Urzędy, instytucje, organizacje

Urząd Miejski www.bielsko-biala.pl
Urząd Miejski
niepełnosprawni B-B, Plac Ratuszowy 1, tel. centrala 33 497 14 97,  informacja 33 497 18 00,  fax 33 497 17 86
e-mail: informacja@bielsko-biala.pl
czynny od poniedziałku do środy od godz. 7.30 - 15.30, w czwartki od 8.00 do 17.00, w piątki od godz. 8.00 - 15.00
Biuro Obsługi Interesanta tel. 33 497 18 00 - 10
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. 33 497 14 45,  33 497 17 30,  e-mail: prezydent@um.bielsko.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 33 497 14 56,  e-mail: rada@um.bielsko.pl
Wydziały Urzędu Miejskiego w B-B:
1. Obsługa Mieszkańców
 • Wydział Geodezji i Kartografii - 33 497 15 29, mapy@um.bielsko.pl
 • Wydział Ochrony Środowiska i Energii - 33 497 17 17, ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl / 33 497 15 18, pze@um.bielsko.pl
 • Wydział Gospodarki Miejskiej - 33 497 15 08, gosp.komunalna@um.bielsko.pl
 • Wydział Komunikacji - 33 497 16 70 - rejestracja pojazdów, 33 4971-673 do 6 - prawa jazdy, 33 497 16 55 - zarządzanie ruchem na drogach, komunikacja@um.bielsko.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego - 33 470 12 13, usc@um.bielsko.pl
 • Biuro Obsługi Interesanta - 33 497 18 00
 • Wydział Polityki Społecznej - 33 497 14 99, politykaspol@bielsko-biala.pl
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości - 33 497 16 29, wso@um.bielsko.pl
 • Wydział Urbanistyki i Architektury - 33 497 15 56, architektura@bielsko-biala.pl
 • Wydział Gospodarki Odpadami - 33 470 12 62, bgo@um.bielsko.pl
2. Kultura, promocja, sport i turystyka
 • Wydział Kultury i Sztuki - 33 497 14 78, sztuka@um.bielsko.pl
 • Wydział Promocji i Sportu - 33 470 12 40, bpm@bielsko-biala.pl
3. Budżet i finanse
 • Wydział Budżetu - 33 497 14 20, skarbnik@um.bielsko.pl
 • Wydział Dochodów Budżetowych - 33 497 15 94, db@bielsko-biala.pl
 • Wydział Finansowo-Księgowy - 33 497 14 29, finanse1@um.bielsko.pl
4. Rozwój gospodarczy
 • Wydział Inwestycji - 33 497 16 80, inwest@um.bielsko.pl
 • Wydział Nieruchomości - 33 470 12 16, mgr@bielsko-biala.pl
 • Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego - 33 497 14 86, wrg@bielsko-biala.pl
 • Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich - 33 822 70 11, ro@um.bielsko.pl
 • Wydział Funduszy Europejskich - 33 497 17 24, bfe@um.bielsko.pl
 • Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - 33 497 14 83, ritspd@um.bielsko.pl
5. Organizacja i obsługa urzędu
 • Inspektor Ochrony Danych - 33 497 17 21, iod@um.bielsko.pl
 • Wydział Organizacji i Nadzoru - 33 497 14 06, on@um.bielsko.pl
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli - 33 470 12 50, mrowiec.mariusz@bielsko-biala.pl
 • Wydział Informatyki - 33 497 15 80, informatyka@bielsko-biala.pl
 • Wydział Prawny - 33 497 14 17, problem@bielsko-biala.pl
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego - 33 497 16 46, obrona@um.bielsko.pl
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych - j.knapek@bielsko-biala.pl
 • Biuro ds. Systemu Zarządzania - 33 470 12 44, psj@bielsko-biala.pl
 • Wydział Prasowy - 33 497 14 66, prasa@bielsko-biala.pl
 • Biuro Rady Miejskiej - 33 497 14 56, rada@um.bielsko.pl
 • Stanowisko ds. BHP - 33 497 14 70, d.tarnawa@um.bielsko.pl
 • Wydział Zamówień Publicznych - 33 497 18 51, zp@um.bielsko.pl
Starostwo Powiatowe www.powiat.bielsko.pl
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
niepełnosprawni B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 62 00,  fax 33 822 06 72,  e-mail: powiat@powiat.bielsko.pl
Wydziały Starostwa: Organizacji i Nadzoru, Budżetu i Finansów; Gospodarki Mieniem i Inwestycji; Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Biuro d/s Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki; Komunikacji i Transportu; Geodezyjno-Kartograficzny; Zdrowia; Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego; Zarząd Dróg Powiatowych (ul. Regera 81); Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Powiatowy Rzecznik Konsumentów; Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności; Biuro d/s Programów i Pozyskiwania Środków Unijnych
Śląski Urząd Wojewódzki www.katowice.uw.gov.pl
Placówka Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
niepełnosprawni B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 62 00,  e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Wydziały: Prawny i Nadzoru, Infrastruktury, Polityki Społecznej, Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Organizacyjno-Administracyjny
Można załatwić: wydanie paszportu; udzielenie zezwoleń i przedłużeń zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, wydawanie kart pobytu; wydanie wizy, odmowa wydania wizy; udzielenie zezwoleń na osiedlenie się, wydawanie kart pobytu; wpis do ewidencji zaproszeń; uznanie za obywatela polskiego; nadanie obywatelstwa polskiego; wydanie poświadczenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego; zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; ochrona zdrowia - zarejestrowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej; zatrudnianie cudzoziemców; zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk RP-7)

Placówka Paszportowa w Bielsku-Białej
sprawy paszportowe: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 - 15.30; wtorek od 7.30 - 17.30; piątek od 7.30 - 13.30
przyjmowanie wniosków paszportowych / wydawanie paszportów: tel. 33 813 62 71,  33 813 62 90

sprawy dotyczące cudzoziemców oraz obywatelstwa polskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.30; wtorek w godz. 7.30 - 18.00
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
B-B, pl. Ratuszowy 5, tel. 33 470 12 13,  e-mail: usc@um.bielsko.pl
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 - 15.30, w soboty od 9.00 do 14.00 (udzielanie ślubów) i od 10.00 do 12.00 (rejestracja zgonów)

ŚLUB - aby zarezerwować termin ślubu narzeczeni muszą przyjść oboje, maksymalnie na 3 miesiące przed planowanym terminem wraz z odpisami aktów urodzenia (urodzeni w Bielsku otrzymują "notatkę służbową" na miejscu), opłata za ślub 50 zł (w dniu ślubu)
URODZINY DZIECKA - aby otrzymać "ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA" powinien zgłosić się ojciec (lub matka) dziecka z dowodami osobistymi obojga rodziców (wypis ze szpitala nie jest potrzebny); ponadto osoby, które miały ślub poza bielskim USC muszą mieć ze sobą skrócony odpis aktu ślubu; bezpłatnie otrzymuje się 3 skrócone odpisy z Aktu Urodzenia - każdy następny odpis kosztuje 15 zł; konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej za 5 zł

Urząd Statystyczny www.katowice.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny Katowice Oddział w Bielsku-Białej
B-B, ul. Piastowska 44, tel. 33 822 18 35 - 37,  fax 33 812 59 39,  e-mail: Bielsko-Biala@stat.gov.pl
KRUPGN-REGON tel. 33 822 83 05; Informatorium tel. 33 822 93 51
poniedziałek 7.30 - 18.00 (REGON od 7.30 - 18.00), wtorek - piątek 7.30 - 15.30 (REGON od 7.30 - 15.00)
powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała

w celu uzyskania REGON-u należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek, czas oczekiwania do 2 dni, bez opłat

Zarządy dróg i wód www.mzd.bielsko.pl
Miejski Zarząd Dróg
B-B, ul. Grażyńskiego 10, tel. 33 472 60 10,  fax 33 497 96 35,  e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
telefony interwencyjne:
- awaria świateł sygnalizacji drogowej: 33 497 96 36 wew. 122 (od 7.30 do 15.30)
- uszkodzenia znaków drogowych: 33 497 96 36 wew. 116 (od 7.30 do 15.30)
- uszkodzenia nawierzchni i wycieki wody (na drogach w granicach miasta): 33 472 60 30,  33 497 96 36  (24 h)
- powalone drzewa przy drogach: 33 497 96 36 wew. 119 (od 7.30 do 15.30)
- awaria oświetlenia ulicznego: 33 813 16 35 (w dni robocze od 7.30 do 15.30), Urząd Miejski tel. 33 497 17 02
- dział parkingów i stref płatnego parkowania: 33 472 60 00,  e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

DROGI KRAJOWE: Bohaterów Monte Cassino, Krakowska, Lwowska, Niepodległości, Warszawska (część + zjazdy), Wyzwolenia (część), Żywiecka
DROGI WOJEWÓDZKIE: 3-go Maja, Bystrzańska (odcinek do granicy miasta), Partyzantów, Warszawska (część), Zamkowa
DROGI POWIATOWE: 1-go Maja, Aleja Andersa, Aleja Armii Krajowej, Babiogórska, Bestwińska, Broniewskiego, Dmowskiego, Budowlanych, Bystrzańska (odcinek), Chochołowska, Cieszyńska (odcinek), Czerwona, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Długa (odcinek), Dworcowa, Górska, Grażyńskiego, Grunwaldzka (odcinek), Hałcnowska, Janowicka, Jaworzańska, Jesionowa, Jutrzenki, Karpacka (odcinek), Katowicka, Kierowa, Klubowa wraz z łącznikiem, Kolista (odcinek) Komorowicka (odcinek), Konopnickiej, Krzemionki (odcinek), Kustronia, Kwiatkowskiego, Legionów (odcinek), Lenartowicza (odcinek), Leszczyńska, Lipnicka, Listopadowa (odcinek), Łagodna (odcinek), Maczka, Kusia, Mazańcowicka wraz ze zjazdem, Michałowicza, Międzyrzecka, Morelowa, Mostowa, Nad Potokiem, Okrzei, Olszówka (odcinek), PCK, Piastowska, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Ratuszowy, Plac Smolki, Polna, Poniatowskiego, Przędzalnicza, Sempołowskiej, Sienkiewicza, Sixta, Słowackiego, Sobieskiego (odcinek), Spółdzielców (odcinek), Stawowa, Stojałowskiego, Straconki (odcinek), Strzelców Podhalańskich, Szarotki, Szeroka, Regera, Rychlińskiego, Tartaczna (odcinek), Traugutta (odcinek), Wałowa, Witosa, Wyzwolenia (odcinek), Wzgórze, Zapora (odcinek), Żeromskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
B-B, ul. Regera 81, tel. 33 818 34 74

Zarząd Wodnych Melioracji
B-B, ul. Boruty-Spiechowicza 24, tel. 33 814 93 38
Urzędy Pracy www.praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
B-B, ul. Partyzantów 55, tel. 33 496 51 50,  fax 33 496 51 51,  e-mail: sekretariat@pup-bielsko.pl
czynny od 7.30 - 15.30, przyjmowanie stron od 8.00 - 14.00
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże i szkolenia dla bezrobotnych
obsługuje bezrobotnych z terenu miast oraz gmin:
Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilkowice, Porąbka, Wilamowice
www.bielsko-biala.praca.gov.pl

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kopcia 1, tel. 32 215 33 12,  e-mail: filia@pup-bielsko.pl
czynny od 7.30 - 15.30
obsługuje bezrobotnych z terenu gminy miejsko-wiejskiej Czechowice-Dziedzice oraz gminy Bestwina

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej
B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 69 74,  fax 33 822 06 71,  e-mail: bielsko@wup-katowice.pl
obsługuje powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
(Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice - Oddział w Bielsku-Białej
B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 829 13 40, fax 33 829 13 63,  e-mail: bielsko@katowice.pip.gov.pl
czynny od 7.30 - 15.30
www.katowice.pip.gov.pl/
Ubezpieczenia społeczne www.zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
43-300 B-B, ul. Krasińskiego 34, tel. 22 560 16 00 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
poniedziałek od 8.00 - 17.00, wtorek - piątek od 8.00 - 15.00
zasięg terytorialny - miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
jednostki podległe: Inspektorat ZUS w Cieszynie (tel. 33 856 30 00), Inspektorat ZUS w Żywcu (tel. 33 860 90 00)
43-300 B-B, ul. Traugutta 2, tel. 22 560 16 00 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
poniedziałek od 8.00 - 17.00, wtorek - piątek od 8.00 - 15.00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego B-B, ul. Listopadowa 56, tel. 33 815 04 77 do 78,  33 815 10 88 do 90;  fax 33 811 61 66,  e-mail: bielsko-biala@krus.gov.pl
poniedz. od 7.30 - 16.00, wtorek - piątek od 7.30 - 15.30
www.krus.gov.pl
Urzędy Skarbowe www.slaskie.kas.gov.pl
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej  (dawny budynek Izby Skarbowej)
43-300 B-B, ul. Warszawska 45, tel. 33 499 84 00,  fax 33 499 84 01,  e-mail: sekretariat.2sl.us.bielsko-biala@mf.gov.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek od 7.30 - 15.30, wtorek, czwartek od 7.30 - 17.00; kasy od 7.30 - 13.00
Zasięg terytorialny urzędu skarbowego:
miasta: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory;
powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, racioborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
http://www.slaskie.kas.gov.pl/drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Pierwszy Urząd Skarbowy
43-300 B-B, ul. T. Sixta 17, tel. 33 499 82 00,  fax 33 499 82 21,  sekretariat 33 499 82 22,  e-mail: us2403@sl.mofnet.gov.pl
czynny: w poniedziałek od 7.00 - 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00,  kasa od 7.30 - 13.00
ważniejsze telefony: informacja - 33 499 83 00 (pod. doch. osób fizycznych), 33 499 83 03 (informacja NIP), 33 499 83 05 (informacja VAT), wymiar (podatek dochodowy) od osób fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą - 33 499 82 50, nie prowadzących działalności gospodarczej - 33 499 83 60, wymiar (podatek dochodowy) od osób prawnych - 33 499 82 25, wymiar (podatek) od umów cywilnoprawnych - 33 499 82 30, wymiar (podatek) od spadków i darowizn - 33 499 82 33, księgowość (obsługa podatników - pierwsza litera nazwiska/nazwy): A,B,C,D,E,F,H,I - 33 499 83 27,   G,J,K,L,Ł,M,N,O,R - 33 499 83 26,   P,S,T,U,W,V,X,Y,Z - 33 499 83 23.
www.slaskie.kas.gov.pl

Drugi Urząd Skarbowy
43-300 B-B, ul. gen. St. Maczka 73, tel. 33 499 80 00,  fax 33 499 81 00,  sekretariat 33 499 81 24,  e-mail: us2404@sl.mofnet.gov.pl
czynny: w poniedziałek od 7.00 - 18.00, od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00,  kasy od 7.00 - 12.30
zasięg: miasto Bielsko-Biała (część miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej), miasto Szczyrk, gmina Buczkowice (miejscowości: Buczkowice, Godziszka, Kalna, Rybarzowice), gmina Jasienica (Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka, Wieszczęta) gmina Jaworze (Jaworze), gmina Kozy (Kozy), gmina Porąbka (Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka), gmina Wilamowice (Wilamowice, Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Zasole Bielańskie), gmina Wilkowice (Wilkowice, Meszna, Bystra)
www.slaskie.kas.gov.pl

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej
43-307 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 33 485 34 00 (centrala)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
www.kis.gov.pl

Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej
43-382 B-B, ul. Tadeusza Regera 32, tel. 33 827 23 00 (centrala)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
www.slaskie.kas.gov.pl

Urzędy Celne www.gov.pl/web/kas
Urzędy Celne
Izba Celna w Katowicach  (330000)  www.slaskie.kas.gov.pl
Informacja celna: tel. 32 358 71 00,  32 358 71 01 - czynna w dni powszednie od godz. 7.15 - 15.15
Urząd Celny w Bielsku-Białej  (335000)
43-300 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 33 827 23 00,  fax 33 827 23 01,  e-mail: uc.bielsko_biała@kat.mofnet.gov.pl
czynny: poniedziałek - piątek od godz. 7.15 - 15.15
obsługa spraw związanych z podatkiem akcyzowym
właściwość miejscowa: powiat bielski, powiat cieszyński, powiat pszczyński z wyłączeniem gminy Pawłowice, powiat żywiecki, miasto Bielsko-Biała, miasto Cieszyn
Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach  (335010)
43-502 Czechowice-Dz., ul. Mazańcowicka 70 (przy Pekaes), tel. 32 327 88 60,  32 215 23 96, tel./fax 32 327 88 50,  e-mail: oc.czechowice_dziedzice@kat.mofnet.gov.pl
czynny: całodobowo
stosowane procedury: dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz
oddział uprawniony jest do wykonywania czynności w zakresie kontroli celnej i dozoru celnego, wymiaru i poboru należności celnych oraz podatków, przyjmowania zabezpieczeń jednorazowych, wydawania pozwoleń na stosowanie procedury odprawy czasowej w trybie uproszczonym, odprawy towarów w WPR, WPT, NCTS i w procedurze uproszczonej, legalizacji świadectw pochodzenia
uwaga: wyłączenie odpraw towarów rolno-spożywczych w ramach WPR na terenie OC, ale z możliwością objęcia procedurą celną w miejscu załadunku towaru

Miejsce Uznane: SADI POLSKA - AC Sp. z o.o. (przy Fiat Auto Poland S.A.)
43-346 B-B, ul. Konwojowa 57, tel. 33 813 53 23,  33 813 59 17,  e-mail: sadipolska@sadi.fiatgroup.com
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 22.00

Oddział Celny w Żywcu  (335020)
34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 5, tel. 33 861 37 56,  33 861 07 67,  fax 33 861 00 69,  e-mail: oc.zywiec@kat.mofnet.gov.pl
czynny: poniedziałek - piątek od godz. 7.15 - 19.15
pełny zakres obsługi z wyłączeniem odpraw produktów rolnych
stosowane procedury: dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz
oddział uprawniony jest do wykonywania czynności w zakresie kontroli celnej i dozoru celnego, wymiaru i poboru należności celnych oraz podatków, przyjmowania zabezpieczeń jednorazowych, wydawania pozwoleń na stosowanie procedur gospodarczych trybie uproszczonym, WPT, NCTS, legalizacji świadectw pochodzenia
uwaga: istnieje możliwość odprawy poza czasem urzędowania

Oddział Celny w Cieszynie  (335030)
43-400 Cieszyn-Boguszowice, ul. Graniczna 1, tel. 33 852 65 11,  33 852 65 12,  fax 33 852 66 09,  e-mail: oc.cieszyn@kat.mofnet.gov.pl
czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 22.00, sobota w godz. 7.00 - 19.00

stosowane procedury: dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz oddział uprawniony jest do wykonywania czynności w zakresie kontroli celnej i dozoru celnego, wymiaru i poboru należności celnych oraz podatków, przyjmowania zabezpieczeń jednorazowych, deponowania towarów, wydawania pozwoleń na stosowanie procedury odprawy czasowej w trybie skróconym, stosowanie procedury odprawy czasowej w trybie uproszczonym, odprawy towarów w WPR, WPT, NCTS i w procedurze uproszczonej, legalizacji świadectw pochodzenia

Miejsce Wyznaczone Zebrzydowice
czynne: poniedziałek - sobota w godz. 7.15 - 19.15, niedziela w godz. 7.00 - 11.00
Sądy i prokuratury
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
B-B, ul. Cieszyńska 10, tel. 33 499 04 99,  fax 33 499 04 50
czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 - 15.30, poniedziałek od 7.30 - 18.00
właściwość terytorialna: powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki
Kancelarie Komornicze w Bielsku-Białej: B-B, ul. Mickiewicza 22, tel. 33 822 12 67 (Rewir I),  33 812 49 17 (Rewir II),  33 816 88 26 (Rewir III)
www.bielsko-biala.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
B-B, ul. Mickiewicza 22, tel. 33 499 78 00,  fax 33 499 78 01
czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 - 15.30, poniedziałek od 7.30 - 18.00
kasa sądu czynna w godzinach od 8.00 - 13.30
wydziały: I Cywilny, II Cywilny, IV Rodzinny i Nieletnich, V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Kuratorzy Zawodowi Rodzinni, Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
właściwość terytorialna:
miasta: Bielsko-Biała i Szczyrk
gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice

Sąd Rejonowy - Wydział III Karny
B-B, ul. Krasińskiego 20, tel. 33 499 04 23

Sąd Rejonowy - Wydział III Karny - Sekcja Wykonawcza
B-B, ul. Cieszyńska 31, tel. 33 812 48 57

Sąd Rejonowy - Wydział VI Gospodarczy
B-B, ul. Bogusławskiego 24, tel. 33 499 79 60,  fax 33 499 79 30

Sąd Rejonowy - Wydział VII Ksiąg Wieczystych
B-B, ul. Św. Trójcy 3, tel. 33 499 04 14

Sąd Rejonowy - Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i IX Wydział Grodzki
B-B, ul. Bogusławskiego 24, tel. 33 499 79 00,  fax 33 499 79 30
www.bielsko-biala.sr.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
B-B, ul. Listopadowa 31, tel. 33 812 60 11 do 17,  e-mail: pobb@poczta.internetdsl.pl
www.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej
B-B, ul. Sobieskiego 9, tel. 33 819 16 64,  33 822 83 95,  e-mail: rejonowa_bielsko@neostrada.pl
terytorialny zakres działania: miasto Bielsko-Biała, miasto Szczyrk, gmina Wilkowice (sołectwa: Wilkowice, Bystra i Meszna), gmina Buczkowice (sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna), gmina Jaworze, gmina Jasienica (sołectwa: Jasienica, Biery, Grodziec Śląski, Świetoszówka, Bielowicko, Łazy, Rudzica, Międzyrzecze Górne, Mażańcowice, Roztropice, Landek, Iłownica, Wieszczęta), gmina Kozy, gmina Wilamowice (sołectwa: Wilamowice, Hecznarowice, Zasole Bielańskie, Pisarzowice, Stara Wieś, Dankowice)
www.prokrej-bielsko.internetdsl.pl
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

B-B, ul. Wapienna 45, tel. 47 85 712 00 (centrala),  47 85 712 55 (dyżurny)
telefon alarmowy: 997  ,  112  ,  telefon zaufania: 33 814 25 25

Komisariat I Policji
B-B, ul. Składowa 2, tel. 47 85 701 00,  e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat II Policji
B-B, ul. Kamińskiego 8, tel. 47 85 702 00,  e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat III Policji
B-B, ul. Traugutta 2c, tel. 47 85 703 00,  e-mail: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji
B-B, ul. Komorowicka 235, tel. 47 85 704 00,  e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 1, tel. 47 85 708 10,  e-mail: czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl

Areszt Śledczy
B-B, ul. Słowackiego 15a, tel. 33 828 05 11

Straż Miejska
B-B, ul. Kołłątaja 10, tel. 33 822 81 14,  33 822 81 15, wew. 100
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl (poczta nie służy do zgłaszania interwencji)
bezpłatny telefon interwencyjny: 986
Straż Pożarna www.straz.bielsko.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
B-B, ul. Leszczyńska 43, tel. 33 812 22 33,  33 816 64 13,  33 816 54 14, tel./fax 33 811 38 46,  e-mail: info@straz.bielsko.pl

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, B-B, ul. Leszczyńska 43, tel. 33 812 22 33,  33 816 64 13,  33 816 54 14, tel./fax 33 811 38 46
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, B-B, ul. Wapienicka 12, tel. 33 818 44 23,  33 818 30 57
 • Posterunek Zamiejscowy w Czechowicach-Dziedzicach, Cz-Dz, ul. Barlickiego 24, tel. 32 215 31 16

Państwowa Straż Pożarna. Ośrodek Szkolenia
B-B, ul. Wapienicka 12, tel. 33 818 30 57

Ochotnicza Straż Pożarna
 • OSP Hałcnów, ul. Janowicka 9, tel. 33 816 59 27
 • OSP Kamienica, ul. Karpacka 123, tel. 33 812 60 65 w. 359
 • OSP Komorowice Krak., ul. Olimpijska 16, tel. 33 815 13 26
 • OSP Komorowice Śl., ul. Katowicka 65, tel. 33 812 60 65 w. 366
 • OSP Leszczyny, ul. Żywiecka 124a, tel. 33 810 06 37
 • OSP Lipnik, ul. Polna 7, tel. 33 814 64 87
 • OSP Mikuszowice Krak., ul. Żywiecka 300, tel. 33 814 01 27
 • OSP Mikuszowice Śl., ul. Bystrzańska 13, tel. 33 812 60 65 w. 362
 • OSP Straconka, ul. Górska 129, tel. 33 814 35 28
 • OSP Stare Bielsko, ul. Sobieskiego 307a, tel. 33 815 93 91

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
B-B, ul. Listopadowa 49, tel. 33 822 83 10
Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia  DELEGATURA W BIELSKU-BIALEJ
B-B, ul. Karpacka 24, tel. 33 498 98 00,  infolinia NFZ: 800 190 590,  e-mail: sekretariat_bielsko@nfz-katowice.pl
czynny: poniedziałek - piątek od 8.00 - 16.00

Karta ubezpieczenia zdrowotnego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wydawana przez Śląski OW NFZ jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Służy do autoryzacji świadczeń medycznych pacjentów w placówkach służby zdrowia na obszarze województwa śląskiego. Ubezpieczeni zamieszkujący w województwie śląskim korzystając z usług medycznych na swoim terenie powinni każdorazowo okazywać kartę. W przypadku utraty prawa do świadczeń zdrowotnych karta zostaje zablokowana.
Kartę mogą otrzymać osoby ubezpieczone posiadające numer ewidencyjny PESEL, które mogą udokumentować zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.
Karty nie mogą otrzymać osoby nieubezpieczone oraz mieszkańcy innych województw. Ubezpieczeni, którzy nie posiadają karty, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego po okazaniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.
Dokumenty niezbędne do uzyskania karty:
1) wniosek o wydanie karty (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.nfz-katowice.pl (Wiadomości -> Druki do pobrania -> Wniosek o wydanie KUZ/zmianę danych) lub otrzymać w Sekcji Rejestru Usług Medycznych)
2) dokument tożsamości
3) dokument (lub dokumenty) potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne zgodny z art. 240 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (np. aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń)

Narodowy Fundusz Zdrowia  ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, tel. 32 735 17 00,  Rzecznik Praw Pacjenta (Śląsk): 32 735 17 07
www.nfz-katowice.pl
Archiwa
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 43, tel. 33 488 50 95,  e-mail: apbielsko@katowice.ap.gov.pl
czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 9.00 - 14.00 oraz w środy od godz. 9.00 - 16.45

Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych  ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 61, tel. 32 326 46 08,  32 326 46 09
akta przedsiębiorstw państwowych likwidowanych po 1989 r., dla których Wojewoda Katowicki (obecnie Śląski) pełnił funkcję organu założycielskiego; archiwum przechowuje dokumentacje osobowo-płacową, z terenów byłego województwa katowickiego, bielskiego oraz częstochowskiego;
Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych przechowywana dotychczas w filii w Bielsku-Białej została przeniesiona do archiwum w Tychach, ul. Przemysłowa 61
Partie
 
Unia Pracy
B-B, ul. Krasińskiego 5a, tel. 33 812 28 27
B-B, ul. 1 Maja 45/47
www.uniapracy.org.pl

Polskie Stronnictwo Ludowe
B-B, ul. Przybyły 2, tel. 33 812 39 45
www.psl.pl

Platforma Obywatelska
B-B, ul. Wzgórze 20, tel./fax 33 814 22 22
www.platforma.org

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Rada Powiatowa
B-B, ul. 3 Maja 1/1, tel. 33 815 80 63,  33 816 99 56
www.sld.org.pl

Prawo i Sprawiedliwość  OKRĘG BIELSKO-BIAŁA
B-B, ul. Mostowa 1, tel. biuro 33 816 98 98
Jacek Falfus, tel. 602 466 400,  e-mail: Jacek.Falfus@sejm.pl
Stanisław Pięta, tel. 604 221 721 ,  e-mail: pieta-stanislaw@o2.pl
www.pis.org.pl
Instytucje i organizacje
Agencja Rozwoju Regionalnego www.arrsa.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
43-382 B-B, ul. Cieszyńska 365, tel./fax 33 812 26 75,  33 818 47 79,  33 816 91 62,  e-mail: msocha@arrsa.pl lub biuro@arrsa.pl
Automobilklub Beskidzki www.ak-beskidzki.bielsko.eu
Automobilklub Beskidzki
B-B, ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 33 812 22 81,  e-mail: biuro@ak-beskidzki.bielsko.eu
czynny we wtorek i czwartek w godz. 17.00 - 19.00
Muzeum Motoryzacji
godziny otwarcia: sobota w godz. 11.00 - 16.00; grupy zorganizowane, w każdy dzień tygodnia po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel. 33 812 22 81 lub 602 496 389
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości www.izba.bielsko.pl
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
B-B, ul. 3 Maja 13, tel. 33 822 72 58;  33 812 47 75,  e-mail: izba_bb@interia.pl
godziny otwarcia: poniedz. - piątek od 7.00 - 15.00
Business Centre Club www.bcc.org.pl
Business Centre Club  LOŻA BIELSKA
B-B, ul. Kasprowicza 5 (Rekord SI), tel. 33 497 83 00,  e-mail: tomasz.mikolajko@bcc.org.pl
organizacja pracodawców
Beskidzki Klub Motorowy www.bkm.bielsko.pl
Beskidzki Klub Motorowy
B-B, ul. Żywiecka 67, tel. 33 814 40 41,  602 388 241
Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej www.bozpn-bielsko.pl
Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej
B-B, ul. Widok 12, tel. 515 037 210,  e-mail: podokregbielsko@gmail.com
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30
Caritas  DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
siedziba: B-B, ul. Żeromskiego 5A, tel. 734 176 648,  e-mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl
biuro i magazyn: B-B, ul. S. Okrzei 2 (budynek LENKO)
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i przeznaczonego do opieki nad chorymi (materace, wózki, chodziki, kule)
Euroregion Beskidy www.euroregion-beskidy.pl
Euroregion Beskidy
B-B, ul. Widok 18/1-3, tel. 33 488 89 20,  e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
GOPR Grupa Beskidzka
tel. alarmowe: 985,   601 100 300
43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00,  33 829 69 04, e-mail: poczta@beskidy.gopr.pl
stacje całodobowe: Szczyrk, Klimczok, Hala Miziowa pod Pilskiem (tel. 33 863 40 77), Markowe Szczawiny pod Babią Górą (tel. 33 855 37 15)
stacje sobotnio-niedzielne: Czantoria, Leskowiec, Przysłop
stacje sezonowe: Hala Lipowska, Magurka Wilkowicka, Przegibek Żywiecki
www.gopr.pl
Inspektorat Inspekcji Handlowej www.ih.katowice.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej z siedzibą w Katowicach  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 B-B, ul. Piastowska 44, tel./fax 33 812 30 94,  e-mail: ih_katowice_del_bb@pro.onet.pl

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach  OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 B-B, ul. Piastowska 44, tel. 33 818 24 41
Inspektorat Ochrony Środowiska www.katowice.wios.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ
43-316 B-B, ul. Partyzantów 117, tel. 33 812 44 92,  33 812 30 37,  fax 33 812 49 30,  e-mail: sekretariatBB@katowice.pios.gov.pl
Inspektorat Sanitarny
Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny
B-B, ul. Broniewskiego 21, tel. 33 496 01 00, fax 33 496 01 20
kontrola towarów importowanych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej www.meteo.bielsko.com.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  BIURO METEOROLOGICZNE W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Cieszyńska 321 (Lotnisko), tel. 33 812 51 65,  e-mail: meteo@bielsko.com.pl
Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych www.przewodnicy.beskidy.pl
Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych
B-B, ul. Wzgórze 9, tel. 812 24 00 ,  e-mail: przewodnicy.beskidy@o2.pl
Krajowe Biuro Wyborcze www.bielsko-biala.kbw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Piastowska 40 (pokój 119 w budynku B), tel. 33 813 63 74,  33 812 60 39,  33 812 45 98
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 - 15.30
Kuratorium Oświaty www.kuratorium.katowice.pl
Kuratorium Oświaty w Katowicach  DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Piastowska 44, tel. 33 812 26 45,  e-mail: bielsko@kuratorium.katowice.pl
miasto Bielsko-Biała; powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Beskidzki
B-B, ul. Piastowska 44 (pok. 12), tel. 33 813 64 40
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
B-B, ul. Karola Miarki 11, tel. 33 499 56 00,  fax 33 499 56 52,  e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl
czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 - 15.30

Dział Świadczeń Rodzinnych w Bielsku-Białej: ul. Lipnicka 36, tel. 33 498 85 24,  fax 33 498 85 23
czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 - 15.30 oraz we wtorek od 8.00 - 16.00
Miejski Zarząd Oświaty www.mzo.bielsko.pl
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
B-B, ul. Akademii Umiejętności 1a, tel. 33 499 23 00, fax 33 499 23 22,  e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl
czynny: poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.30; kasa od 11.00 - 14.00
Nadleśnictwo Bielsko
Nadleśnictwo Bielsko  LASY PAŃSTWOWE
43-382 B-B, ul. Kopytko 13 (Wapienica), tel. 33 818 31 69,  33 818 32 02,  e-mail: bielsko@lasykatowice.com.pl
NOT  Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT
B-B, ul. 3 Maja 10, tel. 33 822 89 66,  33 812 54 39,  e-mail: not@not.bielsko.pl
OHP
Ochotnicze Hufce Pracy - Centrum Edukacji i Pracy (OHP)
B-B, ul. Kosynierów 20, tel. 33 822 15 25,  33 822 04 34,  e-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, kształcenie zawodowe, kursy
Ośrodek Doradztwa Rolniczego www.czwa.odr.net.pl
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej
B-B, ul. Spiechowicza 24, tel. 33 814 45 41,  fax 33 814 45 27,  e-mail: bielskobiala@odr.net.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej
B-B, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, tel. 33 814 45 41,  fax 33 814 45 27,  e-mail: pzdr.bielskobiala@odr.net.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii www.bip-bielsko.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej
43-360 B-B, ul. Karpacka 76, tel. 33 496 01 80 do 86,  fax 33 496 01 87,  e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl
Pogotowie Opiekuńcze www.zpow.bielsko.pl
Pogotowie Opiekuńcze
B-B, ul. Lompy 7, tel. 33 811 73 43,  fax 33 811 74 37,  e-mail: pogotowie@zpow.bielsko.pl
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego; przyjmuje całodobowo wszystkie dzieci (od 3 do 18 lat) potrzebujące natychmiastowej pomocy; dysponuje 20 miejscami

zobacz także: Ośrodki i usługi opiekuńcze i pomocowe
Polski Czerwony Krzyż  ZARZĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Sobieskiego 6, tel. 33 822 82 11,  fax 33 815 07 77,  e-mail: zrpckbb@op.pl
PTTK PODBESKIDZIE  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
B-B, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00,  e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl
godziny otwarcia: poniedz. nieczynne, wtorek - czwartek od 12.00 - 16.00, piątek nieczynne
Punkt Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych
Punkt Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych
B-B, Plac Ratuszowy 6 (nowy Ratusz), tel. 33 497 18 00
czynny w każdy czwartek od 16.00 do 18.00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa www.rckik-katowice.pl
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach  TERENOWY ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II; możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej), tel. 33 812 21 90,  33 822 18 39
rejestracja dawców: poniedziałek - piątek od godz. 7.00 - 14.00, w każdą pierwszą środę miesiąca 7.00 - 16.30
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu www.cci.pl
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
B-B, ul. Wzgórze 19, tel. 33 822 90 49,  33 812 64 18,  fax 33 822 04 48,  e-mail: biuroizby@cci.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Sanepid) fb
B-B, ul. Broniewskiego 21, tel. 33 816 00 12,  fax 33 812 57 63,  e-mail: ppis@psse.bielsko.pl
tel. alarmowy w dni robocze w godz. 7.25 - 15.00: tel. 33 499 29 22, całodobowo: 504 022 816,  514 122 992
badania epidemiologiczne, mikrobiologiczne, szczepienia
próbki wody na badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne przyjmowane są w dniach od poniedz. do środy, w godz. 8.00 - 13.00
próbki kału na nosicielstwo przyjmowane są w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7.30 do 9.30
wyniki wydawane są codziennie w godz. od 12.00 - 14.00
Urząd Dozoru Technicznego  ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA
B-B, ul. Legionów 81, tel. 33 829 59 20 do 44,  OC: 33 829 59 26,  OT: 33 829 59 27,  CERT: 33 829 59 28, 33 829 59 38,  e-mail: o_bielskobiala@udt.gov.pl
BESKIDZKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE  WOPR
B-B, ul.1 Maja 47, tel. 33 812 37 86,  e-mail: biuro@wopr.bielsko.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 8.00 - 14.00
numer ratunkowy nad wodą (B-B, powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki): tel. 604 900 300
Stanica w Międzybrodziu Bialskim (od maja do września): tel. 33 866 18 59
OR WOPR w Żywcu (całoroczny): tel. 33 865 24 28
kursy i szkolenia (na stopień Młodszego Ratownika, na stopień Ratownika Wodnego, Sternika Motorowodnego, Płetwonurka, Żeglarza Jachtowego, I Pomocy RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa), nauka pływania); organizacja zawodów pływackich
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej www.wkubielskobiala.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej  (WKU)
B-B, ul. Piastowska 14, tel. 261 123 547,  fax 261 123 534,  e-mail: wkubielsko@ron.mil.pl
godziny otwarcia: poniedziałek od 7.30 - 18.00, wtorek - piątek od 7.30 - 15.30
Wojskowa Komenda Uzupełnień; Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej: tel. 261 123 522,  261 123 529,  261 123 525
Informacje na temat służby przygotowawczej: tel. 261 123 524,  261 123 540
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)  CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC BESKIDZKI
B-B, ul. Chopina 3, tel. 33 812 57 94,  601 495 816,  e-mail: hufiec@beskidzki.zhp.pl
czynny: poniedz. - środa od 13.00 - 17.00, czwartek od 11.00 - 15.00
Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. Armii Krajowej  ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
B-B, ul. Bystrzańska 57, tel. 509 721 282,  e-mail: grs.bb@zhr.pl
Zieleń Miejska www.zielen.ig.pl
Zieleń Miejska Sp. z o.o.
43-316 B-B, al. Armii Krajowej 132, tel. 33 814 26 53,  33 814 26 54,  e-mail: zielen@zielen.ig.pl
sklep firmowy: tel. 33 812 59 81
godz. otwarcia sklepu (sezon letni): poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00, sobota 9.00 - 15.00
poza sezonem (listopad - marzec): poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, sobota nieczynne
kompleksowe usługi z zakresu urządzania terenów zieleni, projektowania przydomowych ogrodów, skalniaków, klombów; sklep z roślinami wyhodowanymi we własnych szkółkach; wynajem sprzętu rolniczego i rębarki do gałęzi; usługi pogrzebowe