Poniedziałek, 6 lutego 2023    Kalendarz handlowy 2023
Imieniny obchodzą: Dorota, Bohdan, Ksenia
 
Szukaj w serwisie
Wszystkie newsy + Dodaj newsa
Bezpłatne badania mammograficzne
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 04.02.2023 Komentarze ( 0 ) 
Możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych dla pań w wieku 50-69 lat. Badania finansowane są przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, można je wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. 9 lutego w godz. 10.00 - 16.00 mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie dostępna przy markecie Kaufland w Bielsku-Białej przy al. gen Władysława Andersa 81. Tego samego dnia mammobus będzie dostępny w Bestwinie – w godz. 8.30 - 11.00 przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Krakowska 123, oraz w Wilkowicach – w godz. 14.00 - 16.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Wyzwolenia 25.

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:
- nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100-procentową gwarancję powrotu do zdrowia.

Rejestracja na badanie pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez formularz www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.

Na badanie trzeba zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Organizatorzy proszą o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi na stronie www.mammo.pl.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Referendum w sprawie spalarni odpadów
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 04.02.2023 Komentarze ( 0 ) 
Trwają przygotowania do przeprowadzenia w Bielsku-Białej referendum, którego głównym tematem ma być kwestia budowy w mieście instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wstępnie ustalono, że referendum przewidywane jest na 16 kwietnia, a wszystkie uchwały potrzebne do jego przeprowadzenia zostaną przyjęte na specjalnej sesji Rady Miejskiej 23 lutego.

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 2 lutego przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk poinformowała radnych o podjętych działaniach w sprawie referendum. W styczniu odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami klubów radnych, na których omawiano procedurę i treść pytań referendalnych. Ze względów formalnych zaproponowano, żeby dotychczasowe ustalenia ostatecznie przesądzić na spotkaniu, które zaproponowano na 7 lutego. Wtedy mają zapaść ostateczne decyzje co do terminu i pytań referendalnych.

Wstępnie ustalono, że referendum przewidywane jest na 16 kwietnia, a wszystkie uchwały potrzebne do jego przeprowadzenia zostaną przyjęte na specjalnej sesji, którą zaplanowano na 23 lutego.

Źródło: UM Bielsko-Biała

31. finał WOŚP
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 24.01.2023 Komentarze ( 0 ) 

Po raz 31. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę 29 stycznia. W tym roku WOŚP gra pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! Żyj zdrowo w zdrowym świecie!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Tegoroczny finał odbędzie się na Rynku w Bielsku-Białej od godziny 16.00. Zagrają: Zespół Pieśni i Tańca Bielsko, Amaya i Jovi, Ultramuffina, N.O.T. oraz The Djangos. Ponadto będzie grochówka, pokazy ratownictwa medycznego i światełko do nieba. Wstęp wolny.

W Bielsku-Białej, podobnie jak w ubiegłym roku, działają trzy sztaby WOŚP: Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 5, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lompy 10 i w Medical Point s.c. przy ul. Czesława Tańskiego 56.

Źródło: UM Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej powstanie filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 21.01.2023 Komentarze ( 0 ) 
20 stycznia w sali sesyjnej bielskiego Ratusza prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański i starosta bielski Andrzej Płonka podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prezydent miasta od dawna zabiegał o to, by przyszli lekarze nie musieli wyjeżdżać do innych miast, by się kształcić, ale aby mogli robić to na miejscu – w Bielsku-Białej. Dzisiejsza uroczystość mocno przybliża samorząd do tego momentu. Projekt znakomicie wpisuje się w Strategię Rozwoju Bielska-Białej, która przewiduje m.in. zwiększenie roli naszego miasta jako ośrodka akademickiego.

Zgodnie z ustaleniami, po stronie SUM leży zapewnienie kadry dydaktycznej, a po stronie samorządu - obiektu dla potrzeb filii. Przyszli lekarze praktyczne umiejętności mieliby szlifować w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej i miejscowym Szpitalu Pediatrycznym, a także w innych okolicznych placówkach. Przed sygnatariuszami listu teraz kolejne kroki – wybór siedziby czy organizacja rekrutacji.

Śląski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce. W tej chwili na kierunku lekarskim w Zabrzu i Katowicach kształci się około 4.500 studentów. Od 10 lat uczelnię kończy największa liczba studentów wśród polskich uczelni medycznych.

SUM kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii, zarządzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego.

Wysoki poziom zajęć gwarantuje ponad 1300-osobowa kadra nauczycieli akademickich. Ich wiedza i kwalifikacje doceniane są zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wielu z nich otrzymuje zaszczytne tytuły doktora honoris causa oraz zasiada we władzach europejskich i polskich towarzystw naukowych.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Nowy ambulans dla Szczyrku
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 21.01.2023 Komentarze ( 0 ) 
Nowy ambulans trafił do Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Będzie stacjonował w filii pogotowia w Szczyrku. Jest to mercedes z napędem na cztery koła, który jest przystosowany do jazdy w trudnym górskim terenie i będzie służył do tego typu akcji w Beskidach. Auto kosztowało prawie 630.000 zł. Powiat bielski dofinansował zakup kwotą 400.000 zł.

W 2021 roku podczas pandemii Covid-19 bielskie pogotowie kupiło pięć nowych karetek. Zakup został dofinansowany z unijnych funduszy.

To nie koniec inwestycji w infrastrukturę Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Stacja w Czechowicach-Dziedzicach doczekała się nowo wybudowanych garaży z dwoma stanowiskami dla ambulansów. Zagospodarowane zostało również otoczenie wokół budynków pogotowia. W ostatnich 8 latach zainwestowano tu około 2 milionów złotych. Czechowicka stacja podobnie jak stacje w Szczyrku, Jasienicy i Kobiernicach oprócz pogotowia świadczą także świąteczną i nocną pomoc medyczną.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Rekrutacja do miejskich przedszkoli
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 21.01.2023 Komentarze ( 0 ) 
1 marca br. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bielsku-Białej. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 1 marca 2023 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2018 - 2020 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2017 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Kandydaci urodzeni w latach 2015- 2016 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5-letnich (urodzonych do końca lutego 2021 roku).

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem znajdują się: oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opisem lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.

System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 1 marca 2023 roku o godz. 9.00. W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Wszystkie newsy + Dodaj newsa


Informacje

Wszystkie newsy + Dodaj newsa
Bezpłatne badania mammograficzne
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 04.02.2023 Komentarze ( 0 ) 
Możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych dla pań w wieku 50-69 lat. Badania finansowane są przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, można je wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. 9 lutego w godz. 10.00 - 16.00 mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie dostępna przy markecie Kaufland w Bielsku-Białej przy al. gen Władysława Andersa 81. Tego samego dnia mammobus będzie dostępny w Bestwinie – w godz. 8.30 - 11.00 przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Krakowska 123, oraz w Wilkowicach – w godz. 14.00 - 16.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Wyzwolenia 25.

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:
- nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100-procentową gwarancję powrotu do zdrowia.

Rejestracja na badanie pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez formularz www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.

Na badanie trzeba zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Organizatorzy proszą o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi na stronie www.mammo.pl.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Referendum w sprawie spalarni odpadów
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 04.02.2023 Komentarze ( 0 ) 
Trwają przygotowania do przeprowadzenia w Bielsku-Białej referendum, którego głównym tematem ma być kwestia budowy w mieście instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wstępnie ustalono, że referendum przewidywane jest na 16 kwietnia, a wszystkie uchwały potrzebne do jego przeprowadzenia zostaną przyjęte na specjalnej sesji Rady Miejskiej 23 lutego.

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 2 lutego przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk poinformowała radnych o podjętych działaniach w sprawie referendum. W styczniu odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami klubów radnych, na których omawiano procedurę i treść pytań referendalnych. Ze względów formalnych zaproponowano, żeby dotychczasowe ustalenia ostatecznie przesądzić na spotkaniu, które zaproponowano na 7 lutego. Wtedy mają zapaść ostateczne decyzje co do terminu i pytań referendalnych.

Wstępnie ustalono, że referendum przewidywane jest na 16 kwietnia, a wszystkie uchwały potrzebne do jego przeprowadzenia zostaną przyjęte na specjalnej sesji, którą zaplanowano na 23 lutego.

Źródło: UM Bielsko-Biała

31. finał WOŚP
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 24.01.2023 Komentarze ( 0 ) 

Po raz 31. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę 29 stycznia. W tym roku WOŚP gra pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! Żyj zdrowo w zdrowym świecie!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Tegoroczny finał odbędzie się na Rynku w Bielsku-Białej od godziny 16.00. Zagrają: Zespół Pieśni i Tańca Bielsko, Amaya i Jovi, Ultramuffina, N.O.T. oraz The Djangos. Ponadto będzie grochówka, pokazy ratownictwa medycznego i światełko do nieba. Wstęp wolny.

W Bielsku-Białej, podobnie jak w ubiegłym roku, działają trzy sztaby WOŚP: Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 5, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lompy 10 i w Medical Point s.c. przy ul. Czesława Tańskiego 56.

Źródło: UM Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej powstanie filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 21.01.2023 Komentarze ( 0 ) 
20 stycznia w sali sesyjnej bielskiego Ratusza prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański i starosta bielski Andrzej Płonka podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prezydent miasta od dawna zabiegał o to, by przyszli lekarze nie musieli wyjeżdżać do innych miast, by się kształcić, ale aby mogli robić to na miejscu – w Bielsku-Białej. Dzisiejsza uroczystość mocno przybliża samorząd do tego momentu. Projekt znakomicie wpisuje się w Strategię Rozwoju Bielska-Białej, która przewiduje m.in. zwiększenie roli naszego miasta jako ośrodka akademickiego.

Zgodnie z ustaleniami, po stronie SUM leży zapewnienie kadry dydaktycznej, a po stronie samorządu - obiektu dla potrzeb filii. Przyszli lekarze praktyczne umiejętności mieliby szlifować w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej i miejscowym Szpitalu Pediatrycznym, a także w innych okolicznych placówkach. Przed sygnatariuszami listu teraz kolejne kroki – wybór siedziby czy organizacja rekrutacji.

Śląski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce. W tej chwili na kierunku lekarskim w Zabrzu i Katowicach kształci się około 4.500 studentów. Od 10 lat uczelnię kończy największa liczba studentów wśród polskich uczelni medycznych.

SUM kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii, zarządzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego.

Wysoki poziom zajęć gwarantuje ponad 1300-osobowa kadra nauczycieli akademickich. Ich wiedza i kwalifikacje doceniane są zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wielu z nich otrzymuje zaszczytne tytuły doktora honoris causa oraz zasiada we władzach europejskich i polskich towarzystw naukowych.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Nowy ambulans dla Szczyrku
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 21.01.2023 Komentarze ( 0 ) 
Nowy ambulans trafił do Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Będzie stacjonował w filii pogotowia w Szczyrku. Jest to mercedes z napędem na cztery koła, który jest przystosowany do jazdy w trudnym górskim terenie i będzie służył do tego typu akcji w Beskidach. Auto kosztowało prawie 630.000 zł. Powiat bielski dofinansował zakup kwotą 400.000 zł.

W 2021 roku podczas pandemii Covid-19 bielskie pogotowie kupiło pięć nowych karetek. Zakup został dofinansowany z unijnych funduszy.

To nie koniec inwestycji w infrastrukturę Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Stacja w Czechowicach-Dziedzicach doczekała się nowo wybudowanych garaży z dwoma stanowiskami dla ambulansów. Zagospodarowane zostało również otoczenie wokół budynków pogotowia. W ostatnich 8 latach zainwestowano tu około 2 milionów złotych. Czechowicka stacja podobnie jak stacje w Szczyrku, Jasienicy i Kobiernicach oprócz pogotowia świadczą także świąteczną i nocną pomoc medyczną.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Rekrutacja do miejskich przedszkoli
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 21.01.2023 Komentarze ( 0 ) 
1 marca br. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bielsku-Białej. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 1 marca 2023 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2018 - 2020 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2017 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Kandydaci urodzeni w latach 2015- 2016 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5-letnich (urodzonych do końca lutego 2021 roku).

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem znajdują się: oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opisem lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.

System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 1 marca 2023 roku o godz. 9.00. W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Wszystkie newsy + Dodaj newsa


Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma INFOTECH Andrzej Mazanowski w Bielsku-Białej, ul. Moniuszki 18/2a, REGON: 072345065, NIP: 5471091306.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu.

Używamy plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia (możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce).

Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem Google Analytics, gdzie dane są zbierane w celu ich opracowywania i generowania statystyk.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: infotech@onet.pl

RODO
Akceptuję i przechodzę do serwisu