Czwartek, 23 marca 2023    Kalendarz handlowy 2023
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław
 
Szukaj w serwisie
Wszystkie newsy + Dodaj newsa
Letnie Brzmienia 2023
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Wakacyjna trasa koncertowa z najlepszą polską muzyką już po raz czwarty wyruszy latem w muzyczną podróż. Dwudniowy festiwal Letnie Brzmienia odbędzie się 23 i 24 czerwca na Lotnisku Aleksandrowice w Bielsku-Białej. Program wypełniają solowe koncerty popularnych twórców (Mrozu, Vito Bambino, Nosowska, Kacperczyk, Bartek Królik) i premierowy projekt specjalny – Babie Lato.

Babie Lato to międzypokoleniowy projekt, gromadzący na jednej scenie przedstawicielki różnych światów muzycznych. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy inspirujących artystów młodego pokolenia.

Karnety są dostępne w sprzedaży na www.letniebrzmienia.pl. Bilety jednodniowe trafią do sprzedaży w połowie kwietnia 2023 r. Dzieci do 6. roku życia wchodzą na teren festiwalu bezpłatnie.

www.facebook.com/letniebrzmienia

Źródło: UM Bielsko-Biała

Modernizacja Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jeszcze w tym roku zmodernizuje dwie sale Centralnego Bloku Operacyjnego. Inwestycja będzie kosztować 3,7 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu województwa śląskiego.

Centralny Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej został oddany do użytkowania w 2001 roku i po ponad 20 latach intensywnego użytkowania sale bloku oraz zaplecza wymagają gruntownego remontu, w celu dostosowania ich do aktualnie obowiązujących standardów.

Dzięki zastosowaniu w zmodernizowanych salach nowoczesnych rozwiązań informatycznych, kupnie nowego sprzętu i wyposażenia m.in. stołów operacyjnych, lamp operacyjnych, kolumn anestezjologicznych - zwiększy się dostęp chorych do usług medycznych i zwiększy się bezpieczeństwo operacji.

Wymienione zostaną także instalacje: wentylacyjna, klimatyzacyjna oraz elektryczna.

Planowana inwestycja to kolejny etap modernizacji Centralnego Bloku Operacyjnego. W następnych latach planowane są prace w pozostałych salach CBO.
Pierwszym etapem modernizacji CBO było uruchomienie w 2022 roku sali hybrydowej. Jedna z sześciu sal - w której odbywały się operacje z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej - zamieniona została w hybrydową, czyli taką, która łączy w sobie funkcje diagnostyczne i zabiegowe w zakresie chirurgii naczyniowej. Inwestycja kosztowała 5,3 mln zł. Większość pieniędzy przekazał na ten cel samorząd województwa śląskiego.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Spis szamb i oczyszczalni
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Do 31 maja br. właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych na terenie Bielska-Białej, z których ścieki nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez AQUA S.A. są zobowiązani do wypełnienia ankiety w tej sprawie.

W związku z koniecznością zaktualizowania prowadzonej przez gminę Bielsko-Biała ewidencji zbiorników bezodpływowych - szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - o informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi, prezydent Bielska-Białej prosi o wypełnienie i jak najszybsze, lecz nie później niż w terminie do 31 maja 2023 r., złożenie druku ankiety-zgłoszenia do obowiązkowej ewidencji przez każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości na terenie miasta Bielska-Białej, z której wytwarzane ścieki nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Druki ankiety - zgłoszenia dostępne są na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartki w godz. 7.30 - 18.00 oraz w piątki w godz. 7.30 - 13.00, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w plikach do pobrania – Zgłoszenie do ewidencji.

Wypełnione i podpisane druki zgłoszenia można składać bezpośrednio na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6 w godzinach pracy urzędu, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wobec dużego wyzwania, przed jakim stoi gmina Bielsko-Biała, mieszkańcy proszeni są o zrozumienie i zastosowanie się do przepisów prawa poprzez niezwłoczne zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą, złożenie druku ankiety-zgłoszenia do wskazanej wyżej ewidencji, a każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków żądania od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej dostępny jest na stronie na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w plikach do pobrania – Wykaz przedsiębiorców.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Tomografia w Szpitalu Pediatrycznym także dla dorosłych
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wykonuje badania tomografii komputerowej także dla pacjentów powyżej 18. roku życia finansowane w ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracownia tomografii komputerowej w Pediatryku kilka lat temu przeszła gruntowną modernizację, jednocześnie została doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny spełniający aktualne normy. Choć badania dla osób powyżej 18. roku życia są w tej pracowni wykonywane już od wielu lat, pracownicy dziecięcego szpitala informują, że wielu mieszkańców Podbeskidzia nie wie o tym fakcie i często słyszą pytania od dorosłych pacjentów, czy oni również takie badania mogą w tej placówce medycznej wykonać? Dlatego Szpital Pediatryczny przypomina, że jego pracownia TK jest dostępna dla wszystkich osób, bez względu na wiek.

Aby skorzystać z usług medycznych oferowanych przez pracownię diagnostyczną tomografii komputerowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, wystarczy mieć skierowanie na takie badanie wystawione przez placówkę medyczną (lub lekarza) posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pracownia tomografii komputerowej znajduje się w sąsiedztwie szpitalnej Izby Przyjęć. Rejestracja oraz wszelkie informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 33 828 40 38 w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Powstanie Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 11.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Kolejna inwestycja w okolicy zrewitalizowanego ostatnio w Bielsku-Białej Parku Włókniarzy staje się faktem. 6 marca w Ratuszu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej.

Pod dokumentem podpisali się prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, prezes spółki Agencja Rozwoju Regionalnego realizującej całość inwestycji Maciej Jeleń i wykonawca - prezes spółki Wodpol Adam Marszałek.

Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji powstanie na terenie przy ul. Partyzantów 59 w sąsiedztwie Parku Włókniarzy, na bazie istniejącego już tam pawilonu sportowego i kortów tenisowych.

W odrestaurowanym pałacyku ma powstać regionalny hub innowacji cyfrowych, który będzie pracował nad rozwiązaniami w zakresie drukarek 3D, ramion robotycznych, itp. Będą odbywały się tam szkolenia i prezentacje nowych technologii, edukacja oraz praca nad zwiększaniem kompetencji wszystkich pokoleń.

W pałacyku znajdzie się też część gastronomiczna w postaci kawiarnio-restauracji. Natomiast na pierwszym piętrze powstaną pomieszczenia, które będą służyły przedsiębiorcom.

Część sportowa, przez wiele lat funkcjonująca w tym miejscu, także zostanie zrewitalizowana i dzięki temu stanie tu całoroczny obiekt – korty kryte do tenisa ziemnego i badmintona, boiska do minitenisa, a także część do aktywności ogólnorozwojowej.

Oprócz tego między pałacykiem a obiektem sportowym zlokalizowany zostanie zewnętrzny kort tenisowy, który być może w przyszłości będzie pełnił zimą funkcję lodowiska.

Koszt inwestycji to 22,5 mln zł, przedsięwzięcie zostało dofinansowane z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. Obiekty mają być dostępne dla mieszkańców za 17 miesięcy.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Zgłoś przedsięwzięcie rewitalizacyjne
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 11.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Rozpoczął się nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030. Chodzi o inicjatywy, które przyczynią się do przeciwdziałania występującym na obszarze rewitalizacji problemom: społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym i środowiskowym, a tym samym wpłyną na ożywienie tego obszaru. Nabór potrwa do 4 kwietnia br.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego bielskiego Urzędu Miejskiego zaprasza wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności: mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorców do zgłaszania planowanych do realizacji (w perspektywie do 2030 r.) wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Wspólne zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stworzy wszystkim projektodawcom - zarówno podmiotom z sektora publicznego, jak i prywatnego - możliwość aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej czy z programów krajowych na realizację przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. naboru, w tym terminu, sposobu i miejsca składania Formularza projektowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - tel. 33 497 14 80.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Wszystkie newsy + Dodaj newsa


Informacje

Wszystkie newsy + Dodaj newsa
Letnie Brzmienia 2023
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Wakacyjna trasa koncertowa z najlepszą polską muzyką już po raz czwarty wyruszy latem w muzyczną podróż. Dwudniowy festiwal Letnie Brzmienia odbędzie się 23 i 24 czerwca na Lotnisku Aleksandrowice w Bielsku-Białej. Program wypełniają solowe koncerty popularnych twórców (Mrozu, Vito Bambino, Nosowska, Kacperczyk, Bartek Królik) i premierowy projekt specjalny – Babie Lato.

Babie Lato to międzypokoleniowy projekt, gromadzący na jednej scenie przedstawicielki różnych światów muzycznych. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy inspirujących artystów młodego pokolenia.

Karnety są dostępne w sprzedaży na www.letniebrzmienia.pl. Bilety jednodniowe trafią do sprzedaży w połowie kwietnia 2023 r. Dzieci do 6. roku życia wchodzą na teren festiwalu bezpłatnie.

www.facebook.com/letniebrzmienia

Źródło: UM Bielsko-Biała

Modernizacja Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jeszcze w tym roku zmodernizuje dwie sale Centralnego Bloku Operacyjnego. Inwestycja będzie kosztować 3,7 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu województwa śląskiego.

Centralny Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej został oddany do użytkowania w 2001 roku i po ponad 20 latach intensywnego użytkowania sale bloku oraz zaplecza wymagają gruntownego remontu, w celu dostosowania ich do aktualnie obowiązujących standardów.

Dzięki zastosowaniu w zmodernizowanych salach nowoczesnych rozwiązań informatycznych, kupnie nowego sprzętu i wyposażenia m.in. stołów operacyjnych, lamp operacyjnych, kolumn anestezjologicznych - zwiększy się dostęp chorych do usług medycznych i zwiększy się bezpieczeństwo operacji.

Wymienione zostaną także instalacje: wentylacyjna, klimatyzacyjna oraz elektryczna.

Planowana inwestycja to kolejny etap modernizacji Centralnego Bloku Operacyjnego. W następnych latach planowane są prace w pozostałych salach CBO.
Pierwszym etapem modernizacji CBO było uruchomienie w 2022 roku sali hybrydowej. Jedna z sześciu sal - w której odbywały się operacje z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej - zamieniona została w hybrydową, czyli taką, która łączy w sobie funkcje diagnostyczne i zabiegowe w zakresie chirurgii naczyniowej. Inwestycja kosztowała 5,3 mln zł. Większość pieniędzy przekazał na ten cel samorząd województwa śląskiego.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Spis szamb i oczyszczalni
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Do 31 maja br. właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych na terenie Bielska-Białej, z których ścieki nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez AQUA S.A. są zobowiązani do wypełnienia ankiety w tej sprawie.

W związku z koniecznością zaktualizowania prowadzonej przez gminę Bielsko-Biała ewidencji zbiorników bezodpływowych - szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - o informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi, prezydent Bielska-Białej prosi o wypełnienie i jak najszybsze, lecz nie później niż w terminie do 31 maja 2023 r., złożenie druku ankiety-zgłoszenia do obowiązkowej ewidencji przez każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości na terenie miasta Bielska-Białej, z której wytwarzane ścieki nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Druki ankiety - zgłoszenia dostępne są na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartki w godz. 7.30 - 18.00 oraz w piątki w godz. 7.30 - 13.00, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w plikach do pobrania – Zgłoszenie do ewidencji.

Wypełnione i podpisane druki zgłoszenia można składać bezpośrednio na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6 w godzinach pracy urzędu, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wobec dużego wyzwania, przed jakim stoi gmina Bielsko-Biała, mieszkańcy proszeni są o zrozumienie i zastosowanie się do przepisów prawa poprzez niezwłoczne zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą, złożenie druku ankiety-zgłoszenia do wskazanej wyżej ewidencji, a każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków żądania od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej dostępny jest na stronie na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w plikach do pobrania – Wykaz przedsiębiorców.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Tomografia w Szpitalu Pediatrycznym także dla dorosłych
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 19.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wykonuje badania tomografii komputerowej także dla pacjentów powyżej 18. roku życia finansowane w ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracownia tomografii komputerowej w Pediatryku kilka lat temu przeszła gruntowną modernizację, jednocześnie została doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny spełniający aktualne normy. Choć badania dla osób powyżej 18. roku życia są w tej pracowni wykonywane już od wielu lat, pracownicy dziecięcego szpitala informują, że wielu mieszkańców Podbeskidzia nie wie o tym fakcie i często słyszą pytania od dorosłych pacjentów, czy oni również takie badania mogą w tej placówce medycznej wykonać? Dlatego Szpital Pediatryczny przypomina, że jego pracownia TK jest dostępna dla wszystkich osób, bez względu na wiek.

Aby skorzystać z usług medycznych oferowanych przez pracownię diagnostyczną tomografii komputerowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, wystarczy mieć skierowanie na takie badanie wystawione przez placówkę medyczną (lub lekarza) posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pracownia tomografii komputerowej znajduje się w sąsiedztwie szpitalnej Izby Przyjęć. Rejestracja oraz wszelkie informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 33 828 40 38 w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Powstanie Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 11.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Kolejna inwestycja w okolicy zrewitalizowanego ostatnio w Bielsku-Białej Parku Włókniarzy staje się faktem. 6 marca w Ratuszu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej.

Pod dokumentem podpisali się prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, prezes spółki Agencja Rozwoju Regionalnego realizującej całość inwestycji Maciej Jeleń i wykonawca - prezes spółki Wodpol Adam Marszałek.

Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji powstanie na terenie przy ul. Partyzantów 59 w sąsiedztwie Parku Włókniarzy, na bazie istniejącego już tam pawilonu sportowego i kortów tenisowych.

W odrestaurowanym pałacyku ma powstać regionalny hub innowacji cyfrowych, który będzie pracował nad rozwiązaniami w zakresie drukarek 3D, ramion robotycznych, itp. Będą odbywały się tam szkolenia i prezentacje nowych technologii, edukacja oraz praca nad zwiększaniem kompetencji wszystkich pokoleń.

W pałacyku znajdzie się też część gastronomiczna w postaci kawiarnio-restauracji. Natomiast na pierwszym piętrze powstaną pomieszczenia, które będą służyły przedsiębiorcom.

Część sportowa, przez wiele lat funkcjonująca w tym miejscu, także zostanie zrewitalizowana i dzięki temu stanie tu całoroczny obiekt – korty kryte do tenisa ziemnego i badmintona, boiska do minitenisa, a także część do aktywności ogólnorozwojowej.

Oprócz tego między pałacykiem a obiektem sportowym zlokalizowany zostanie zewnętrzny kort tenisowy, który być może w przyszłości będzie pełnił zimą funkcję lodowiska.

Koszt inwestycji to 22,5 mln zł, przedsięwzięcie zostało dofinansowane z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. Obiekty mają być dostępne dla mieszkańców za 17 miesięcy.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Zgłoś przedsięwzięcie rewitalizacyjne
wysł.: fx, akcept.: admin dn. 11.03.2023 Komentarze ( 0 ) 
Rozpoczął się nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030. Chodzi o inicjatywy, które przyczynią się do przeciwdziałania występującym na obszarze rewitalizacji problemom: społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym i środowiskowym, a tym samym wpłyną na ożywienie tego obszaru. Nabór potrwa do 4 kwietnia br.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego bielskiego Urzędu Miejskiego zaprasza wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności: mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorców do zgłaszania planowanych do realizacji (w perspektywie do 2030 r.) wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Wspólne zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stworzy wszystkim projektodawcom - zarówno podmiotom z sektora publicznego, jak i prywatnego - możliwość aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej czy z programów krajowych na realizację przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. naboru, w tym terminu, sposobu i miejsca składania Formularza projektowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - tel. 33 497 14 80.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Wszystkie newsy + Dodaj newsa


Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma INFOTECH Andrzej Mazanowski w Bielsku-Białej, ul. Moniuszki 18/2a, REGON: 072345065, NIP: 5471091306.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu.

Używamy plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia (możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce).

Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem Google Analytics, gdzie dane są zbierane w celu ich opracowywania i generowania statystyk.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: infotech@onet.pl

RODO
Akceptuję i przechodzę do serwisu