Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe  zobacz także: www.eduportal.bielsko.pl
wpis reklamowy
Europejczyk  ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Europejczyk

Europejczyk
43-300 Bielsko-Biała, ul. Rejtana 3, tel. 690 310 786
e-mail: info@szkolaeuropejczyk.pl
Szkoła jest czynna od godz. 7.00 do 17.00

Misją Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk” jest poszerzanie horyzontów uczniów poprzez rozwijanie ich kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i prowadzenia konwersacji. Zachęcamy uczniów do tego, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy ucząc się całe życie, podejmują ryzyko, aktywnie angażując się w proces swego kształcenia.

iPad w szkole – system 1:1 czyli 1 uczeń - 1 iPad
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” zdecydowała się na realizację programów „iPad dla każdego” w odpowiedzi na potrzebę pogłębienia zaangażowania i stymulowania współpracy, a także aby stworzyć uczniom warunki do nauki spersonalizowanej. Chce wyposażyć uczniów w narzędzia niezbędne do efektywnej nauki, tworząc inspirujące i dynamiczne środowisko edukacyjne.

Program realizowany w języku angielskim: 9 godzin tygodniowo
Angielskiego uczą nauczyciele native speaker's (6 godz.) oraz polscy nauczyciele języka angielskiego (3 godz.)
CEL NAUCZANIA: rozwijanie wszystkich czterech umiejętności językowych - czytania, pisania, słuchania i mówienia.
W ramach klasy uczniowie dzieleni są na grupy językowe pod kątem znajomości angielskiego, po to, aby nauczyciele mogli realizować program w grupach spójnych poziomowo.

Zajęcia dodatkowe: komunikacja interpersonalna, kreatywna matematyka, zajęcia plastyczno-techniczne; muzyczno-rytmiczne, taniec, teatr twórczego aktora, j. Hiszpański, j. Niemiecki, szkolny klub sportowy, klub młodego podróżnika, klub młodego odkrywcy, basen, tenis, zajęcia korekcyjne, squash...

Zapraszamy na stronę www.szkolaeuropejczyk.pl
Szkoła Podstawowa Nr 1 www.sp1bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
B-B, ul. Józefa Rymera 2, tel. 33 812 22 95 (8.00 - 15.30),  e-mail: sp1bielsko@op.pl
Szkoła Podstawowa Nr 3 www.sp3bb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Macierzy Szkolnej
B-B, ul. Antoniego Osuchowskiego 8, tel. 33 812 44 37,  e-mail: sp3bb@op.pl
Szkoła Podstawowa Nr 4 www.sp4bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 4
B-B, ul. Gen. Sikorskiego 4a/4b, tel. 33 812 44 97 (8.00 - 15.00),  e-mail: sp4b-b@wp.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 www.sp6integracja.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kazimierza Brodzińskiego  INTEGRACYJNA fb
B-B, ul. Brodzińskiego 3, tel. 33 812 49 35,  e-mail: isp6bb@wp.pl
sekretariat czynny jest w godz.: 7.00 - 16.00 (piątek do 15.00)
Szkoła Podstawowa Nr 9 www.sp9bielsko.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
B-B, ul. Piłsudskiego 47, tel. 33 812 26 12,  e-mail: sp9.bielskobiala@gmail.com
Szkoła Podstawowa Nr 10 www.sp10.rejbb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
B-B, ul. Komorowicka 13, tel. 33 819 18 89 (7.00 - 15.00),  e-mail: sp10@rejbb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 11 www.sp11bb.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 11 im. Janusza Korczaka
43-303 B-B, ul. Józefa Lompy 9 (przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych), tel. 33 821 26 63,  e-mail: special.korczak@onet.eu
bezpłatne kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnościami
Szkoła Podstawowa Nr 13 www.sp13bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły
43-305 B-B, ul. Lipnicka 226, tel. 33 814 35 04,  e-mail: sp13bb@o2.pl
zobacz: Baseny
Szkoła Podstawowa Nr 17 www.sp17bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17
43-303 B-B, ul. Bratków 6, tel. 33 812 46 09,  e-mail: sp17sekretariat@op.pl
bezpłatne kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnościami
Szkoła Podstawowa Nr 18 www.sp18bb.edupage.org
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida
B-B, ul. Cypriana Kamila Norwida 30, tel. 33 816 49 66,  e-mail: sp18bb@o2.pl
Szkoła Podstawowa Nr 20 www.sp20bb.na8.pl
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jerzego Kukuczki
B-B, ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17, tel. 33 816 49 78,  e-mail: sp20bb@poczta.fm
Szkoła Podstawowa Nr 22 www.sp22.zeromski3lo.edu.pl
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Stefana Żeromskiego
B-B, ul. gen. Grota-Roweckiego 5 (w zespole Szkół Ogólnokształcących), tel. 33 496 03 40,  e-mail: sp22bielsko@gmail.com
Szkoła Podstawowa Nr 23 www.sp23.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 23
B-B, ul. Karpacka 150 (w Zespole Szkół Podstawowo-Gimn.), tel. 33 811 40 13,  e-mail: spnr23@poczta.onet.pl
B-B, ul. Jeżynowa 3, tel. 33 811 38 29
B-B, ul. Karpacka 127, tel. 33 821 81 11
Szkoła Podstawowa Nr 24 www.sp24bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
43-310 B-B, ul. Żywiecka 239, tel. 33 816 49 84,  e-mail: sp24@ids.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 25 www.szkola25.pl
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego
43-309 B-B, ul. Pocztowa 28a, tel. 33 816 49 65,  e-mail: sp25@mzo.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 26 www.sp26bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza
B-B, ul. Złoty Potok 7, tel. 33 816 49 85,  e-mail: szkola26@tlen.pl
Szkoła Podstawowa Nr 27 www.sp27bielsko.edupage.org
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Janusza Kusocińskiego
B-B, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, tel. 33 815 83 52,  e-mail: sp27.bb@wp.pl
Szkoła Podstawowa Nr 28 www.sp28bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. gen. Józefa Kustronia
B-B, ul. Wyzwolenia 343 (Budynek nr 1), tel. 33 816 65 27,  e-mail: sp28bb@poczta.onet.pl

B-B, ul. Wincentego Witosa 96 (Budynek nr 2), tel. 33 816 04 03

Szkoła Podstawowa Nr 29 www.g14bbjp2.nazwa.pl
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Janusza Korczaka
43-346 B-B, ul. Czereśniowa 20, tel. 33 812 68 65,  e-mail: sp29bb@gmail.com
Szkoła Podstawowa nr 30 www.sp30.eduportal.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa nr 30
43-346 B-B, ul. Mazańcowicka 34, tel. 33 812 64 56,  e-mail: sp30bb@gmail.com
Szkoła Podstawowa Nr 31 www.sp31.eduportal.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Jana Kochanowskiego
B-B, ul. Zapłocie Duże 1, tel. 33 812 66 43,  e-mail: sp31bb@gazeta.pl
Szkoła Podstawowa Nr 32 www.sp32bb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jana III Sobieskiego
43-382 B-B, ul. Cieszyńska 393 (siedziba główna), tel. 33 818 31 84,  e-mail: sp32@mzo.bielsko.pl
B-B, ul. ul. Cieszyńska 385 (budynek B)
Szkoła Podstawowa Nr 33 www.sp33bb.blogspot.com
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego
B-B, ul. Łagodna 26, tel. 33 814 50 46,  515 030 145,  e-mail: sp33bb@o2.pl
B-B, ul. Straconki 25, tel. 33 816 49 79,  e-mail: g1bb@op.pl (dawniej Gimnazjum nr 1)
Szkoła Podstawowa Nr 34 www.mosbielsko.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
B-B, ul. Starobielska 9, tel. 33 812 54 62,  e-mail: mos@mzo.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 35
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
B-B, ul. Filarowa 52, tel. 33 810 05 34,  e-mail: sp35@mzo.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 36 www.sp36bb.zsoak.pl
Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
43-308 B-B, ul. Sternicza 4 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących), tel. 33 811 92 21,  33 811 61 99,  e-mail: sekretariat@zsoak.pl
Szkoła Podstawowa Nr 37 www.sp37.eduportal.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego fb
43-316 B-B, ul. Doliny Miętusiej 5, tel. 33 816 31 36,  e-mail: podst37-bb@oswiata.org.pl
Szkoła Podstawowa Nr 38 www.zssio.pl
Szkoła Podstawowa Nr 38 przy Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
B-B, ul. Filarowa 52 (w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), tel. 33 827 13 31,  e-mail: zssio@zssio.pl

Szkoła Podstawowa Nr 39 www.zsddn.fc.pl
Szkoła Podstawowa Nr 39 Dla Dzieci Słabosłyszących Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny  ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Kamienicka 11a, tel. 33 812 53 08,  e-mail: zsddn@poczta.onet.pl
szkoła dla dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic; specjalnie dobrane metody nauczania
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych www.zstih.edu.pl
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
B-B, ul. Józefa Lompy 11, tel. 33 811 76 91,  e-mail: zstih@mzo.bielsko.pl
szkoła podstawowa dla dorosłych
Waldorfska Szkoła Podstawowa www.szkola-waldorfska.bielsko.pl
Waldorfska Szkoła Podstawowa  im. Cypriana Kamila Norwida
43-309 B-B, ul. Pocztowa 22, tel. 33 810 13 93,  e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl
Szkoła Mistrzostwa Sportowego www.smsbbts.pl
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
43-346 B-B, ul. Lompy 11, tel. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum: 660-824-834, Liceum: 608-068-884,  e-mail: sekretariat@smsbbts.pl
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie
SMYK  PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
B-B, ul. Sikorskiego 4B, nr tel. 33 821 99 33,  e-mail: smyk@szkolasmyk.pl , sekretariat@szkolasmyk.pl
szkoła czynna jest od godz. 8.00 do godz. 16.30; oferuje zajęcia dodatkowe: j. angielski, basen, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, kółko plastyczne, redakcyjne, taneczne, komputerowe, zimą wyjazdy na narty
Szkoła Podstawowa im. W. Kopalińskiego www.kopalinski.edu.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego
B-B, ul. Legionów 24, tel./fax 33 816 52 40,  e-mail: szkolapodstawowa@kopalinski.edu.pl
NOWA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA www.nowa-szkola.pl
NOWA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
B-B, ul. 3 Maja 17, tel. 33 810 46 30,  664 869 133,  e-mail: nowaszkola.bielskobiala@gmail.com
prywatna szkoła podstawowa
Primary Steps  DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA - INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA BIELSKO SP. Z O.O.
B-B, ul. Zielona 32, tel. 33 822 33 30,  fax 33 822 33 50,  e-mail: sekretariat@szkola-anglojezyczna.pl
sekretariat czynny: poniedz., środy w godz. 11.00 - 19.00, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.00 - 16.00
dwujęzyczna szkoła podstawowa
Bielska Prywatna Szkoła Podstawowa
Bielska Prywatna Szkoła Podstawowa fb
B-B, ul. Legionów 81, tel. 33 822 90 70,  506 495 335,  e-mail: bpspbiuro@gmail.com
szkoła podstawowa
MMSPORT  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO fb
B-B, ul. Boruty-Spiechowicza 24, tel. 787 185 725,  tel./fax 33 810 15 64,  e-mail: mmsportbielsko@gmail.com
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 6.30 - 16.00
niepubliczna szkoła podstawowa mistrzostwa sportowego
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej
B-B, ul. Bystrzańska 5, tel. 791 721 224,  e-mail: sekretariat@davinci.szkola.pl
czynna od 7.00 - 17.00