infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Powstanie Velo Biała
wys: fx, akcept. admin 10.12.2023 Komentarzy: 0
Ścieżki rowerowe z Bielska-Białej wyjeżdżają poza miasto. Rada Miejska podjęła decyzję, która pozwala miastu działać wspólnie z gminą Wilkowice dla stworzenia ścieżki rowerowej zwaną Velo Biała.

Początkiem będzie opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy krajowej trasy rowerowej Velo Biała (odcinek RTR nr 17 wzdłuż rzeki Białej w Bielsku-Białej – odcinek od pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej do ul. Zdrojowej w Bystrej w gminie Wilkowice).

Porozumienie międzygminne stanowić będzie kontynuację woli współpracy z wybranymi gminami subregionu południowego województwa śląskiego określonej w liście intencyjnym z 6 grudnia 2022 r. w zakresie utworzenia krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miast: Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Żywiec oraz gmin: Buczkowice, Łodygowice i Wilkowice.

Planowana teraz inwestycja ma na celu utworzenie spójnego i bezpiecznego ciągu rowerowego łączącego Bielsko-Białą i gminę Wilkowice, zgodnego ze standardami Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego. Velo Biała (trasa rowerowa nr 17) stanowić ma element subregionalnej mobilności oraz produkt rekreacyjno-turystyczny służący mieszkańcom województwa śląskiego.

Na stronach Miejskiego Zarządu Dróg można znaleźć informacje o ZBIR, czyli Zjednoczonej Beskidzkiej Inicjatywie Rowerowej, czyli planu jak docelowo mają wyglądać ścieżki rowerowe w naszym mieście.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...