Szpitale

Szpital przy ul. Wyspiańskiego www.onkologia.bielsko.pl
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Adres: B-B, ul. Wyspiańskiego 21
Telefony: 33 827 25 43 (Izba Przyjęć),  CENTRALA tel. 33 827 25 00,  fax 33 827 25 05
www: www.onkologia.bielsko.pl     e-mail: sekretariat@szpital.bielsko.pl
Szpital
posiada:
212 łóżek
oddziały szpitalne: kardiologii i kardioonkologii, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej, noworodkowy, chirurgii ogólnej i onkologicznej, gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych, oddział dzienny chemioterapii

blok operacyjny; blok porodowy

poradnie: kardiologiczna, chorób zakaźnych, ginekologii dziecięcej, ginekologiczno-położnicza, patologii noworodka, chirurgii ogólnej, neurologiczna, gastroenterologiczna, chorób wewnętrznych i reumatologii

pracownie: USG, RTG, EKG, TK, echokardiografii, echokardiografii i kontroli urządzeń wszczepialnych serca, holterowska, elektrofizjologiczna, EKG wysiłkowego, endoskopii przewodu pokarmowego, endoskopii, EEG, dopplerowska

laboratorium
badania: biochemiczne, hematologiczne i serologii grupy krwi; badania dla zakładów pracy; czynne od poniedziałku do piątku (pobieranie materiału do badań w godz. od 7.15 do 9.00)
Inne: szpital mieści się w centrum Bielska-Białej; dojazd autobusami MZK nr 7, 15, 23; parking na terenie szpitala (bezpłatne pierwsze 30 min.)
Szpital przy ul. Wyzwolenia www.onkologia.bielsko.pl
BCO - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Szpital przy ul. Wyzwolenia
Adres: Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18
Telefony: 33 816 40 61,  33 816 44 85, -86,  33 498 40 01,  33 816 37 00 (Izba Przyjęć)
www: www.onkologia.bielsko.pl     e-mail: szpital@onkologia.bielsko.pl
Szpital
posiada:
185 łóżek
Oddziały:
chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, radioterapii, chemioterapii, diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii, ginekologii, brachyterapii, opieki paliatywnej
Poradnie przyszpitalne:
- Przychodnia Onkologiczna (w godz. 7.00 - 15.00),
- Poradnia Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej (w godz. 7.00 - 15.00) - leczenie bólu przy: chorobie nowotworowej, chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, bólach głowy (migrena), neuralgiach, bólach fantomowych, bólach neuropatyczych (np.po półpaścu)
Możliwość wykonania badań (w godz. 8.00 - 16.00):
mammograficznych, ultrasonograficznych, radiologicznych, gastrologicznych, tomografii komputerowej
Laboratorium (czynne 8.00 - 18.00), tel. 498 40 55 - 56; badania: hormonalne, markery nowotworowe, wszystkie badania ogólne
Inne: szpital mieści się w Białej, niedaleko centrum; leczenie i porady w Szpitalu Onkologicznym nie wymagają skierowań od lekarza
Szpital przy ul. E. Plater www.onkologia.bielsko.pl
BCO - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Szpital przy ul. Emilii Plater
Adres: Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 17
Telefony: 33 819 87 60
www: www.onkologia.bielsko.pl     e-mail: sekretariat@szpital.bielsko.pl
Szpital
posiada:
72 łóżka
Oddział Medycyny Paliatywnej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Poradnie: Leczenia Bólu, Medycyny Paliatywnej
Inne: zakład mieści się niedaleko centrum Bielska, obok pogotowia ratunkowego; o przyjęciu decyduje (dla ubezp. w NFZ) skierowanie ze szpitala albo od lekarza rodzinnego
Szpital Wojewódzki
Nazwa: Szpital Wojewódzki
Adres: 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101
Telefony: 33 810 20 00,  33 810 01 43,  33 810 01 45,  fax 33 810 21 01
www: www.hospital.com.pl     e-mail: szpital@hospital.com.pl
Szpital
posiada:
600 łóżek
oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, internistyczny, gastroenterologiczny, kardiologiczny, laryngologiczny, chirurgii ogólnej i naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologiczny ze stacją dializ, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, patologii noworodka i niemowląt, urologiczny, okulistyczny, chirurgii krótkoterminowej, neurochirurgiczny, ratunkowy

zakłady: Rehabilitacji (tel. 33 810 24 40), Diagnostyki Laboratoryjnej (tel. 33 810 24 00), Diagnostyki Obrazowej (tel. 33 816 01 22)

poradnie: otolaryngologiczna dla dzieci, otolaryngologiczna (tel. 33 810 20 33), foniatryczna (tel. 33 810 21 37), chirurgii ogólnej i naczyniowej (tel. 33 810 20 32), chirurgii ortopedyczno-urazowej (tel. 33 810 24 19), urologiczna, urologiczna dla dzieci, neurochirurgiczna (tel. 33 810 22 44), nefrologiczna (tel. 33 810 22 28), kardiologiczna (tel. 33 810 20 36), diabetologiczna, okulistyczna, neurologiczna (tel. 33 810 20 27), endokrynologiczna (tel. 33 810 22 40), alergologiczno-astmologiczna (tel. 33 810 22 41), gastroenterologiczna (tel. 33 810 20 27), leczenia bólu i akupunktury, poradnia "K" (tel. 33 810 20 40), Szkoła Rodzenia i poradnia laktacyjna (tel. 33 810 20 40), ginekologii dziecięcej i dziewczęcej (tel. 33 810 20 40), patologii noworodka (tel. 33 810 20 38), rehabilitacyjna (tel. 33 810 24 40), stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej (tel. 33 810 22 46)

pracownie diagnostyczne: ultrasonografii (pełen zakres), echo serca, przepływy Dopplera, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG, angiografii, litotrypsji (przezskórne rozbijanie kamieni nerkowych), hematologii, biochemii, bakteriologii
Inne: szpital mieści się obok drogi na Szyndzielnię, dojazd autobusami MZK nr: 1s, 8, 12, 14 , 18, 21 (przystanek pod izbą przyjęć) i 23 (pętla bezpośrednio pod izbą przyjęć); szpital posiada kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia; parking w cenie 5 zł za pierwszą godzinę postoju + 2 zł za każdą następną (należy podjechać do szlabanu, pobrać bilet - szlaban się samoczynnie otworzy - i zaparkować; przed wyjazdem należy opłacić postój w automacie na podstawie biletu, i przy wyjeździe okazać opłacony bilet)
Szpital Pediatryczny
Nazwa: Szpital Pediatryczny
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83
Telefony: 33 828 40 40,  fax 33 815 16 30;  Rejestracja do poradni 33 828 40 72 lub 73; Izba przyjęć pediatryczna tel. 33 828 40 27; Izba przyjęć chirurgiczna tel. 33 828 40 28; Pracownia tomografii komp. 33 828 40 38; Laboratorium (Bakteriologia) 33 828 40 78; Laboratorium (Analityka) 33 828 40 79
www: www.szpitalpediatryczny.pl     e-mail: szpital.ped@wp.pl
Szpital
posiada:
105 łóżek
Oddziały: Pediatryczny, Niemowlęcy, Laryngologii Dziec., Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Dziec.
Poradnie przyszpitalne: Chirurgii Dziec., Preluksacyjna, Ambulatorium Chirurgiczne (24h)
Pracownie diagnostyczne: Laboratorium analityczne (24h), Laboratorium Mikrobiologiczne, Pracownia Tomografii Komputerowej (24h), Pracownia RTG (24h), Pracownia USG (24h), Pracownia Endoskopii Dziecięcej, Pracownia EKG i Holter, Pracownia spirometrii, Pracownia fizykoterapii
Specjalistyczne Poradnie Dziecięce: Endokrynologiczna, Alergologiczna, Neurologiczna, Gastrologiczna, Nefrologiczna, Laryngologiczna, Hematologiczna, Logopedyczna, Rehabilitacyjna
Inne: szpital mieści się niedaleko centrum Bielska-Białej; badania diagnostyczne z wykorzystaniem tomografu komputerowego, aparatu rtg i usg wykonuje się również osobom dorosłym (bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ, konieczne skierowanie)
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii www.szpitalbystra.pl
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fb
Nazwa: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Adres: 43-360 Bystra, ul. Fałata 2
Telefony: 33 499 18 01,  33 499 19 00
www: www.szpitalbystra.pl     e-mail: sekretariat@szpitalbystra.pl
Szpital
posiada:
306 łóżek; poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne, pracownia telepatologii
Inne: wykrywanie i leczenie chorób płuc; szpital mieści się w Bystrej, dojazd z Bielska-Białej autobusem MZK nr 57; możliwość noclegu w apartamentybystra.pl
(wcześniej: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej)
Psychiatryczny ZOZ www.psychiatria.bielsko.pl
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej
Nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102
Telefon: 33 812 30 41,  tel./fax 33 811 39 23
www: www.psychiatria.bielsko.pl     e-mail: psychiatria@spzozbielsko.wizja.net
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.00
Inne: zadania: sprawowanie opieki zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii i uzależnień, a w szczególności: udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w zakresie psychiatrii i uzależnień w formie ambulatoryjnej oraz strukturach stacjonarnych i pośrednich; orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy; szerzenie oświaty zdrowotnej oraz profilaktyki i promocja zdrowia; wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez organ założycielski po przekazaniu środków finansowych na ich realizację
zasięg: powiat bielski oraz miasto Bielsko-Biała

w ramach struktury SPZOZ zespół posiada na terenie Bielska-Białej następujące placówki:
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszówka 102, czynna w godzinach 8.00 - 15.00
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Mostowa 1, czynna w godzinach 8.00 - 15.00 (w poniedziałek i piątek w godzinach 8.00 - 18.00)
  • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Substancji Psychoaktywnych innych niż alkohol przy ul. Mostowa 1, czynna w godzinach 7.25 - 20.00 (w godzinach 15.00 - 20.00 odbywają się psychoterapie grupowe, w związku z tym nie ma możliwości rejestracji indywidualnej)
  • Poradnia Leczenia Nerwic przy ul. Olszówka 102, czynna w godzinach 8.00 - 15.00
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Reja 15, czynna w godzinach 7.30 - 15.00
  • Całodobowe oraz Dzienne Oddziały Terapeutyczne i Rehabilitacyjne dla Dorosłych przy ul. Olszówka 102
  • Dzienny Oddział Nerwic przy ul. Olszówka 102
  • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Reja 15
  • Całodobowy Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy ulicy Kaszyska 35
Szpital CMR www.cmr.bielsko.pl
Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej fb
Nazwa: Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Sp. z o.o.
Adres: 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 180
Telefony: 33 816 33 00,  33 816 33 01 - rejestracja NFZ (poniedz. - piątek w godz. 8.00 - 20.00)
33 488 50 55,  668 550 185 - rejestracja na św. odpłatne (poniedz. - piątek w godz. 8.00 - 20.00)
www: www.cmr.bielsko.pl     e-mail: rejestracja@cmr.bielsko.pl
Szpital
posiada:
poradnie specjalistyczne oferujące refundowane świadczenia w ramach umowy z NFZ oraz gabinety specjalistyczne świadczące usługi odpłatnie
Inne: szpital prowadzi leczenie operacyjne metodami małoinwazyjnymi i hospitalizację w zakresie chirurgii dziecięcej, ogólnej, plastycznej-rekonstrukcyjnej, urazowo-ortopedycznej i otolaryngologii
Szpital Kolejowy www.szpital-kolejowy.com
Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Nazwa: SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Adres: 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19
Telefony: 33 812 20 20,  33 812 20 28,  33 812 20 29,  fax 33 812 30 98
Izba Przyjęć (czynna całodobowo) - tel. 33 812 20 28 wew. 136
www: www.szpital-kolejowy.com     e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com
Szpital
posiada:
Oddział Opieki Paliatywnej, Oddział Wewnętrzny, Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy, Oddział Pulmonologiczny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej; Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna (Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Opieki Paliatywnej; Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00 pod nr tel. 33 812 20 28 wew. 170); Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Inne: szpital mieści się w Wilkowicach, dojazd z Bielska-Białej autobusem PKS
Centrum Lekarskie Alfa fb
Nazwa: NZOZ Centrum Lekarskie Alfa sp. j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy
Adres: niepełnosprawni 43-430 Skoczów, ul. Gustawa Morcinka 16 B
Telefon: 33 857 29 00
www: www.alfamedycyna.pl     e-mail: skoczow@alfamedycyna.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 8.00 - 18.00
Inne: oddział chirurgii krótkoterminowej, oddział okulistyki, poradnia okulistyczna, poradnia chorób żył, pracownia kriochirurgii, pracownia rektoskopii, USG Doppler.
Stalownik
Stalownik ZLIKWIDOWANY W CZERWCU 2001
Nazwa: Specjalistyczny Szpital Miejski Stalownik
Adres: Bielsko-Biała, ul. Stalowa 10
Uwagi: obiekt sprzedany w 2006 r.