Organizacje pozarządowe

Lista organizacji dostarczona przez Fundację "Dobry Dom" - twórcę Projektu "Dobrze poinformowany obywatel, widoczna organizacja" www.ngo.slaskie.pl. Dziękujemy!

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja "Dobry Dom"
B-B, ul. Sempołowskiej 13 (budynek BSA Teatr Grodzki), tel. 693 887 115,  e-mail: biuro@fundacja-dobrydom.pl
www.slaskiengo.pl - Projekt "Dobrze poinformowany obywatel, widoczna organizacja" - dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości znajomaFIRMA
B-B, ul. I Armii Wojska Polskiego 13, tel. 604 246 246,  e-mail: stowarzyszenie.wp@gmail.org
AIESEC Bielsko-Biała www.facebook.com/AIESECBB
AIESEC Bielsko-Biała
43-309 B-B, ul. Willowa 2, tel. 504 628 432,  e-mail: aiesec.bielsko.biala@gmail.com
ORLIK  
Amatorski Klub Sportowy ORLIK
B-B, ul. Słowackiego 27B, tel. 510 933 993,  e-mail: bbalpn.zarzad@gmail.com
Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców  
Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
B-B, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, tel. 33 812 65 44,  e-mail: maczkowcybielsko@vp.pl
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów www.btcbb.pl
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
B-B, ul. Krasińskiego 5a, tel. 33 822 05 29,  e-mail: info@btcbb.pl
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe www.wopr.bielsko.pl
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
B-B, ul. 1 Maja 47, tel. 33 812 37 86,  e-mail: biuro@wopr.bielsko.pl
Wzajemność  
Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub "Wzajemność"
B-B, ul. Gazownicza 15/1, tel. 33 815 01 91,  e-mail: bielskiklub@wp.pl
Teatr Grodzki www.teatrgrodzki.pl
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
B-B, ul. Sempołowskiej 13, tel. 33 496 52 19,  33 497 56 55,  e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl
Bielskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychiatrii  
Bielskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychiatrii
43-309 B-B, ul. Olszówka 102, tel. 33 814 91 96,  e-mail: bbsrp@wp.pl
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości www.bttbielsko.webnode.com
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
B-B, ul. Inwalidów 6, tel. 33 822 82 40,  e-mail: bttbielsko@gmail.com
Dar Nadziei  
Fundacja "Dar Nadziei"
B-B, ul. Sobieskiego 83, tel. 784 033 900,  e-mail: centrum@hope.pl
Dziecięce Marzenia www.fdm.org.pl
Fundacja "Dziecięce Marzenia"
B-B, ul. Milusińskich 6, tel. 33 822 89 79,  e-mail: fdm@poczta.fm
Filadelfia  
Fundacja „Filadelfia”
B-B, ul. Lotnicza 19, tel. 33 496 00 93,  e-mail: filadelfiafun@gmail.com
Serce dla Maluszka www.fundacjasercadlamaluszka
Fundacja „Serce dla Maluszka”
B-B, ul. Kowalska 89/1, tel. 692 093 760,  e-mail: fundacja@konto.pl
Fundacja „Think^Tank”
B-B, ul. Sternicza 36/59, tel. 608 410 141,  e-mail: fundacja.think.tank@gmail.com
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
B-B, ul. Jutrzenki 22, tel. 33 499 08 06,  e-mail: zlotelany@gmail.com
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych www.fundacjaaie.eu
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
B-B, ul. Ukryta 14, tel. 511 551 439,  e-mail: faie@fundacjaaie.eu
Fundacja Babci Aliny www.fundacjababcialiny.org.pl
Fundacja Babci Aliny
B-B, ul. Bogusławskiego 15, tel. +44 7432656068,  e-mail: info@fundacjababcialiny.org.pl
Centrum Fotografii www.fcf.art.pl
Fundacja Centrum Fotografii
B-B, ul. Rynek 11, tel. 33 812 50 86,  e-mail: baturo@baturo.art.pl
Czysta Ziemia www.czystaziemia.org
Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami
B-B, ul. Wyzwolenia 59, tel. 33 812 48 83,  607 933 313,  e-mail: biuro@czystaziemia.org
Dar Serca  
Fundacja Dla Dzieci "Dar Serca"
B-B, ul. Powstańców Śląskich 6, tel. 33 828 58 39,  e-mail: dar_serca@op.pl
Fundacja Drachma www.drachma.org.pl
Fundacja Drachma
B-B, ul. Reja 18, tel. 606 404 763,  e-mail: biuro@drachma.org.pl
Fundacja Ekologiczna ARKA
B-B, ul. Piastowska 4, tel. 33 819 46 53,  e-mail: fundacjaarka@fundacjaarka.pl
Fundacja Galerii Bielskiej  
Fundacja Galerii Bielskiej
B-B, ul. 3-go Maja 11, tel. 519 101 477,  e-mail: fundacja@lokomotywa.org.pl
Habitat Foundation Group www.infoserwis-etnokultura.pl
Fundacja Habitat Foundation Group
B-B, ul. Św. Pawła 14/4, tel. 604 426 143,  e-mail: fundcja.hfg@onet.pl
Fundacja Kultury "Kalejdoskop"
B-B, ul. Zegadłowicza 24,  e-mail: biuro@fundacja-kalejdoskop.org
Fundacja Pomaluj Mój Świat www.pomalujmojswiat.org
Fundacja Pomaluj Mój Świat fb
B-B, ul. Lenartowicza 20, tel. 512 731 555,  530 221 901,  e-mail: biuro@pomalujmojswiat.org
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 9.00 - 15.00
fundacja organizuje turnusy rehabilitacyjne w komorach hiperbarycznych "Krok na Przód"; jest organizatorem warsztatów dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym; organizuje zbiórki publiczne na terenie całego kraju; pomaga dzieciom z różnymi schorzeniami i problemami w powrocie do normalnego życia
Fundacja Pozytywnych Zmian www.pozytywnezmiany.org
Fundacja Pozytywnych Zmian
B-B, ul. Cicha 7/1, tel. 695 176 240,  608 500 024,  e-mail: biuro@pozytywnezmiany.org
Fundacja Przyjaciół Zwierząt  
Fundacja Przyjaciół Zwierząt
B-B, ul. Matusiaka 11/15, tel. 518 214 262,  e-mail: fundacjaprzyjaciolzwierzat@gmail.com
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Młodzieży "Nadzieja"
43-346 B-B, ul. Barkowska 167c, tel. 33 816 07 67,  e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "Beskidy"
B-B, ul. Wyzwolenia 334, tel. 507 862 180,  e-mail: renia.g@neostrada.pl
Polski Klub Sportów Górskich www.centrumsportowgorskich.pl
Polski Klub Sportów Górskich
B-B, ul. Karpacka 24, tel. 33 498 83 34,  725 552 345,  e-mail: biuro@centrumsportowgorskich.pl
Polski Związek Głuchych www.pzg.slask.pl
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Bielsku-Białej
B-B, ul. Karpacka 48, tel. 518 064 766,  e-mail: pzg.bielsko@wp.pl
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych www.ptlbb.republika.pl
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
43-316 B-B, al. Armii Krajowej 101, tel. 33 854 30 29,  796 556 421,  e-mail: ptlbb@o2.pl
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie www.bielsko.ptt.org.pl
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
B-B, ul. 3 Maja 1, tel. 661-536-667,  e-mail: bielsko@ptt.org.pl
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Bielsko-Biała
B-B, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00,  e-mail: bielsko@pttk.pl
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne www.hospicjum.bielsko.pl
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
B-B, ul. NMP Królowej Polski 15, tel. 882 734 978,  e-mail: zamlewska@tlen.pl
Błękitny Krzyż www.bk-europe.pl
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
B-B, ul. Mostowa 1, tel. 33 817 28 38,  e-mail: sekretariat@bk-europe.pl
Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno
B-B, Plac Fabryczny 3, tel. 33 816 59 16,  e-mail: bielsko-biala@praesterno.pl
Wspólnota Polska www.wspolnotapolska.org.pl
Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Bielsko-Biała
B-B, ul. Wzgórze 11, tel. 33 816 95 79,  e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.bielsko.pl
Stowarzyszenie "ROZWIŃ SKRZYDŁA"
B-B, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24, tel. 608 618 246,  e-mail: rozwin-skrzydla@free.ngo.pl
Beskidzka Inicjatywa Lokalna  
Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa Lokalna
B-B, ul. Nadbrzeżna 12, tel. 660 757 732,  e-mail: ems7@op.pl
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości www.bcp.org.pl
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
43-382 B-B, ul. Cieszyńska 367, tel. 33 496 02 00,  e-mail: sekretariat@bcp.org.pl
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej www.sgabb.pl
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
B-B, ul. Grażyny 17/8, tel. 33 811 00 42,  e-mail: sga_dusza@op.pl
Stowarzyszenie Hajstra www.hajstra.org
Stowarzyszenie Hajstra
B-B, ul. Hajduczka 16, tel. 503 172 474,  e-mail: hajstra@free.ngo.pl
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Amazonki" w Bielsku-Białej
B-B, ul. Barlickiego 15/20, tel. 33 816 52 47,  795 232 987,  e-mail: bielskieamazonki@onet.pl
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ www.skmponz.pl/kola
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - Koło nr 23 Bielsko-Biała
B-B, ul. Broniewskiego 27, tel. 602 329 649
Stowarzyszenie Kombatantów Polskich  
Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Weteranów Niepodległościowych Walk 1918-1956 r. im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
B-B, ul. Broniewskiego 27, tel. 32 447 80 27,  505 008 704
Stowarzyszenie MotoMikołaje Bielsko-Biała
B-B, ul. Taternicza 1, tel. 502 636 069,  604 071 282,  e-mail: motomikolajebielsko@interia.pl
Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym 'RAZEM'
B-B, pl. Opatrzności Bożej 20, tel. 33 822 73 29,  e-mail: razem.stow@op.pl
AS  
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi "AS"
B-B, ul. Kierowa 10/50, tel. 692 275 462,  e-mail: asperger.bielsko@wp.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA"
B-B, pl. Opatrzności Bożej 20, tel. 33 815 96 03,  502 488 587,  e-mail: stowarzyszenie.ada@gmail.com
Port  
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
B-B, Plac Fabryczny 3, tel. 33 496 06 20,  e-mail: port-bielsko@go2.pl
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych www.spwwd.inf24.eu
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej
B-B, pl. Opatrzności Bożej 20, tel. 33 818 93 75,  e-mail: jadwigaglowicka@gmail.com
Stowarzyszenie Ratownicze "RESCUE"
B-B, ul. Krakowska 248, tel. 507 518 775,  e-mail: stowarzyszenie.resque@gmail.com
Wielkie Serce www.wielkie-serce.pl
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Wielkie Serce"
B-B, ul. Słowackiego 45, tel. 662 374 490,  560 563 205,  e-mail: biuro@wielkie-serce.pl
Ultra Beskid Sport www.ultrabeskid.pl
Stowarzyszenie Ultra Beskid Sport
B-B, ul. I Armii Wojska Polskiego 1/68, tel. 668 400 791,  e-mail: jarkovsky@o2.pl
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny www.dowr.com.pl
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
B-B, ul. Bystrzańska 55 C, tel. 33 810 12 55,  e-mail: swrbb@op.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpdbb.inf24.eu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej
B-B, pl. Opatrzności Bożej 20, tel. 33 818 93 75,  e-mail: jadwigaglowicka@gmail.com
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne www.frs.pl
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
B-B, ul. Krasińskiego 5a, tel. 33 822 05 29 (we wtorki),  605 463 486,  e-mail: tppbielsko@gmail.com
Towarzystwo Rodzin Chrześcijańskich  
Towarzystwo Rodzin Chrześcijańskich
B-B, ul. Srebrna 8a/1, tel. 514 165 710
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców  
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
B-B, ul. Szkolna 15
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce  
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Bielsku-Białej
B-B, ul. 3 Maja 7, tel. 33 812 66 54,  e-mail: gwz@bb.onet.pl
Towarzystwo Szkolne im. M. Reja www.towarzystwo.rejbb.pl
Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
B-B, ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12, tel. 33 812 42 56 wew. 134,  33 487 69 26,  e-mail: towarzystwo@rejbb.pl
Uniwersytet Dzieci www.uniwersytetdzieci.pl
Uniwersytet Dzieci
B-B, tel. 666 853 662,  e-mail: bielsko@ud.edu.pl
Związek Harcerstwa Polskiego www.beskidzki.zhp.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Beskidzki
B-B, ul. Chopina 3, tel. 33 812 57 94,  504 681 598,  e-mail: hufiec@beskidzki.zhp.pl
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników  
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
B-B, ul. Broniewskiego 27, tel. 33 496 14 81,  33 496 14 61,  788 943 829