Zakłady i usługi komunalne

SUEZ Bielsko-Biała S.A.
B-B, ul. Reksia 6, tel. 33 499 20 00,  fax 33 499 20 20,  e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedz. 8.00 - 18.00, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 - 16.00
firma świadczy usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i ciekłych, wywozu odpadów niebezpiecznych i przemysłowych, selektywnej zbiórki odpadów, zimowego i letniego utrzymania czystości ulic, likwidacji dzikich wysypisk, serwisu i wynajmu kabin sanitarnych, pielęgnacji terenów zielonych

Biuro Obsługi Klientów
Podpisywanie umów o wywozie odpadów komunalnych
Wymiana zużytych pojemników
33 499 20 19
33 499 20 09
33 499 20 15
infolinia: 571 232 625
e-mail: bok.bb@sitapolska.com.pl
Dział Przetargów i Sprzedaży, klienci sektora przemysłowego i komercyjnego 33 499 20 06
33 499 20 29
Zamawianie kontenerów 33 499 20 18
Wywóz nieczystości ciekłych
Wynajem i serwis przenośnych kabin WC
33 499 20 06
Akcja zima (całodobowo) 33 499 20 16
33 499 20 26
Zakład Gospodarki Odpadami www.zgo.bielsko.pl
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  WYSYPISKO MIEJSKIE
B-B, ul. Krakowska 315D (Lipnik Górny), tel. 33 829 75 90 do 92,  e-mail: poczta@zgo.bielsko.pl
Biuro Zarządu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 16.00

Przyjmowanie odpadów na składowisko:
a) w okresie 1 kwiecień - 31 październik -> od poniedz. do piątku w godz. od 7.00 - 18.00 oraz w soboty od 7.00 - 12.00
b) w okresie 1 listopad - 31 marzec -> od poniedz. do piątku w godz. od 6.00 - 16.00 oraz w soboty od 7.00 - 12.00