Fundacje, towarzystwa, spółdzielnie

Fundacje
Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej
B-B, ul. Broniewskiego 60, tel. 33 496 01 50,  496 01 54,  fax 33 496 01 55,  e-mail: biuro@frmbb.bielsko.pl
biuro czynne: poniedz. - piątek w godz. 8.00 - 16.00
organizacja pozarządowa
Dziecięce Marzenia www.fdm.org.pl
Fundacja DZIECIĘCE MARZENIA
niepełnosprawni B-B, ul. Milusińskich 6, tel./fax 33 822 89 79,  e-mail: fdm@poczta.fm
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami zdrowymi; wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią; nieodpłatna Środowiskowa Świetlica Integracyjna
Dziecięcy Uśmiech www.dzieciecy-usmiech.pl
Dziecięcy Uśmiech do Świata
B-B, ul. Piekarska 50, tel. 33 819 19 99,  e-mail: urszula@dzieciecy-usmiech.pl
biuro czynne: poniedz. - piątek w godz. 7.30 - 15.30
Dar Serca
Fundacja Dla Dzieci "Dar Serca"
B-B, ul. Powstańców Śląskich 6, tel./fax 33 828 58 39,  e-mail: dar_serca@op.pl
biuro czynne: poniedz. - piątek w godz. 7.00 - 12.00
Habitat Foundation Group www.fundacjahfg.pl
Fundacja Habitat Foundation Group  (FUNDACJA HFG)
43-300 B-B, ul. Prosta 18, tel. 604 426 143,  e-mail: fundacja.hfg@onet.pl
działania ekologiczne, edukacyjne, szkoleniowe
Arka  FUNDACJA EKOLOGICZNA
43-344 B-B, ul. Walecznych 23, tel. 33 819 46 53,  609 267 020,  e-mail: fundacjaarka@fundacjaarka.pl
biuro czynne: poniedz. - piątek w godz. 7.00 - 12.00
adres do korespondencji: Fundacja Ekologiczna ARKA, Skr. poczt. 525, 43–301 Bielsko-Biała
Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej www.militaria.bielsko.com.pl
Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej
43-310 B-B, ul. Pasterska 18, tel. 608 376 327,  602 757 273
organizator Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych "Operacja Południe"; Prywatne Muzeum Broni Pancernej i Militariów im. Franciszka Bier w Bielsku-Białej
Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński www.zbbnauj.pl
Fundacja "Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński" fb
B-B, ul. Bystra 133c,  e-mail: grzegorz@pacek.name
pomoc dla uczniów z Bielska-Białej i najbliższych okolic, którzy chcieliby studiować na UJ-cie, ale z różnych przyczyn, przede wszystkim finansowych, nie mogą się na to zdecydować
Organizacje charytatywne
Brata Alberta www.bratalbert.org
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  KOŁO BIELSKIE
B-B, ul. Legionów 16, tel./fax 33 812 55 73,  e-mail: gabrysia1314@op.pl
czynne: poniedz. - piątek w godz. 7.30 - 13.30, soboty w godz. 7.30 - 12.00
organizacja pomocy społecznej; kuchnia
Towarzystwa
DOM
Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOM Sp.z o.o.
B-B, ul. Barlickiego 2, tel. 33 816 52 04,  33 816 52 10
Śląskie TBS
Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
B-B, ul. Wyzwolenia 63, tel. 33 821 52 79,  607 405 843
Stowarzyszenia
Uwaga Kultura
Stowarzyszenie Wspierania Działań Kulturotwórczych "Uwaga Kultura"
B-B, ul. Traugutta 27/3, tel. 33 811 71 97,  692 212 045,  e-mail: uwagakultura@wp.pl
Stowarzyszenie Olszówka
Stowarzyszenie Olszówka fb
B-B, al. Armii Krajowej 141, tel. 693 315 998,  e-mail: stowarzyszenieolszowka@gmail.com
organizacja pozarządowa; cele: ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych charakterystycznych dla każdego regionu oraz szeroko rozumiana edukacja regionalna
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów www.btcbb.pl
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
B-B, ul. Krasińskiego 5a, tel. 534 211 271,  e-mail: info@btcbb.pl
organizator Rodzinnych Rajdów Rowerowych w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE fb
B-B, ul. Krakowska 248, tel. 507 518 775,  787 366 636,  e-mail: stowarzyszenie.rescue@gmail.com
pomoc dla ludzi i zwierząt; stowarzyszenie posiada wielozadaniową Grupę Ratownictwa; prowadzi działania charytatywne i pomocowe dla biednych i bezradnych mieszkańców B-B; prowadzi wynajem sprzętu rehabilitacyjnego dla ubogich i potrzebujących; pomaga w ewakuacji oraz ratowaniu zwierząt znajdujących się w potrzebie
Spółdzielnie
Strzecha
Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha - Zarząd
B-B, ul. Osuchowskiego 4, tel. 33 812 60 28,  fax 33 812 66 46
stan licznika wody można wysłać mailem na adres:  strzecha-bb@post.pl

Administracja Nr 1
B-B, ul. Sobieskiego 103, tel. 33 812 58 01,  33 811 56 23

Administracja Nr 2
B-B, ul. Stawowa 29, tel. 33 815 70 20,  33 818 28 59
Karpacka
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
B-B, ul. Morskie Oko 23, tel. 33 816 22 36,  33 816 22 78
Złote Łany
Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany
B-B, ul. Jutrzenki 22, tel. 33 829 05 77 - 78
Beskid
Spółdzielnia Mieszkaniowa Beskid
B-B, ul. Zwierzyniecka 18, tel. 33 818 31 74,  33 818 41 19
Beskidzka
Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
B-B, ul. Reja 18, tel. 33 499 08 50
B-B, ul. Braci Gierymskich 5, tel. 33 496 53 81,  33 496 53 85
B-B, ul. Sternicza 26, tel. 33 496 53 84,  33 496 53 83
B-B, ul. Andrychowska 2A, tel. 33 496 53 82
Invest-dom
Spółdzielnia Invest-dom
B-B, ul. Legionów 57, tel. 33 497 00 00,  33 822 17 19,  33 815 07 83
Domena
Domena
zobacz: Domena