Szkoły podstawowe i gimnazja

Szkoły podstawowe
wpis reklamowy
Europejczyk  ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Europejczyk

Europejczyk
43-300 Bielsko-Biała, ul. Rejtana 3, tel. 690 310 786
e-mail: info@szkolaeuropejczyk.pl
Szkoła jest czynna od godz. 7.00 do 17.00

Misją Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk” jest poszerzanie horyzontów uczniów poprzez rozwijanie ich kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i prowadzenia konwersacji. Zachęcamy uczniów do tego, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy ucząc się całe życie, podejmują ryzyko, aktywnie angażując się w proces swego kształcenia.

iPad w szkole – system 1:1 czyli 1 uczeń - 1 iPad
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” zdecydowała się na realizację programów „iPad dla każdego” w odpowiedzi na potrzebę pogłębienia zaangażowania i stymulowania współpracy, a także aby stworzyć uczniom warunki do nauki spersonalizowanej. Chce wyposażyć uczniów w narzędzia niezbędne do efektywnej nauki, tworząc inspirujące i dynamiczne środowisko edukacyjne.

Program realizowany w języku angielskim: 9 godzin tygodniowo
Angielskiego uczą nauczyciele native speaker's (6 godz.) oraz polscy nauczyciele języka angielskiego (3 godz.)
CEL NAUCZANIA: rozwijanie wszystkich czterech umiejętności językowych - czytania, pisania, słuchania i mówienia.
W ramach klasy uczniowie dzieleni są na grupy językowe pod kątem znajomości angielskiego, po to, aby nauczyciele mogli realizować program w grupach spójnych poziomowo.

Zajęcia dodatkowe: komunikacja interpersonalna, kreatywna matematyka, zajęcia plastyczno-techniczne; muzyczno-rytmiczne, taniec, teatr twórczego aktora, j. Hiszpański, j. Niemiecki, szkolny klub sportowy, klub młodego podróżnika, klub młodego odkrywcy, basen, tenis, zajęcia korekcyjne, squash...

Zapraszamy na stronę www.szkolaeuropejczyk.pl
Szkoła Podstawowa Nr 1 www.sp1bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 1
B-B, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, tel. 33 812 22 95,  e-mail: sp1bielsko@op.pl
Szkoła Podstawowa Nr 3 www.sp3bb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Macierzy Szkolnej
B-B, ul. Osuchowskiego 8, tel. 33 812 44 37,  e-mail: sp3bb@op.pl
Szkoła Podstawowa Nr 4 www.szkolapodstawowanr4.neostrada.pl
Szkoła Podstawowa Nr 4
B-B, ul. Gen. Sikorskiego 4a/4b, tel. 33 812 44 97,  e-mail: sp4b-b@wp.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 www.sp6integracja.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6   INTEGRACYJNA  - IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO
B-B, ul. Brodzińskiego 3, tel. 33 812 49 35
sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 16.00
Szkoła Podstawowa Nr 9 www.sp9bielsko.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa Nr 9
B-B, ul. Piłsudskiego 47, tel. 33 812 26 12,  e-mail: sp9.bielskobiala@gmail.com
Szkoła Podstawowa Nr 10 www.sp10.rejbb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 10
B-B, ul. Komorowicka 13, tel. 33 812 27 67
Szkoła Podstawowa Nr 13 www.sp13bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 13  im. Wł. Jagiełły
B-B, ul. Lipnicka 226, tel. 33 814 35 04
>  basen
Szkoła Podstawowa Nr 14
Szkoła Podstawowa Nr 14
B-B, ul. Bratków 6, tel. 33 815 12 24
Szkoła Podstawowa Nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 15
B-B, ul. Michałowicza 55, tel. 33 811 78 14
Szkoła Podstawowa Nr 16
Szkoła Podstawowa Nr 16
B-B, ul. Asnyka 30, tel. 33 812 62 29
Szkoła Podstawowa Nr 18
Szkoła Podstawowa Nr 18  im. Lucjana Szenwalda
B-B, ul. Norwida 30, tel. 33 816 49 66,  e-mail: sp18bb@o2.pl
Szkoła Podstawowa Nr 19
Szkoła Podstawowa Nr 19
B-B, ul. Witosa 96, tel. 33 816 04 03
Szkoła Podstawowa Nr 20 www.sp20bb.na8.pl
Szkoła Podstawowa Nr 20  im. Jerzego Kukuczki
B-B, ul. Lenartowicza 17, tel. 33 816 49 78,  e-mail: sp20bb@poczta.fm
Szkoła Podstawowa Nr 21
Szkoła Podstawowa Nr 21
B-B, ul. Emilii Plater 3, tel. 33 815 73 11
Szkoła Podstawowa Nr 22 www.sp22.zeromski3lo.edu.pl
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Stefana Żeromskiego
B-B, ul. gen. Grota-Roweckiego 5 (w zespole Szkół Ogólnokształcących), tel. 496 03 40,  e-mail: sp22@mzo.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 23
Szkoła Podstawowa Nr 23
43-136 B-B, ul. Karpacka 150 (w Zespole Szkół Podstawowo-Gimn.), tel. 33 811 40 13,  e-mail: spnr23@poczta.onet.pl
B-B, ul. Jeżynowa 3, tel. 33 811 38 29
Szkoła Podstawowa Nr 24 www.sp24bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
43-310 B-B, ul. Żywiecka 239, tel. 33 816 49 84,  e-mail: sp24@ids.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 25 www.szkola25.pl
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego
43-309 B-B, ul. Pocztowa 28a, tel. 33 816 49 65,  e-mail: sp25@mzo.bielsko.pl
Szkoła Podstawowa Nr 26
Szkoła Podstawowa Nr 26
B-B, ul. Złoty Potok 7, tel. 33 816 49 85
Szkoła Podstawowa Nr 27 www.sp27bielsko.edupage.org
Szkoła Podstawowa Nr 27  im. Janusza Kusocińskiego
B-B, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, tel. 33 815 83 52,  e-mail: sp27.bb@wp.pl
Szkoła Podstawowa Nr 28
Szkoła Podstawowa Nr 28  im. gen. Józefa Kustronia
B-B, ul. Wyzwolenia 343, tel. 33 816 65 27,  e-mail: sp28bb@neostrada.pl
Szkoła Podstawowa Nr 29 www.g14bbjp2.nazwa.pl
Szkoła Podstawowa Nr 29  im. Janusza Korczaka
43-346 B-B, ul. Czereśniowa 20, tel. 33 812 68 65,  e-mail: sp29bb@gmail.com
Szkoła Podstawowa Nr 30
Szkoła Podstawowa Nr 30
B-B, ul. Mazańcowicka 34, tel. 33 812 64 56
Szkoła Podstawowa Nr 31 www.sp31bb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 31  im. Jana Kochanowskiego
B-B, ul. Zapłocie Duże 1, tel. 33 812 66 43,  e-mail: sp31bb@gazeta.pl
Szkoła Podstawowa Nr 32 www.sp32bb.pl
Szkoła Podstawowa Nr 32  im. Jana III Sobieskiego
43-382 B-B, ul. Cieszyńska 393 (siedziba główna), tel. 33 818 31 84,  e-mail: sp32@mzo.bielsko.pl
B-B, ul. ul. Cieszyńska 385 (budynek B)
Szkoła Podstawowa Nr 33 www.sp33bb.blogspot.com
Szkoła Podstawowa Nr 33
B-B, ul. Łagodna 26, tel. 33 814 50 46
Szkoła Podstawowa Nr 35
Szkoła Podstawowa Nr 35
B-B, ul. Bystrzańska 72, tel. 33 814 21 04
Szkoła Podstawowa Nr 36 www.sp36bb.zsoak.pl
Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
43-308 B-B, ul. Sternicza 4 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących), tel. 33 811 92 21,  33 811 61 99,  e-mail: sekretariat@zsoak.pl
Szkoła Podstawowa Nr 37 www.sp37.eu
Szkoła Podstawowa Nr 37
43-316 B-B, ul. Doliny Miętusiej 5, tel. 33 816 31 36,  e-mail: podst37-bb@oswiata.org.pl
Szkoła Podstawowa Nr 38 www.zssio.pl
Szkoła Podstawowa Nr 38
B-B, ul. Filarowa 52 (w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), tel. 33 827 13 31,  e-mail: zssio@zssio.pl

Szkoła Podstawowa Nr 39 www.zsddn.fc.pl
Szkoła Podstawowa Nr 39  im. Marii Góralówny  ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W BIELSKU -BIAŁEJ
B-B, ul. Kamienicka 11a, tel. 33 812 53 08,  e-mail: zsddn@poczta.onet.pl
szkoła dla dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic; specjalnie dobrane metody nauczania
Waldorfska Szkoła Podstawowa www.szkola-waldorfska.bielsko.pl
Waldorfska Szkoła Podstawowa  im. Cypriana Kamila Norwida
43-309 B-B, ul. Pocztowa 22, tel. 33 810 13 93,  e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl
I Prywatna Szkoła Podstawowa www.wyspianski.pl
I Prywatna Szkoła Podstawowa  im. St. Wyspiańskiego o Profilu Artystycznym
B-B, ul. św. Anny 22, tel./fax 33 815 75 17,  816 87 66,  e-mail: szkola@wyspianski.pl
Szkoła Mistrzostwa Sportowego www.smsbbts.pl
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
43-346 B-B, ul. Lompy 11, tel. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum: 660-824-834, Liceum: 608-068-884,  e-mail: sekretariat@smsbbts.pl
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie
SMYK  PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
B-B, ul. Sikorskiego 4B, nr tel. 33 821 99 33,  e-mail: smyk@szkolasmyk.pl , sekretariat@szkolasmyk.pl
szkoła czynna jest od godz. 8.00 do godz. 16.30; oferuje zajęcia dodatkowe: j. angielski, basen, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, kółko plastyczne, redakcyjne, taneczne, komputerowe, zimą wyjazdy na narty
Prywatna Szkoła Podstawowa www.kaminski.edu.pl
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego
Szkoła Podstawowa im. W. Kopalińskiego www.kopalinski.edu.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego
B-B, ul. Legionów 24, tel./fax 33 816 52 40,  e-mail: szkolapodstawowa@kopalinski.edu.pl
NOWA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA www.nowa-szkola.pl
NOWA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
B-B, ul. 3 Maja 17, tel. 33 810 46 30,  664 869 133,  e-mail: nowaszkola.bielskobiala@gmail.com
prywatna szkoła podstawowa
Primary Steps  DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA - INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA BIELSKO SP. Z O.O.
B-B, ul. Zielona 32, tel. 33 822 33 30,  fax 33 822 33 50,  e-mail: sekretariat@szkola-anglojezyczna.pl
sekretariat czynny: poniedz., środy w godz. 11.00 - 19.00, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.00 - 16.00
dwujęzyczna szkoła podstawowa
Bielska Prywatna Szkoła Podstawowa www.bpsp.wsi.edu.pl
Bielska Prywatna Szkoła Podstawowa fb
B-B, ul. Legionów 81, tel. 33 822 90 70,  506 495 335,  e-mail: bpspbiuro@gmail.com
szkoła podstawowa
MMSPORT  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO fb
B-B, ul. Boruty-Spiechowicza 24, tel. 787 185 725,  tel./fax 33 810 15 64,  e-mail: mmsportbielsko@gmail.com
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 6.30 - 16.00
niepubliczna szkoła podstawowa mistrzostwa sportowego
Gimnazja  zobacz także: szkoły artystyczne
Gimnazjum nr 1 www.g1.bielsko.pl
Gimnazjum nr 1
B-B, ul. Straconki 25, tel. 33 816 49 79,  e-mail: g1bb@op.pl
Gimnazjum nr 2 www.g2bb4330.webd.pl
Gimnazjum nr 2
B-B, ul. Jutrzenki 13, tel. 33 812 21 65,  e-mail: gm2@mzo.bielsko.pl
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 www.gimnazjum.zeromski3lo.edu.pl
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2
B-B, ul. Bohaterów Warszawy 20, tel. 33 496 03 30,  33 496 03 31,  e-mail: zeromski3lo@gmail.com
Gimnazjum nr 3 www.gim3.bielsko.pl
Gimnazjum nr 3
B-B, ul. Broniewskiego 23, tel. 33 815 87 28
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 4
B-B, ul. Lipnicka 226, tel. 33 814 35 04
Gimnazjum nr 5 www.gim5bb.edupage.org
Gimnazjum nr 5  im. C. K. Norwida
B-B, ul. C. K. Norwida 30, tel. 33 816 49 66, e-mail: bbgim5@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny Nr 1
Gimnazjum nr 6 www.gim6bb.pl
Gimnazjum nr 6  im. Orląt Lwowskich
B-B, ul. Wincentego Witosa 96, tel. 33 816 04 03,  e-mail: gm6bielsko@wp.pl,  e-mail: gm6@mzo.bielsko.pl
Gimnazjum nr 7
Gimnazjum nr 7  im. ks. Grzegorza Piramowicza fb
43-309 B-B, ul. Pocztowa 28a, tel. 33 821 61 85,  e-mail: gimnazjum7@vp.pl
Gimnazjum nr 8
Gimnazjum nr 8  im. Tytusa Chałubińskiego
43-316 B-B, ul. Doliny Miętusiej 5, tel. 818 87 32,  e-mail: gm8@mzo.bielsko.pl
Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi www.g9bb.zsoak.pl
Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej fb
43-308 B-B, ul. Sternicza 4, tel. 33 811 61 99,  33 811 92 21,  e-mail: sekretariat@zsoak.pl
Gimnazjum nr 10 www.g10.ids.bielsko.pl
Gimnazjum nr 10
B-B, ul. Michałowicza 55, tel. 33 811 78 14
Gimnazjum nr 11
Gimnazjum nr 11  im. Jerzego Kukuczki
B-B, ul. Emilii Plater 3, tel. 33 815 73 11
Gimnazjum nr 12
Gimnazjum nr 12  przy Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
B-B, ul. Filarowa 52, tel. 33 812 24 10
Gimnazjum nr 13 www.gimnazjum13.setia.pl
Gimnazjum nr 13  im. ks. Jana Twardowskiego
B-B, ul. Bratków 6, tel./fax 33 815 12 24,  e-mail: gim13bielsko@gmail.com
Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II www.g14.ids.bielsko.pl
Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II
B-B, ul. Mazańcowicka 34, tel. 33 812 64 56,  e-mail: g14@poczta.onet.pl
Gimnazjum nr 15
Gimnazjum nr 15
B-B, ul. Cieszyńska 393, tel. 33 818 31 84
Gimnazjum nr 16
Gimnazjum nr 16
B-B, ul. Asnyka 30, tel. 33 812 62 29
Gimnazjum nr 18 www.zsddn.republika.pl
Gimnazjum nr 18  im. Marii Góralówny  ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W BIELSKU -BIAŁEJ
B-B, ul. Kamienicka 11a, tel. 33 812 53 08,  e-mail: zsddn@poczta.onet.pl
szkoła dla dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic; specjalnie dobrane metody nauczania
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
B-B, ul. Piłsudskiego 47, tel. 33 812 26 12,  605 256 411
Gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii www.mosbielsko.pl
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki   MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ
B-B, ul. Starobielska 9, tel. 33 812 54 62,  e-mail: mosstarobielska@op.pl
placówka całodobowa; ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku 13 - 18 lat lub do ukończenia gimnazjum
Prywatne Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego
Prywatne Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego
B-B, ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19, tel. 33 815 83 52
Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja www.rejbb.pl
Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
B-B, ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, tel. 33 812 42 56,  33 815 11 09,  e-mail: szkoly@rejbb.pl
Gimnazjum Katolickie
Gimnazjum Katolickie
B-B, ul. Słowackiego 25, tel. 33 815 14 68
Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości www.szkolacbm.pl
Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
B-B, ul. Broniewskiego 13, tel. 33 829 24 09,  500 044 008,  e-mail: sekretariat@szkolacbm.pl
katolicka, publiczna, nieodpłatna szkoła koedukacyjna
Gimnazjum Waldorfskie www.szkola-waldorfska.bielsko.pl
Gimnazjum Waldorfskie im. Cypriana Kamila Norwida
B-B, ul. Pocztowa 22, tel. 33 810 13 93,  e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl
Zespół Prywatnych Szkół Edukacji Europejskiej www.kaminski.edu.pl
Zespół Prywatnych Szkół Edukacji Europejskiej im. Aleksandra Kamińskiego
B-B, ul. Sempołowskiej 22, tel. 33 829 48 29,  e-mail: szkola@kaminski.edu.pl
Prywatna Szkoła Podstawowa, Prywatne Gimnazjum i Prywatne Liceum Edukacji Europejskiej im. A. Kamińskiego
Gimnazjum im. W. Kopalińskiego www.kopalinski.edu.pl
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego
B-B, ul. Legionów 24, tel./fax 33 816 52 40,  e-mail: gimnazjum@kopalinski.edu.pl
NOWE PRYWATNE GIMNAZJUM www.nowa-szkola.pl
NOWE PRYWATNE GIMNAZJUM
B-B, ul. 3 Maja 17, tel. 33 810 46 30,  664 869 133,  e-mail: nowaszkola.bielskobiala@gmail.com
prywatne gimnazjum
College "The Top" www.gimnazjum.wseh.pl
Akademickie Gimnazjum i Liceum College "The Top"
niepełnosprawni B-B, ul. Gen. Sikorskiego 4, tel./fax 33 811 01 01,  e-mail: gimnazjumakademickie@wseh.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 9.00 - 17.00
gimnazjum i liceum