Zakłady i usługi komunalne

PreZero Bielsko-Biała S.A.
B-B, ul. Reksia 6, tel. 459 595 469, infolinia: 571 232 625,  e-mail: BOK.BB@prezero.com
bielskobiala@prezero.com Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedz. 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8.00 - 16.00
firma świadczy usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i ciekłych, wywozu odpadów niebezpiecznych i przemysłowych, selektywnej zbiórki odpadów, zimowego i letniego utrzymania czystości ulic, likwidacji dzikich wysypisk, serwisu i wynajmu kabin sanitarnych, pielęgnacji terenów zielonych
akcja zima (całodobowo) tel. 33 499 20 16,  33 499 20 26

Zakład Gospodarki Odpadami www.zgo.bielsko.pl
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  WYSYPISKO MIEJSKIE
B-B, ul. Krakowska 315D (Lipnik Górny), tel. 33 829 75 90 do 92,  e-mail: poczta@zgo.bielsko.pl
Biuro Zarządu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 16.00

Przyjmowanie odpadów na składowisko:
a) w okresie 1 kwiecień - 31 październik -> od poniedz. do piątku w godz. od 7.00 - 18.00 oraz w soboty od 7.00 - 12.00
b) w okresie 1 listopad - 31 marzec -> od poniedz. do piątku w godz. od 6.00 - 16.00 oraz w soboty od 7.00 - 12.00