JAK KORZYSTAĆ Z SERWISU? FAQ NAPISZ DO NAS INDEX REKLAMA Dopisz się za darmo!  
infomaza Strona główna infomaza - O nas Dodaj do ulubionych
Aktualności | Biblioteki | Dla dzieci | Edukacja | Ekologia | Historia | Informacje praktyczne | Komunalne | Komunikacja | Kościoły | Muzea
O B-B | Opiekuńcze | Plan miasta | Poczta i telekomunikacja | Prasa, radio, TV | Urzędy i instytucje | Ważne telefony | Zabytki

 
Urzędy, instytucje, organizacje

Urząd Miejski

www.um.bielsko.pl
 
 • Urząd Miejski

  B-B, Plac Ratuszowy 1, tel. centrala 33 497 14 97,  informacja 33 497 18 00,  fax 33 497 17 86
  e-mail: informacja@bielsko-biala.pl
  czynny od poniedziałku do środy od godz. 7.30 - 15.30, w czwartki od 8.00 do 17.00, w piątki od godz. 8.00 - 15.00
  Biuro Obsługi Interesanta tel. 33 497 18 00 - 10
  Sekretariat Prezydenta Miasta tel. 33 497 14 44,  e-mail: prezydent@um.bielsko.pl
  Biuro Rady Miejskiej tel. 33 497 14 56,  e-mail: rada@bielsko-biala.pl
  Wydziały:


 • Administracyjno-Gospodarczy - tel. 33 497 14 74,  e-mail: admgos@um.bielsko.pl
 • Budżetu - tel. 33 497 14 23,  e-mail: skarbnik@um.bielsko.pl
 • Dochodów Budżetowych - tel. 33 497 15 94 - 95, fax 33 497 17 88
 • Ewidencji Działalności Gospodarczej - tel. 33 497 16 43

  w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wypełnić wniosek, czas oczekiwania ok. 3 dni, opłata w kasie 100 zł za pierwszy wpis (rozpoczęcie działalności) i 50 zł za aktualizację istniejącego

 • Finansowo-Księgowy - tel. 33 497 14 29
 • Geodezji i Kartografii - tel. 33 497 15 29,  33 497 18 05, fax 33 497 17 97
 • Gospodarki Miejskiej - tel. 33 497 15 08, fax 33 497 17 00
 • Ochrony Środowiska - tel. 33 497 17 17, fax 33 497 15 15
 • Informatyki - tel. 33 497 15 80
 • Inwestycji - tel. 33 497 16 80
  czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 - 15.00
 • Komunikacji - tel. 33 497 16 54, fax 33 497 17 90
 • Kultury i Sztuki - tel. 33 497 14 78,  -75
 • Kultury Fizycznej i Turystyki - tel. 33 497 15 64
 • Mienia Gminnego i Rolnictwa - tel. 33 497 12 16
 • Organizacji i Nadzoru - tel. 33 497 14 06
 • Polityki Społecznej - tel. 33 497 14 99,  33 497 14 86
 • Prawny - tel. 33 497 14 17
 • Promocji Miasta - tel. 33 497 12 40, fax 33 497 17 80
 • Spraw Obywatelskich - tel. 33 497 16 29, fax 33 497 16 30
 • Strategii i Rozwoju Gospodarczego - tel. 33 497 14 87, fax 33 497 17 94
 • Urbanistyki i Architektury - tel. 33 497 15 56
 • Zarządzania Kryzysowego - tel. 33 497 16 46,  33 497 15 00

 

Starostwo Powiatowe

www.powiat.bielsko.pl
 
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 62 00,  fax 33 822 06 72,  e-mail: powiat@powiat.bielsko.pl
  Wydziały Starostwa: Organizacji i Nadzoru, Budżetu i Finansów; Gospodarki Mieniem i Inwestycji; Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Biuro d/s Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki; Komunikacji i Transportu; Geodezyjno-Kartograficzny; Zdrowia; Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego; Zarząd Dróg Powiatowych (ul. Regera 81); Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Powiatowy Rzecznik Konsumentów; Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności; Biuro d/s Programów i Pozyskiwania Środków Unijnych

 

Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

www.katowice.uw.gov.pl
 
 • Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 63 01
  Wydziały: Prawny i Nadzoru, Infrastruktury, Polityki Społecznej, Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Organizacyjno-Administracyjny
  Można załatwić: wydanie paszportu; udzielenie zezwoleń i przedłużeń zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, wydawanie kart pobytu; wydanie wizy, odmowa wydania wizy; udzielenie zezwoleń na osiedlenie się, wydawanie kart pobytu; wpis do ewidencji zaproszeń; uznanie za obywatela polskiego; nadanie obywatelstwa polskiego; wydanie poświadczenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego; zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; ochrona zdrowia - zarejestrowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej; zatrudnianie cudzoziemców; zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk RP-7)

  Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej paszport
  czynna: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 - 15.30; wtorek od 7.30 - 17.30; piątek od 7.30 - 13.30
  przyjmowanie wniosków paszportowych / wydawanie paszportów: tel. 33 813 62 71,  33 813 62 90

 

Urząd Stanu Cywilnego

 
 
 • Urząd Stanu Cywilnego

  B-B, pl. Ratuszowy 5, tel. 33 470 12 13,  e-mail: usc@um.bielsko.pl
  czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 - 15.30, w soboty od 9.00 do 14.00 (udzielanie ślubów) i od 10.00 do 12.00 (rejestracja zgonów)

  ŚLUB - aby zarezerwować termin ślubu narzeczeni muszą przyjść oboje, maksymalnie na 3 miesiące przed planowanym terminem wraz z odpisami aktów urodzenia (urodzeni w Bielsku otrzymują "notatkę służbową" na miejscu), opłata za ślub 50 zł (w dniu ślubu)
  URODZINY DZIECKA - aby otrzymać "ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA" powinien zgłosić się ojciec (lub matka) dziecka z dowodami osobistymi obojga rodziców (wypis ze szpitala nie jest potrzebny); ponadto osoby, które miały ślub poza bielskim USC muszą mieć ze sobą skrócony odpis aktu ślubu; bezpłatnie otrzymuje się 3 skrócone odpisy z Aktu Urodzenia - każdy następny odpis kosztuje 15 zł; konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej za 5 zł

 

Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl/katow/
 
 • Urząd Statystyczny Katowice Oddział w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Piastowska 44, tel. 33 822 18 35 - 37,  fax 33 812 59 39,  e-mail: Bielsko-Biala@stat.gov.pl
  KRUPGN-REGON tel. 33 822 83 05; Informatorium tel. 33 822 93 51
  poniedziałek 7.30 - 18.00 (REGON od 7.30 - 18.00), wtorek - piątek 7.30 - 15.30 (REGON od 7.30 - 15.00)
  powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała

  w celu uzyskania REGON-u należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek, czas oczekiwania do 2 dni, bez opłat

 

Zarządy dróg i wód

www.mzd.home.pl
 
 • Miejski Zarząd Dróg

  B-B, ul. Grażyńskiego 10, tel. 33 497 96 36 do 39,  fax 33 497 96 35,  e-mail: mzd@home.pl  sekretariat@mzd.home.pl
  telefony interwencyjne:
  - awaria świateł sygnalizacji drogowej: 33 497 96 36 wew. 122 (od 7.30 do 15.30)
  - uszkodzenia znaków drogowych: 33 497 96 36 wew. 116 (od 7.30 do 15.30)
  - uszkodzenia nawierzchni i wycieki wody (na drogach w granicach miasta): 33 497 96 36  (24 h)
  - powalone drzewa przy drogach: 33 497 96 36 wew. 119 (od 7.30 do 15.30)
  - awaria oświetlenia ulicznego: 33 813 16 35 (w dni robocze od 7.30 do 15.30), Urząd Miejski tel. 33 497 17 02

  DROGI KRAJOWE: Bohaterów Monte Cassino, Krakowska, Lwowska, Niepodległości, Warszawska (część + zjazdy), Wyzwolenia (część), Żywiecka
  DROGI WOJEWÓDZKIE: 3-go Maja, Bystrzanska (odcinek do granicy miasta), Partyzantów, Warszawska (część), Zamkowa
  DROGI POWIATOWE: 1-go Maja, Aleja Andersa, Aleja Armii Krajowej, Babiogórska, Bestwinska, Broniewskiego, Dmowskiego, Budowlanych, Bystrzańska (odcinek), Chochołowska, Cieszyńska (odcinek), Czerwona, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Długa (odcinek), Dworcowa, Górska, Grażyńskiego, Grunwaldzka (odcinek), Hałcnowska, Janowicka, Jaworzańska, Jesionowa, Jutrzenki, Karpacka (odcinek), Katowicka, Kierowa, Klubowa wraz z łącznikiem, Kolista (odcinek) Komorowicka (odcinek), Konopnickiej, Krzemionki (odcinek), Kustronia, Kwiatkowskiego, Legionów (odcinek), Lenartowicza (odcinek), Leszczyńska, Lipnicka, Listopadowa (odcinek), Łagodna (odcinek), Maczka, Kusia, Mazańcowicka wraz ze zjazdem, Michałowicza, Miedzyrzecka, Morelowa, Mostowa, Nad Potokiem, Okrzei, Olszówka (odcinek), PCK, Piastowska, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Ratuszowy, Plac Smolki, Polna, Poniatowskiego, Przędzalnicza, Sempołowskiej, Sienkiewicza, Sixta, Słowackiego, Sobieskiego (odcinek), Spółdzielców (odcinek), Stawowa, Stojałowskiego, Straconki (odcinek), Strzelców Podhalańskich, Szarotki, Szeroka, Regera, Rychlińskiego, Tartaczna (odcinek), Traugutta (odcinek), Wałowa, Witosa, Wyzwolenia (odcinek), Wzgórze, Zapora (odcinek), Żeromskiego

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Regera 81, tel. 33 818 34 74

 • Zarząd Wodnych Melioracji

  B-B, ul. Boruty-Spiechowicza 24, tel. 33 814 93 38

 

Urzędy Pracy

www.praca.gov.pl
 
 • Powiatowy Urząd Pracy

  B-B, ul. Partyzantów 55, tel. 33 496 51 50,  fax 33 496 51 51,  e-mail: kabi@praca.gov.pl
  czynny od 7.30 - 15.30, przyjmowanie stron od 8.00 - 14.00
  pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże i szkolenia dla bezrobotnych
  - obsługuje:
  miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk
  miasta i gminy: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice
  gminy: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice
  www.pup-bielsko.pl

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 62 43,  33 813 62 13,  e-mail: bielsko@wup-katowice.pl
  obsługuje powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
  (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

 • Państwowa Inspekcja Pracy  ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Warszawska 5, tel. 33 822 06 33, fax 33 821 70 70,  33 812 67 24,  e-mail: bielsko@katowice.oip.pl
  porady i skargi - 4. piętro, pokój 416 (poniedz. 8.30 - 12.00 i 12.30 - 15.00, środa 8.30 - 12.00 i 12.30 - 15.00)
  www.katowice.oip.pl

 

Ubezpieczenia społeczne

www.zus.pl
 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  43-300 B-B, ul. Krasińskiego 34, tel. 801 400 987 (z tel. stacjonarnych),  22 560 16 00 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
  poniedziałek od 8.00 - 17.00, wtorek - piątek od 8.00 - 15.00
  zasięg terytorialny - miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
  jednostki podległe: Inspektorat ZUS w Cieszynie (tel. 33 856 30 00), Inspektorat ZUS w Żywcu (tel. 33 860 90 00)

  43-300 B-B, ul. Traugutta 2, tel. 801 400 987 (z tel. stacjonarnych),  22 560 16 00 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
  poniedziałek od 8.00 - 17.00, wtorek - piątek od 8.00 - 15.00


 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  B-B, ul. Listopadowa 56, tel. 33 815 04 77 do 78,  33 815 10 88 do 90;  fax 33 811 61 66,  e-mail: bielsko-biala@krus.gov.pl
  poniedz. od 7.30 - 16.00, wtorek - piątek od 7.30 - 15.30
  www.krus.gov.pl

 

Urzędy Skarbowe

www.isnet.katowice.pl
 
 • Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej  (dawny budynek Izby Skarbowej)

  43-300 B-B, ul. Warszawska 45, tel. 33 499 84 00,  fax 33 499 84 01,  e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl
  godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek od 7.30 - 15.30, wtorek, czwartek od 7.30 - 17.00; kasy od 7.30 - 13.00
  Zasięg terytorialny urzędu skarbowego:
  miasta: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory;
  powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, racioborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
  www.isnet.katowice.pl/us/Bielsko2s.htm

  konto: NBP O/O Katowice

  Podatek dochodowy od osób prawnych CIT72101012120059912221000000
  Podatek od towarów i usług VAT22101012120059912222000000
  Podatek dochodowy od osób fizycznych69101012120059912223000000
  Wpływy od jednostek budżetowych66101012120059912225000000
  Wpływy podatkowych i niepodatkowych
  należności budżetowych: CC, wpłaty
  z zysku, podatek od darowizn
  63101012120059912227000000
 • Pierwszy Urząd Skarbowy

  43-300 B-B, ul. T. Sixta 17, tel. 33 499 82 00,  fax 33 499 82 21,  sekretariat 33 499 82 22,  e-mail: us2403@sl.mofnet.gov.pl
  czynny: w poniedziałek od 7.00 - 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00,  kasa od 7.30 - 13.00
  ważniejsze telefony: informacja - 33 499 83 00 (pod. doch. osób fizycznych), 33 499 83 03 (informacja NIP), 33 499 83 05 (informacja VAT), wymiar (podatek dochodowy) od osób fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą - 33 499 82 50, nie prowadzących działalności gospodarczej - 33 499 83 60, wymiar (podatek dochodowy) od osób prawnych - 33 499 82 25, wymiar (podatek) od umów cywilnoprawnych - 33 499 82 30, wymiar (podatek) od spadków i darowizn - 33 499 82 33, księgowość (obsługa podatników - pierwsza litera nazwiska/nazwy): A,B,C,D,E,F,H,I - 33 499 83 27,   G,J,K,L,Ł,M,N,O,R - 33 499 83 26,   P,S,T,U,W,V,X,Y,Z - 33 499 83 23.
  www.isnet.katowice.pl/us/bielsko1.htm

  konto: NBP O/O Katowice

  Podatek dochodowy od osób prawnych67101012120049102221000000
  Podatek od towarów i usług VAT17101012120049102222000000
  Podatek doch. od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L
  Podatek dochodowy zryczałtowany
  Podatek od wynagrodzeń PIT-4
  Podatek od umów-zleceń
  Podatek roczny PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38
  64101012120049102223000000
  Podatek od umów cywilnoprawnych
  Podatek od spadków i darowizn
  Karta podatkowa
  58101012120049102227000000
 • Drugi Urząd Skarbowy

  43-300 B-B, ul. gen. St. Maczka 73, tel. 33 499 80 00,  fax 33 499 81 00,  sekretariat 33 499 81 24,  e-mail: us2404@sl.mofnet.gov.pl
  czynny: w poniedziałek od 7.00 - 18.00, od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00,  kasy od 7.00 - 12.30
  zasięg: miasto Bielsko-Biała (część miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej), miasto Szczyrk, gmina Buczkowice (miejscowości: Buczkowice, Godziszka, Kalna, Rybarzowice), gmina Jasienica (Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka, Wieszczęta) gmina Jaworze (Jaworze), gmina Kozy (Kozy), gmina Porąbka (Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka), gmina Wilamowice (Wilamowice, Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Zasole Bielańskie), gmina Wilkowice (Wilkowice, Meszna, Bystra)
  www.isnet.katowice.pl/us/Bielsko2.htm

  konto: NBP O/O Katowice

  Podatek dochodowy od osób prawnych84101012120056562221000000
  Podatek od towarów i usług VAT34101012120056562222000000
  Podatek doch. od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L
  Podatek dochodowy zryczałtowany
  Podatek od wynagrodzeń PIT-4
  Podatek od umów-zleceń
  Podatek roczny PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38
  81101012120056562223000000
  Podatek od umów cywilnoprawnych
  Podatek od spadków i darowizn
  Karta podatkowa
  75101012120056562227000000
 • Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

  43-307 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 33 819 84 00 (centrala), 33 822 07 88 (sekretariat), fax 33 812 38 46
  czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 • Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

  43-307 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 33 822 72 01 do 03 (centrala),  33 812 55 39,  fax 33 812 50 74

 

Urzędy Celne

www.mf.gov.pl
 
 • Izba Celna w Katowicach  (330000)  www.katowice.ic.gov.pl

  Informacja celna: tel. 32 358 71 00,  32 358 71 01 - czynna w dni powszednie od godz. 7.15 - 15.15

  • Urząd Celny w Bielsku-Białej  (335000)

   43-300 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 33 827 23 00,  fax 33 827 23 01,  e-mail: uc.bielsko_biała@kat.mofnet.gov.pl
   czynny: poniedziałek - piątek od godz. 7.15 - 15.15
   obsługa spraw związanych z podatkiem akcyzowym
   właściwość miejscowa: powiat bielski, powiat cieszyński, powiat pszczyński z wyłączeniem gminy Pawłowice, powiat żywiecki, miasto Bielsko-Biała, miasto Cieszyn

   • Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach  (335010)

    43-502 Czechowice-Dz., ul. Mazańcowicka 70 (przy Pekaes), tel. 32 327 88 60,  032 215 23 96, tel./fax 32 327 88 50,  e-mail: oc.czechowice_dziedzice@kat.mofnet.gov.pl
    czynny: całodobowo
    stosowane procedury: dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz
    oddział uprawniony jest do wykonywania czynności w zakresie kontroli celnej i dozoru celnego, wymiaru i poboru należności celnych oraz podatków, przyjmowania zabezpieczeń jednorazowych, wydawania pozwoleń na stosowanie procedury odprawy czasowej w trybie uproszczonym, odprawy towarów w WPR, WPT, NCTS i w procedurze uproszczonej, legalizacji świadectw pochodzenia
    uwaga: wyłączenie odpraw towarów rolno-spożywczych w ramach WPR na terenie OC, ale z możliwością objęcia procedurą celną w miejscu załadunku towaru

    Miejsce Uznane: SADI POLSKA - AC Sp. z o.o. (przy Fiat Auto Poland S.A.)
    43-346 B-B, ul. Konwojowa 57, tel. 33 813 53 23,  33 813 59 17,  e-mail: sadipolska@sadi.fiatgroup.com
    czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 22.00

   • Oddział Celny w Żywcu  (335020)

    34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 5, tel. 33 861 37 56,  33 861 07 67,  fax 33 861 00 69,  e-mail: oc.zywiec@kat.mofnet.gov.pl
    czynny: poniedziałek - piątek od godz. 7.15 - 19.15
    pełny zakres obsługi z wyłączeniem odpraw produktów rolnych
    stosowane procedury: dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz
    oddział uprawniony jest do wykonywania czynności w zakresie kontroli celnej i dozoru celnego, wymiaru i poboru należności celnych oraz podatków, przyjmowania zabezpieczeń jednorazowych, wydawania pozwoleń na stosowanie procedur gospodarczych trybie uproszczonym, WPT, NCTS, legalizacji świadectw pochodzenia
    uwaga: istnieje możliwość odprawy poza czasem urzędowania

   • Oddział Celny w Cieszynie  (335030)

    43-400 Cieszyn-Boguszowice, ul. Graniczna 1, tel. 33 852 65 11,  33 852 65 12,  fax 33 852 66 09,  e-mail: oc.cieszyn@kat.mofnet.gov.pl
    czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 22.00, sobota w godz. 7.00 - 19.00

    stosowane procedury: dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz oddział uprawniony jest do wykonywania czynności w zakresie kontroli celnej i dozoru celnego, wymiaru i poboru należności celnych oraz podatków, przyjmowania zabezpieczeń jednorazowych, deponowania towarów, wydawania pozwoleń na stosowanie procedury odprawy czasowej w trybie skróconym, stosowanie procedury odprawy czasowej w trybie uproszczonym, odprawy towarów w WPR, WPT, NCTS i w procedurze uproszczonej, legalizacji świadectw pochodzenia

    Miejsce Wyznaczone Zebrzydowice
    czynne: poniedziałek - sobota w godz. 7.15 - 19.15, niedziela w godz. 7.00 - 11.00

 

Sądy i prokuratury

 
 
 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Cieszyńska 10, tel. 33 499 04 99,  fax 33 499 04 50
  czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 - 15.30, poniedziałek od 7.30 - 18.00
  właściwość terytorialna: powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki
  Kancelarie Komornicze w Bielsku-Białej: B-B, ul. Mickiewicza 22, tel. 33 822 12 67 (Rewir I),  33 812 49 17 (Rewir II),  33 816 88 26 (Rewir III)
  www.bielsko-biala.so.gov.pl

 • Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Mickiewicza 22, tel. 33 499 78 00,  fax 33 499 78 01
  czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 - 15.30, poniedziałek od 7.30 - 18.00
  kasa sądu czynna w godzinach od 8.00 - 13.30
  wydziały: I Cywilny, II Cywilny, IV Rodzinny i Nieletnich, V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Kuratorzy Zawodowi Rodzinni, Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
  właściwość terytorialna:
  miasta: Bielsko-Biała i Szczyrk
  gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice

  Sąd Rejonowy - Wydział III Karny
  B-B, ul. Krasińskiego 20, tel. 33 499 04 23

  Sąd Rejonowy - Wydział III Karny - Sekcja Wykonawcza
  B-B, ul. Cieszyńska 31, tel. 33 812 48 57

  Sąd Rejonowy - Wydział VI Gospodarczy
  B-B, ul. Bogusławskiego 24, tel. 33 499 79 60,  fax 33 499 79 30

  Sąd Rejonowy - Wydział VII Ksiąg Wieczystych
  B-B, ul. Św. Trójcy 3, tel. 33 499 04 14

  Sąd Rejonowy - Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i IX Wydział Grodzki
  B-B, ul. Bogusławskiego 24, tel. 33 499 79 00,  fax 33 499 79 30
  www.bielsko-biala.sr.gov.pl

 • Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Listopadowa 31, tel. 33 812 60 11 do 17,  e-mail: pobb@poczta.internetdsl.pl
  www.prokuratura-bielsko.internetdsl.pl

 • Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Sobieskiego 9, tel. 33 819 16 64,  33 822 83 95,  e-mail: rejonowa_bielsko@neostrada.pl
  terytorialny zakres działania: miasto Bielsko-Biała, miasto Szczyrk, gmina Wilkowice (sołectwa: Wilkowice, Bystra i Meszna), gmina Buczkowice (sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna), gmina Jaworze, gmina Jasienica (sołectwa: Jasienica, Biery, Grodziec Śląski, Świetoszówka, Bielowicko, Łazy, Rudzica, Międzyrzecze Górne, Mażańcowice, Roztropice, Landek, Iłownica, Wieszczęta), gmina Kozy, gmina Wilamowice (sołectwa: Wilamowice, Hecznarowice, Zasole Bielańskie, Pisarzowice, Stara Wieś, Dankowice)
  www.prokrej-bielsko.internetdsl.pl

 

Policja

www.bielsko.slaska.policja.gov.pl
 
 • Komenda Miejska Policji

  B-B, ul. Rychlińskiego 17, tel. 33 812 12 00 (centrala),  33 812 12 41,  33 812 12 55 (dyżurny)
  telefon alarmowy: 997     telefon zaufania: 33 814 25 25

 • Komisariat I Policji

  B-B, ul. Składowa 2, tel. 33 814 87 71,  telefon dyżurny 33 812 17 10

 • Komisariat II Policji

  B-B, ul. Kamińskiego 8, tel. 33 812 14 60

 • Komisariat III Policji

  B-B, ul. Traugutta 2c, tel. 33 812 42 38,  telefon dyżurny 33 812 16 22

 • Komisariat IV Policji

  B-B, ul. Komorowicka 235, tel. 33 812 49 41,  telefon dyżurny 33 812 17 30

 • Areszt Śledczy

  B-B, ul. Słowackiego 15a, tel. 33 812 43 73

 

Straż Miejska

www.smbb.bip.wizja.net
   

Straż Pożarna

www.straz.bielsko.pl
 
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Leszczyńska 43, tel. 33 812 22 33,  33 816 64 13,  33 816 54 14, tel./fax 33 811 38 46,  e-mail: info@straz.bielsko.pl

  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, B-B, ul. Leszczyńska 43, tel. 33 812 22 33,  33 816 64 13,  33 816 54 14, tel./fax 33 811 38 46
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, B-B, ul. Wapienicka 12, tel. 33 818 44 23,  33 818 30 57
  • Posterunek Zamiejscowy w Czechowicach-Dziedzicach, Cz-Dz, ul. Barlickiego 24, tel. 32 215 31 16

 • Państwowa Straż Pożarna. Ośrodek Szkolenia

  B-B, ul. Wapienicka 12, tel. 33 818 30 57

 • Ochotnicza Straż Pożarna
  • OSP Hałcnów, ul. Janowicka 9, tel. 33 816 59 27
  • OSP Kamienica, ul. Karpacka 123, tel. 33 812 60 65 w. 359
  • OSP Komorowice Krak., ul. Olimpijska 16, tel. 33 815 13 26
  • OSP Komorowice Śl., ul. Katowicka 65, tel. 33 812 60 65 w. 366
  • OSP Leszczyny, ul. Żywiecka 124a, tel. 33 810 06 37
  • OSP Lipnik, ul. Polna 7, tel. 33 814 64 87
  • OSP Mikuszowice Krak., ul. Żywiecka 300, tel. 33 814 01 27
  • OSP Mikuszowice Śl., ul. Bystrzańska 13, tel. 33 812 60 65 w. 362
  • OSP Straconka, ul. Górska 129, tel. 33 814 35 28
  • OSP Stare Bielsko, ul. Sobieskiego 307a, tel. 33 815 93 91

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

  B-B, ul. Listopadowa 49, tel. 33 822 83 10

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

www.nfz.gov.pl
 
 • Narodowy Fundusz Zdrowia  DELEGATURA W BIELSKU-BIALEJ

  B-B, ul. Karpacka 24, tel. 33 498 98 00,  fax 33 498 98 01,  infolinia NFZ: 800 392 976
  czynny: poniedziałek - piątek od 8.00 - 16.00 (wtorek do godz. 18.00)

  Karta ubezpieczenia zdrowotnego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wydawana przez Śląski OW NFZ jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Służy do autoryzacji świadczeń medycznych pacjentów w placówkach służby zdrowia na obszarze województwa śląskiego. Ubezpieczeni zamieszkujący w województwie śląskim korzystając z usług medycznych na swoim terenie powinni każdorazowo okazywać kartę. W przypadku utraty prawa do świadczeń zdrowotnych karta zostaje zablokowana.
  Kartę mogą otrzymać osoby ubezpieczone posiadające numer ewidencyjny PESEL, które mogą udokumentować zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.
  Karty nie mogą otrzymać osoby nieubezpieczone oraz mieszkańcy innych województw. Ubezpieczeni, którzy nie posiadają karty, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego po okazaniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.
  Dokumenty niezbędne do uzyskania karty:
  1) wniosek o wydanie karty (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.nfz-katowice.pl (Wiadomości -> Druki do pobrania -> Wniosek o wydanie KUZ/zmianę danych) lub otrzymać w Sekcji Rejestru Usług Medycznych)
  2) dokument tożsamości
  3) dokument (lub dokumenty) potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne zgodny z art. 240 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (np. aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń)

 • Narodowy Fundusz Zdrowia  ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

  40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, tel. 32 735 17 00,  Rzecznik Praw Pacjenta (Śląsk): 32 735 17 07
  www.nfz-katowice.pl

 

Archiwa

 
 
 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 43, tel. 33 488 50 95,  e-mail: apbielsko@katowice.ap.gov.pl
  czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 9.00 - 14.00 oraz w środy od godz. 9.00 - 16.45

 • Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych  ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

  43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 61, tel. 32 326 46 08,  32 326 46 09
  akta przedsiębiorstw państwowych likwidowanych po 1989 r., dla których Wojewoda Katowicki (obecnie Śląski) pełnił funkcję organu założycielskiego; archiwum przechowuje dokumentacje osobowo-płacową, z terenów byłego województwa katowickiego, bielskiego oraz częstochowskiego;
  Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych przechowywana dotychczas w filii w Bielsku-Białej została przeniesiona do archiwum w Tychach, ul. Przemysłowa 61

 

Partie

 
   

Instytucje i organizacje

 

Agencja Rozwoju Regionalnego

www.arrsa.pl
 
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

  43-382 B-B, ul. Cieszyńska 365, tel./fax 33 812 26 75,  33 818 47 79,  33 816 91 62,  e-mail: msocha@arrsa.pl lub biuro@arrsa.pl

 

Automobilklub Beskidzki

www.ak-beskidzki.bielsko.eu
 
 • Automobilklub Beskidzki

  B-B, ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 33 812 22 81,  e-mail: biuro@ak-beskidzki.bielsko.eu
  czynny we wtorek i czwartek w godz. 17.00 - 19.00
  Muzeum Motoryzacji
  godziny otwarcia: sobota w godz. 11.00 - 16.00; grupy zorganizowane, w każdy dzień tygodnia po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel. 33 812 22 81 lub 602 496 389

 

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 
   

Business Centre Club

www.bcc.org.pl
niepełnosprawni
 • Business Centre Club  LOŻA BIELSKA

  B-B, ul. Warszawska 153, tel. 33 810 14 59,  e-mail: k.konarska@bcc.org.pl
  organizacja pracodawców

 

Beskidzki Klub Motorowy

 
 
 • Beskidzki Klub Motorowy

  B-B, ul. Żywiecka 67, tel. 33 814 40 41,  602 388 241

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

www.bozpn-bielsko.pl
 
 • Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

  B-B, ul. 1 Maja 47, tel. 33 812 65 60,  e-mail: beskidzkiozpn@gmail.com
  biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30

 

Caritas

www.caritas.pl
 
 • Caritas  DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

  B-B, ul. Traugutta 13, tel. 33 811 37 78 - 79,  33 819 06 18,  33 819 12 03,  e-mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl
  bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i przeznaczonego do opieki nad chorymi (materace, wózki, chodziki, kule)

 

Euroregion Beskidy

www.euroregion-beskidy.pl
 
 • Euroregion Beskidy  STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Piastowska 40 pok. 309, tel. 33 813 63 33

 

GOPR

www.gopr-beskidy.pl
 
 • GOPR Grupa Beskidzka

  tel. alarmowe: 985,   601 100 300
  Szczyrk, ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00,  33 817 89 86,  tel./fax 33 829 69 04, e-mail: poczta@gopr-beskidy.pl
  stacje całodobowe: Szczyrk, Hala Miziowa pod Pilskiem (tel. 33 863 40 77), Markowe Szczawiny pod Babią Górą (tel. 33 855 37 15), Brenna, Klimczok;
  stacja całodzienna: Czantoria
  www.gopr.pl

 

Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.ih.katowice.pl
 
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej z siedzibą w Katowicach  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

  43-300 B-B, ul. Piastowska 44, tel./fax 33 812 30 94,  e-mail: ih_katowice_del_bb@pro.onet.pl

 • Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach  OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ

  43-300 B-B, ul. Piastowska 44, tel. 33 818 24 41

 

Inspektorat Ochrony Środowiska

www.katowice.pios.gov.pl
 
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

  43-316 B-B, ul. Partyzantów 117, tel. 33 812 44 92,  33 812 30 37,  fax 33 812 49 30,  e-mail: sekretariatBB@katowice.pios.gov.pl

 

Inspektorat Sanitarny

 
 
 • Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny

  B-B, ul. Broniewskiego 21, tel. 33 496 01 00, fax 33 496 01 20
  kontrola towarów importowanych

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

www.meteo.bielsko.com.pl
 
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  BIURO METEOROLOGICZNE W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Cieszyńska 321 (Lotnisko), tel. 33 812 51 65,  e-mail: meteo@bielsko.com.pl

 

Koło Przewodników Beskidzkich

www.przewodnicy.w.interia.pl
 
 • Koło Przewodników Beskidzkich

  B-B, ul. Wzgórze 9, tel./fax 33 812 24 00,  33 811 05 90,  e-mail: przewodnicy@interia.pl

 

Krajowe Biuro Wyborcze

www.kbw.bielsko.pl
 
 • Krajowe Biuro Wyborcze  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Piastowska 40 (pokój 119 w budynku B), tel. 33 812 45 98,  fax 33 813 62 67,  33 813 63 74
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 - 15.30

 

Kuratorium Oświaty

www.kuratorium.katowice.pl
 
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Piastowska 44, tel. 33 812 26 45,  e-mail: bielsko@kuratorium.katowice.pl
  miasto Bielsko-Biała; powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

 

Liga Ochrony Przyrody

 
 
 • Liga Ochrony Przyrody - Okręg Beskidzki

  B-B, ul. Piastowska 44 (pok. 12), tel. 33 813 64 40

 

MOPS

 
 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

  B-B, ul. Karola Miarki 11, tel. 33 499 56 00,  fax 33 499 56 52,  e-mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net
  czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 - 15.30

  Dział Świadczeń Rodzinnych w Bielsku-Białej: ul. Lipnicka 36, tel. 33 498 85 24,  fax 33 498 85 23
  czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 - 15.30 oraz we wtorek od 8.00 - 16.00

 

Miejski Zarząd Oświaty

www.mzo.bielsko.pl
   

Nadleśnictwo Bielsko

 
   

NOT

www.not.bielsko.pl
 
 • NOT  Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT

  B-B, ul. 3 Maja 10, tel. 33 822 89 66,  33 812 54 39,  e-mail: not@not.bielsko.pl

 

OHP

 
 
 • Ochotnicze Hufce Pracy - Centrum Edukacji i Pracy (OHP)

  B-B, ul. Kosynierów 20, tel. 33 822 15 25,  33 822 04 34,  e-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl
  pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, kształcenie zawodowe, kursy

 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

www.czwa.odr.net.pl
 
 • Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Spiechowicza 24, tel. 33 814 45 41,  33 814 94 97,  tel./fax 33 814 45 27,  e-mail: sodr.bielsko-biala@odr.net.pl

 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, tel. 33 814 45 41,  tel./fax 33 814 45 27,  e-mail: pzdr.bielsko-biala@odr.net.pl

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 
 
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej

  43-360 B-B, ul. Karpacka 76, tel. 33 496 01 80 do 86,  fax 33 496 01 87,  e-mail: bielskob.piw@wetgiw.gov.pl

 

Pogotowie Opiekuńcze

 
   

Polski Komitet Pomocy Społecznej

 
 
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej

  B-B, ul. Komorowicka 34, tel. 33 822 79 11,  33 822 04 29

 

PCK

www.bielsko-biala.pck.org.pl
 
 • Polski Czerwony Krzyż  ZARZĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Sobieskiego 6, tel. 33 822 82 11,  fax 33 815 07 77,  e-mail: zrpckbb@op.pl

 

PTTK

bielsko.pttk.pl
 
 • PTTK  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

  B-B, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00

 

Punkt Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych

 
 
 • Punkt Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych

  B-B, Plac Ratuszowy 6 (nowy Ratusz), tel. 33 497 18 00
  czynny w każdy czwartek od 16.00 do 18.00

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

www.rckik-katowice.com.pl
 
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach  TERENOWY ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

  B-B, ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II; możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco), tel. 33 812 21 90,  33 822 18 39
  rejestracja dawców: poniedziałek - piątek od godz. 7.00 - 14.00 , w każdą pierwszą środę miesiąca rejestracja dawców do godz. 16.30

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu

www.cci.pl
 
 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

  B-B, ul. Wzgórze 19, tel. 33 822 90 49,  33 812 64 18,  fax 33 822 04 48,  e-mail: biuroizby@cci.pl

 

Sanepid

www.psse.bielsko.pl
 
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Sanepid)

  B-B, ul. Broniewskiego 21, tel. 33 816 00 12,  fax 33 812 57 63,  tel. alarmowy: 504 022 816,  e-mail: ppis@psse.bielsko.pl
  badania epidemiologiczne, mikrobiologiczne, szczepienia
  próbki wody na badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne przyjmowane są w dniach od poniedz. do środy, w godz. 8.00 - 13.00
  próbki kału na nosicielstwo przyjmowane są w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7.30 do 9.30
  wyniki wydawane są codziennie w godz. od 12.00 - 14.00

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 
 
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce  ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

  B-B, ul. Orkana 20, tel. 33 812 63 16
  sekretariat czynny: poniedz., środa, piątek od 7.30 do 8.30

 

UDT

www.udt.gov.pl
 
 • Urząd Dozoru Technicznego  ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

  B-B, ul. Legionów 81, tel. 33 829 59 20 do 44,  OC: 829 59 26,  OT: 829 59 27,  CERT: 829 59 28, 829 59 38,  fax: 829 59 47,  e-mail: o_bielskobiala@udt.gov.pl

 

WOPR

www.wopr.bielsko.pl
 
 • BESKIDZKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE  WOPR

  B-B, ul. 1 Maja 47, tel. 33 812 37 86,  e-mail: biuro@wopr.bielsko.pl
  Stanica w Międzybrodziu Bialskim (od maja do września): tel. 33 866 18 59
  OR WOPR w Żywcu (całoroczny): tel. 33 865 24 28
  kursy i szkolenia (na stopień Młodszego Ratownika, na stopień Ratownika Wodnego, Sternika Motorowodnego, Płetwonurka, Żeglarza Jachtowego, I Pomocy RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa), nauka pływania); organizacja zawodów pływackich

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

www.bielskobiala.wku.wp.mil.pl
 
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej  (WKU)

  B-B, ul. Piastowska 14, tel. 261 123 547,  fax 261 123 534,  e-mail: wkubielsko@ron.mil.pl
  godziny otwarcia: poniedziałek od 7.30 - 15.30, wtorek od 7.30 - 17.00, środa - piątek od 7.30 - 15.30
  Wojskowa Komenda Uzupełnień; Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej: tel. 261 123 522,  261 123 529,  261 123 525
  Informacje na temat służby przygotowawczej: tel. 261 123 524,  261 123 540

 

ZHP

www.beskidzki.zhp.pl
 
 • Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)  CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC BESKIDZKI

  B-B, ul. Chopina 13, tel. 33 812 57 94,  601 495 816,  e-mail: hufiec@beskidzki.zhp.pl
  czynny: poniedz. - środa od 13.00 - 17.00, czwartek od 11.00 - 15.00

 

ZHR

www.bb.zhr.pl
 
 • Hufiec Harcerek i Harcerzy na Podbeskidziu  ZHR

  B-B, ul. Reymonta 5, tel./fax 33 496 84 79,  e-mail: grs.bb@zhr.pl

 

Zieleń Miejska

www.zielen.ig.pl
 
 • Zieleń Miejska sp. z o.o.

  43-316 B-B, Al. Armii Krajowej 132, tel. 33 814 26 53,  fax 33 814 55 07,  e-mail: zielen@zielen.ig.pl
  czynny: poniedz. - czwartek od 15.30 - 17.00
  kompleksowe usługi z zakresu urządzania terenów zieleni, projektowania przydomowych ogrodów, skalniaków, klombów; sklep z roślinami wyhodowanymi we własnych szkółkach; wynajem sprzętu rolniczego i rębarki do gałęzi; usługi pogrzebowe

 
© 2000-2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu