Pogotowia Ratunkowe

Bielskie Pogotowie Ratunkowe www.pogotowie.bielsko.pl
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
niepełnosprawni 43-300 B-B, ul. E. Plater 14, tel. 33 815 90 45 lub 33 815 90 46, fax 33 811 74 47,  e-mail: bpr_bb@pogotowie.bielsko.pl
telefon alarmowy: 999 z sieci stacjonarnej lub 112 z sieci komórkowych
Nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc medyczna (tel. 33 812 44 48): od godz. 18.00 - 8.00 (w dni powszednie), 24 godziny na dobę w niedziele i święta
Pogotowie posiada pięć specjalistycznych (S) i pięć podstawowych (P) zespołów ratownictwa medycznego (na terenie powiatu bielskiego):
  • Bielsko-Biała (ul. E. Plater 14) - 1S + 2P
  • Wapienica (ul. Wapienicka 12) - 1P
  • Jasienica (Jasienica 845) - 1S
  • Szczyrk (ul. Zdrowia 1) - 1S
  • Czechowice-Dziedzice (ul. Żwirki i Wigury 1) - 1S + 1P
  • Kobiernice (ul. Żywiecka 10) - 1S
  • Pisarzowice (ul. Zdrowia 2) - 1P

Kiedy i jak korzystać z Pogotowia Ratunkowego?

Pogotowie Ratunkowe prowadzi w warunkach poza szpitalnych czynności medyczne mające na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (to jest w przypadku nagłego lub spodziewanego w krótkim czasie pojawienia się poważnego uszkodzenia funkcji organizmu) oraz transportuje pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.). Szczególną formą doraźnej pomocy medycznej jest lotnicze pogotowie ratunkowe, o którego użyciu decyduje zawsze dyspozytor medyczny.
Przypominamy numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego - 999 z sieci stacjonarnej lub 112 z sieci komórkowych. Dokonując zgłoszenia należy zachować spokój i odpowiadać na pytania dyspozytora medycznego.
Pamiętajmy, że obowiązkiem osoby będącej świadkiem powstania nagłego zagrożenia zdrowia innego człowieka jest zawiadomienie podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy medycznej oraz w miarę posiadanych możliwości i umiejętności udzielenie pierwszej pomocy; w takim przypadku ratującemu przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym.

Pogotowie Ratunkowe MEDICA www.medicabielsko.pl
Pogotowie Ratunkowe "MEDICA"
43-305 B-B, ul. Krakowska 248, tel. 787 118 220,  507 518 775,  e-mail: biuro@medicabielsko.pl
usługi medyczne; transport sanitarny i medyczny; krajowe i międzynarodowe transporty medyczne (w tym lotnicze); zabezpieczenie medyczne imprez, konferencji, wydarzeń sportowych itp.