Potrzebujesz pomocy?

Instytucje ogólnopolskie
Potrzebujesz pomocy? www.pokonackryzys.pl
 
Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o swoich problemach z osobą, której ufasz.
Lub zadzwoń:
tel. 800 70 2222 - Centrum Wsparcia - bezpłatny telefon dla osób w kryzysie czynny 24h / dobę 7 dni w tygodniu (także w święta). Centrum Wsparcia udziela porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

tel. 116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych - można dzwonić codziennie, w godz. 14.00 - 22.00 (od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem dni świątecznych)

tel. 116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - można dzwonić codziennie, w godz. 12.00 - 02.00 (do 2-giej w nocy dnia następnego)

lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl
Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl
Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Telefon: 800 120 002 - Bezpłatna linia jest czynna 24h/dobę

Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w rodzinie, szkole, pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację gdzie szukać pomocy, jak rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą - psychologiem lub prawnikiem.
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
Telefon zaufania www.brpd.gov.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon: 800 12 12 12 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
Można dzwonić: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 - 20.00
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
Instytucje lokalne
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
43-305 Bielsko-Biała, ul. Piękna 2, tel. 33 814 62 21,  33 192 88,  Niebieska Linia: 33 811 99 00,  e-mail: poikbielsko@interia.pl
godziny otwarcia: czynne całą dobę
ośrodek pomocy doraźnej w Bielsku-Białej; rejon działania obejmuje: miasto Bielsko-Biała i powiat bielski
Pomoc udzielana jest:
- bezpłatnie
- bez skierowań
- przez całą dobę
- 7 dni w tygodniu
Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.starostwo.bielsko.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, tel. 33 813 69 30,  e-mail: pcpr@powiat.bielsko.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Opieka społeczna w Bielsku-Białej
Zespół Poradni www.poradnia.bielsko.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
43-300 Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 45, tel. 33 812 50 78,  e-mail: zppp@mzo.bielsko.pl
godziny otwarcia: poniedz. - czwartek od 8.00 - 18.00, piątek od 8.00 - 15.00
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną.
Do Poradni mogą się zgłaszać:
- dzieci i młodzież w każdym okresie życia tj. od niemowlęctwa do zakończenie szkoły ponadgimnazjalnej
- rodzice i opiekunowie
- nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Bielska-Białej

W skład Zespołu wchodzą:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 wraz z Pracownią Stymulacji Rozwoju Dziecka - tel. 33 812 50 78
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 wraz z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - tel. 33 814 07 06
- Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem wraz z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - tel. 33 812 57 69 oraz 33 811 82 12

Usługi są bezpłatne; bez skierowania mogą zgłaszać się dzieci z rodzicami, rodzice, młodzież, nauczyciele
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11, tel. 33 499 56 00
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Opieka społeczna w Bielsku-Białej apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy, zwłaszcza starsze, chore, samotne i niepełnosprawne.
Każdą informację o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz wymagających pomocy ze względu na swoją trudną sytuacje życiową, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy prosimy przekazać telefonicznie pod numerami: 33 499 56 00,  33 499 56 13,  33 499 56 68 oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl
Środowiskowe Centrum Pomocy www.scpbielsko.pl
Środowiskowe Centrum Pomocy
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 9, tel. 33 498 88 96,  e-mail: sekretariat@scpbielsko.pl
Środowiskowe Centrum Pomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Bielska-Białej. Celem ŚCP jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać same, poprzez udzielanie wsparcia środowiskowego i psychologicznego. ŚCP prowadzi Placówki Wsparcia Dziennego.
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja fb
43-346 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167C, tel. 33 816 07 67,  e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl
telefon ośrodka czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
Katolicki Telefon Zaufania - tel. 33 812 26 67 - czynny codziennie od 16.00 do 21.00
ośrodek terapii uzależnień; hostel
Poradnia Zdrowia Psychicznego www.psychiatria.bielsko.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83, tel. 33 828 40 74,  e-mail: dzieci@psychiatria.bielsko.pl
poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu
Psychoterapia Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24, tel. 607 101 743,  e-mail: j.szczotka@lustro.org
pomoc psychologiczna; psycholog; odpłatne sesje psychoterapii indywidualnej