Dostawcy energii i wody

TAURON PE  Punkt Obsługi Klienta Bielsko-Biała
B-B, ul. Filarowa 18, tel. 32 606 06 06 (pon. - pt 7.00 - 18.00),  e-mail: kontakt.bielsko@tauron-pe.pl
godziny obsługi: od 8.00 - 16.00, środy od 8.00 - 18.00

Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała
B-B, ul. Tuwima 2, tel. 33 499 10 00,  33 499 11 01,  fax 33 499 11 09, ,  e-mail: zec@ecbielsko.pke.pl
W skład Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała wchodzą dwa źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu:
  • Elektrociepłownia Bielsko-Biała (EC1), zlokalizowana w Bielsku-Białej przy ul. Tuwima 2
  • Elektrociepłownia Bielsko-Północ (EC2), zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243a

Obydwa źródła (EC1 i EC2) zasilają wspólną sieć ciepłowniczą wodną miasta Bielska-Białej. EC2 zasila również sieć ciepłowniczą wodną miasta Czechowice-Dziedzice. Ciepło w nośnikach wodnym i parowym sprzedawane jest do przedsiębiorstw dystrybucyjnych zaopatrujących te miasta, natomiast energia elektryczna dostarczana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego. Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny dostarczany z różnych kopalń Kompanii Węglowej S.A.


ZWN
B-B, ul. Czechowicka 25, tel. 33 813 12 31

Posterunek Energetyczny Czechowice
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Narutowicza 61, tel. 32 215 28 22,  33 813 16 90
PGNiG Polska Spółka Gazownictwa www.pgnig.pl   www.psgaz.pl
PGNiG Polska Spółka Gazownictwa / Gazownia w Bielsku Białej
B-B, ul. Gazownicza 14,  pogotowie gazowe: tel. 992

Biuro Obsługi Klienta PGNIG Bielsko-Biała
B-B, ul. Gazownicza 14, tel. 22 515 15 15,  e-mail: bok.bielsko-biala@pgnig.pl
godziny otwarcia: poniedz. - piątek od 8.00 - 16.00, kontakt telefoniczny w godz. 7.00 - 19.00

Gazownia w Bielsku Białej
B-B, ul. Grażyńskiego 3, tel. 33 813 76 00,  32 398 50 00

Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o.
B-B, ul. Grażyńskiego 108, tel. 33 812 20 21 - 23,  33 816 74 97,  fax 33 812 82 12,  e-mail: therma@therma.bielsko.pl
pogotowie ciepłownicze: tel. 993

Rejon Eksploatacji I
B-B, Osiedle Karpackie, ul. Żyzna 2, tel. 33 816 62 77

Rejon Eksploatacji II
B-B, Wapienica, ul. Longina, tel. 33 818 32 82

Rejon Eksploatacji III
B-B, Osiedle Złote Łany, ul. Jutrzenki 24a, tel. 33 829 05 41
AQUA S.A.
B-B, ul. 1 Maja 23, tel. 33 828 02 00,  fax 33 812 40 15,  e-mail: aqua@aqua.com.pl
pogotowie wodociągowe: tel. 994,  pogotowie kanalizacyjne: tel. 33 815 72 41
warunki techniczne i uzgodnienia: tel. 33 828 02 30
rozliczanie poboru wody i odprowadzania ścieków: tel. 33 828 02 40
umowy i odbiory techniczne: tel. 33 828 02 50
serwis wodomierzy: tel. 33 816 91 12
Laboratorium Badania Wody: tel. 33 810 84 63 wew. 503
Laboratorium Badania Ścieków: tel. 33 815 72 41 wew. 420
kasa i biura czynne: poniedziałki, środy, piątki od 7.00 - 15.00,  wtorki i czwartki od 7.00 - 16.00
zobacz także: Kryta pływalnia AQUA