Informacje praktyczne

Podstawowe
Podstawowe
Telefoniczny numer kierunkowy: 33
Kod pocztowy (centrum): 43-300
Plan centrum

Bielsko-Biała oficjalnie podzielone jest na 30 osiedli / dzielnic (zobacz Podział administracyjny)
Autobusy MZK
Miejski Zakład Komunikacyjny

MZK jest największą firmą przewozową w Bielsku-Białej. Firma zatrudnia ok. 500 pracowników, w tym ok. 300 kierowców i obsługuje 32 linie o łącznej długości przeszło 318 km. Na liniach tych znajduje się około 350 przystanków. Do dyspozycji firmy jest 136 autobusów, z których średnio znajduje się na co dzień w ruchu około 130 wozów (dane na 2018 rok).

Ceny biletów:

 • Normalny jednorazowy - 4 zł (u kierowcy 60 minutowy za 5 zł)
 • Ulgowy jednorazowy - 2 zł (u kierowcy 60 minutowy za 2,50 zł)
 • Bilet jednorazowy za przewóz bagażu lub zwierzęcia 4 zł
 • Bilet 60-minutowy (uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 60 minut od momentu skasowania): normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł
 • Bilet 24-godzinny (ważny na całej sieci komunikacyjnej przez 24 godziny od momentu skasowania) NA OKAZICIELA na wszystkie linie miejskie i podmiejskie: normalny 14 zł, ulgowy 7 zł

Sprzedaż biletów miesięcznych i na trzy kolejne miesiące od 12-go dnia każdego miesiąca prowadzą kasy biletowe MZK przy:

 • ul. Sukienniczej 3 (pn,wt,czw,pt: 8.00 - 16.00, śr: 8.00 - 17.00, pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca: 8.00 - 18.00; soboty (29 stycznia, 26 lutego, 2 kwietnia, 30 kwietnia, 28 maja, 2 lipca, 30 lipca, października, 9 października i 31 grudnia) w godz. 8.00 - 13.00)
 • ul. Długiej 50 (pn-pt: godz. 8.00 - 14.15)
 • Placu Ratuszowym 6, budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (punkt jest otwarty od 20-tego dnia danego miesiąca do 5-tego dnia kolejnego miesiąca, przy czym pn-śr: 8.30 - 15.30; czw: 8.30 - 18.00; pt: 8.30 - 13.00)
 • ul. Piastowska - obok przejścia podziemnego (punkt jest otwarty pn-pt: 9.00 - 16.00, w soboty (29 stycznia, 26 lutego, 2 kwietnia, 30 kwietnia, 28 maja, 2 lipca, 30 lipca, października, 9 października i 31 grudnia) 8.00 - 13.00, w pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca punkt pracuje w godz. 8.00 - 17.00)

Ponadto bilety MZK można kupić:

 • w biletomatach (ma przystankach)
 • w aplikacji mobilnej (e-bilet): SkyCash oraz moBILET
 • poprzez platformy bankowe (PKO Bank Polski, Alior Bank, Santander Bank Polska, Millennium Bank oraz BNP Paribas)
 • w umieszczonych w autobusach kasownikach bezgotówkowych (w planach)


Internetowy rozkład jazdy MZK

Parkingi
W Bielsku-Białej parkowanie w wyznaczonych strefach jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00 (operator: MZD). Opłata musi być uiszczona niezwłocznie w parkomacie (patrz poniżej).
Aktualne informacje na temat parkingów w B-B znajdą Państwo na stronie www.mzd.bielsko.pl. Infolinia: tel. 33 472 60 00
Reklamacje: reklamacje.parkowaniebielsko.pl

UWAGA!
Z dniem 1 września 2019 r. (+ modyfikacja od 2022 roku) nastąpiła zmiana sposobu poboru opłat polegająca na uruchomieniu na obszarze strefy płatnego parkowania 55 szt. parkomatów.

Przyjęte rozwiązanie wprowadza istotne zmiany dla użytkowników parkingów:
- obowiązek wniesienia opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej
- brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie w terminie 14 dni
- naliczanie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu faktu postoju pojazdu bez wniesionej opłaty parkingowej (opłatę można przedłużyć zdalnie poprzez aplikację mobilną)
- brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym bądź w kasie MZD

Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania można wnosić przy pomocy aplikacji mobilnych: SkyCash, moBilet lub mPay.

Postój po upływie ważności biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł. W przypadku jej uregulowania w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do 75 zł.
Zakupiony bilet parkingowy uprawnia do postoju na drodze publicznej w całej strefie płatnego parkowania w okresie jego ważności.

Zainstalowane w strefie płatnego parkowania urządzenia umożliwią:
- wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź systemem płatności BLIK
- wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie
- minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju
- zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Zainstalowane urządzenia są wyposażone w m.in.: kolorowy wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną, czytnik kodów kreskowych ułatwiający dokonywanie zakupu biletu parkingowego oraz opłacanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej. Parkomaty są zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii solarnej i akumulatora.

UWAGI
- najkrótszy czas postoju to 30 minut, ale konieczne jest wtedy posiadanie monety 2 zł (parkomat nie wydaje reszty) lub płatność bezgotówkowa
- ceny:
1) za pierwszą godzinę postoju - 3,50 zł ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
- za pierwsze 30 minut postoju 2 zł (opłata minimalna),
- za drugie rozpoczęte 30 minut postoju 1,50 zł,
2) za drugą godzinę postoju - 4 zł (czyli łącznie za 2 godz. - 7,50 zł),
3) za trzecią godzinę postoju - 4,50 zł (czyli łącznie za 3 godz. - 12 zł),
4) za każdą następną godzinę postoju - 3,50 zł.


Parkingi wewnętrzne w Bielsku-Białej (ceny od 21 października 2019 r.)
1. Parking szlabanowy przy ul. Warszawskiej (obok Dworca PKP):
 • za 1 godzinę postoju 1,00 zł
 • za każdą następną godzinę postoju 2,00 zł
Obniżenie opłaty za pierwsze trzy godziny postoju do 5,00 zł celem zachęcenia kierowców do korzystania z dostępnych wolnych miejsc postojowych. Natomiast zmiana stawki za pierwszą godzinę postoju (z 2,00 zł na 1,00 zł) podyktowana jest sygnalizowanymi postulatami kierowców udających się do pobliskiej apteki, Budynku Dworca Głównego PKP, PKS.

2. Parking szlabanowy przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego i ul. Legionów:
 • za 1, 2 oraz 3 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za 4 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
Ustalenie preferencyjnej stawki opłat za pierwsze cztery godziny postoju w wysokości 5,00 zł z uwagi na rozpoczęcie rozbudowy budynków Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, które to prace uniemożliwiają parkowanie pojazdów na miejscach postojowych zlokalizowanych wokół tej placówki.

3. Parking szlabanowy przy ul. Tadeusza Rychlińskiego:
 • bezpłatne pierwsze trzy godziny postoju
 • za 4 rozpoczęta godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
Zwolnienie kierowców z opłat przez pierwsze 3 godziny postoju oraz ustalenie opłaty za każdą następna godzinę postoju na 2,00 zł celem zachęcenia kierowców do korzystania z nowo wybudowanego parkingu.

4. Parkingi: przy ul. Żywieckiej (plac wraz z łącznikiem ul. 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego) oraz przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Henryka Sienkiewicza:
 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za 3, 4 oraz 5 rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
Dokonuje się obniżenia opłaty za postój za pierwsze 2 godziny z dotychczasowych 4,30 zł na 2,00 zł.

5. Parkingi na: pl. Ratuszowym, automatyczny przy ul. Romana Dmowskiego i przy ul. Komorowickiej 23:
 • za 1 godzinę postoju 2,00 zł w tym:
 • za 1 rozpoczęte 30 minut postoju 1,00 zł
 • za 2 rozpoczęte 30 minut postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
Zmianie nie ulegają godziny oraz dni obowiązywania opłat za postój na wszystkich 8 parkingach. Opłaty pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Zmianie nie uległa również cena za roczny abonament mieszkańca (100 zł) oraz miesięczny abonament dla przedsiębiorcy (140 zł).

Inne parkingi
B-B, ul. Słowackiego (Wielopoziomowy parking miejski obok BCK)
B-B, ul. Partyzantów, tel. 33 822 08 93
B-B, ul. Nad Białą 10 (SFERA)
B-B, ul. Cyniarska (parking w SDH Klimczok, wjazd od ul. Mostowej)
B-B, ul. Konopnickiej (obok basenu)
B-B, ul. 3 Maja (obok hotelu Prezydent)
B-B, ul. Żywiecka (obok hotelu Magura)
B-B, ul. 1 Maja 9, tel. 33 819 37 05
B-B, ul. Przekop (obok Befamy)
B-B, ul. Mickiewicza (obok budynku Sądu Rejonowego)
B-B, ul. Barlickiego
B-B, ul. Piastowska - Przybyły
B-B, ul. Wyzwolenia (obok Szpitala Onkologicznego w Białej)
B-B, pl. Wolności
B-B, pl. Wojska Polskiego
B-B, pl. Fabryczny
Bankomaty
Bankomaty
Bankomaty

sieć EURONET:
B-B, pl. Wolności 2 (DB Polska)
B-B, pl. Wolności 9 (Alior Bank)
B-B, ul. 11 Listopada 11 (mBank SA)
B-B, ul. 11 Listopada 60/62  (mBank SA)
B-B, ul. 3 Maja 25 (Getin Bank)
B-B, ul. 3 Maja 4 (PSS Społem Sezam)
B-B, ul. Cechowa 22 (Raiffeisen Bank)
B-B, ul. Cieszyńska 365 (Alior Bank)
B-B, ul. Cieszyńska 418 (Biedronka)
B-B, ul. Cyniarska 11  (Credit Agricole)
B-B, ul. Cyniarska 11  (DH Klimczok)
B-B, ul. Komorowicka 53 (Getin Bank)
B-B, ul. Michałowicza (Biedronka)
B-B, ul. Michałowicza 69 (DH Groń)
B-B, ul. Partyzantów 44 (Statoil)
B-B, ul. Stawowa 4 (Biedronka)
B-B, ul. Stojałowskiego 50 (DnB Nord)
B-B, ul. Warszawska 180  
B-B, ul. Wzgórze 18 (Credit Agricole)
B-B, ul. Żywiecka 1 (BP)

sieć Planet Cash:
B-B, ul. Babiogórska 73 (Carrefour)
B-B, ul. Cyniarska 26 (Biedronka)
B-B, ul. Grabowa 1 (Biedronka)
B-B, ul. Pięciu Stawów 6 (Biedronka)
B-B, ul. Warszawska 186 (Castorama)

pozostałe - zobacz Banki

Taxi
Taxi
zobacz: Taxi

BBbike - Rower Miejski Bielsko-Biała fb
zobacz: Komunikacja
system bezobsługowych wypożyczalni rowerowych w Bielsku-Białej
czynne: 24/dobę, 7 dni w tygodniu, 7 miesięcy w roku (kwiecień-październik)