Ekologia

Klub Gaja www.klubgaja.pl
Klub Gaja   OPP fb
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 40, tel. 33 812 36 94, e-mail: klubgaja@klubgaja.pl
godziny pracy biura: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja" rozpoczęło swoją działalność w 1988 roku.
Prowadzi:
- ogólnopolską kampanię "Teraz Wisła",
- ogólnopolską kampanię "Zwierzę nie jest rzeczą",
- program działań lokalnych "Lokalna Ziemia",
- program "Sztuka dla Ziemi",
- ośrodek edukacyjno-ekologiczny "Bajka Klubu Gaja",
- program współpracy międzynarodowej "Our Belief".
Klub złożył w Sejmie petycję domagającą się wprowadzenia zakazu transportu żywych koni na rzeź. Zebrano 250 tys. podpisów poparcia.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot www.pracownia.org.pl
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot   OPP fb
43-360 Bystra, ul. Jasna 17, tel. 33 817 14 68, e-mail: biuro@pracownia.org.pl
godziny pracy biura: poniedziałek - piątek w godz. 9.30 - 16.30

Pracownia działa od 1990 roku, stara się o utworzenie rezerwatu przyrody w Dolinie Wapienicy, prowadzi:
- kampanie na rzecz dzikiej przyrody,
- ogólnopolską bazę cennych przyrodniczo miejsc zagrożonych przez inwestycje przemysłowe,
- Przyrodnicze Centrum Interwencyjne, które pomaga osobom zaangażowanym w ochronę przyrody
Inicjatywy
Inicjatywy
Ścieżka dydaktyczna
Z inicjatywy Beskidzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Cygańskim Lesie powstaje ścieżka dydaktyczna. Na ponad 1,5 km trasie znajdzie się 7 stanowisk obserwacyjnych z tablicami informacyjnymi i drewnianymi ławkami. Na trasie, która ma być czynna od połowy grudnia zostanie oznaczonych ponad 100 gatunków roślin.

Ryby w Białce?
Powstał projekt wykonania w progach koryta Białki specjalnych przepławek, które ułatwią rybom poruszanie się w górę rzeki doprowadzając tym samym do jej zarybienia.
Problemy
Problemy
Dolina Wapienicy
Trwa spór między ekologami z Gai oraz mieszkańcami Wapienicy a myśliwymi w sprawie możliwości polowań w Dolinie Wapienicy. Decyzję musi podjąć resort ochrony środowiska.
Rada Miejska zdecydowała o utworzeniu w Dolinie Wapienicy Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego. W uchwale brakuje zakazu likwidowania starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych. Przeciwko temu protestują ekolodzy i żądają uchylenia ustawy Rady Miejskiej.

Hałas
Mieszkańcy Os. Grunwaldzkiego postulują zamontowanie ekranów ochronnych od ulicy Żywieckiej, podobnie jak zostało to zrobione na os. Karpackim. Urząd Miejski analizuje sprawę. Jednym z rozwiązań może być także wymiana okien od strony drogi na dźwiękoszczelne plastikowe.