infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Trwają wycinki drzew
wys: Jacek Zachara, akcept. admin 11.05.2023 Komentarzy: 1
Trwa kolejna wycinka drzew w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej!
Prace prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Choć sama w sobie wycinka w tym miejscu jest skandaliczna, to wybrano jeden z najgorszych momentów na prowadzenie tego typu prac. Trwa w najlepsze okres lęgowy ptaków. Niektóre gatunki już wychowują pisklęta, inne wysiadują jeszcze jajka w gniazdach. Stres wywołany hałasem oraz przewracającymi się drzewami może doprowadzić do nieudanego lęgu. Na przykład pliszka górska, która tu występuje na lęgowiska w Polsce wraca w marcu. Lęgi wyprowadza od kwietnia do lipca. Większość par robi to dwa razy. W Dolinie Gościnnej zaobserwowano występowanie wielu innych gatunków ptaków m.in. kowalika, drozd kosa, paszkota, drozda śpiewaka, muchołówki, mysikrólika, strzyżyka oraz kilka gatunków dzięciołów.

Gościnna Dolina jest naturalnym tworem natury i jakimś cudem uchwała się między gęstą zabudową miejską. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Olszówka w roku 2006 Rada Miejska ustanowiła tu Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, którego z czasem powierzchnia zmalała. Stało się tak, bo uwzględniano interes prywatnych osób oraz deweloperów. Mimo ograniczonego we ten sposób obszaru chronionego dalej prowadzi się pozyska drzewa używając do tego różnych urzędniczych wytrychów prawnych.

Mieszkańcy Bielska-Białej kochają to miejsce w stanie dzikim. I każda ingerencja w ten cud natury spotyka się z ostrą reakcją. Drwale z piłami są dla doliny tworem obcym, zagrażającym jej istnieniu! Tak samo jak każda inna sztuczna ingerencja w ten obszar.

Dolina Gościnna to naturalne fragmenty lasu grądowego. W pobliżu gór można spotkać buki, ślad regla dolnego. To teren na północ od osiedla Karpackiego ciągnący się kilkoma jęzorami wzdłuż potoków aż do samego Dębowca. Jest poprzecinana zabudową mieszkaniową oraz wieloma ulicami m.in. Gościnną (od niej nazwa) Falistą. Obecna wycinka jest prowadzona właśnie pomiędzy tymi ulicami na tyłach Domu Pomocy Samarytanin.

Dolina Gościnna to jedno z najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc w Bielsku-Białej.

Celem ochrony jest zachowanie terenów leśnych i nieleśnych ze względów krajobrazowych oraz z uwagi na licznie występujące na tym obszarze cenne siedliska przyrodnicze z udziałem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Zdjęcia wycinki na profilu FB

Komentarzy ( 1 )Skomentuj...


 Jacek Zachara11.05.2023  17:39  
Komentarz Stowarzyszenia Olszówka do wypowiedzi w Radio Bielsko:
W audycji nadawanej w Radio Bielsko w dniu 10 maja 2023
https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/wycinka-w-dolinie-goscinnej/54997
Pan leśniczy Paweł Staszewski mija się z prawdą twierdząc, że wycinka jest „związana z bezpieczeństwem osób i mienia (…) wycince podlegały drzewa zagrażające spacerującym tam ludziom”.

Ponieważ dokonaliśmy oględzin w terenie, stwierdzamy kategorycznie, że tylko dwa drzewa były usytuowane w jakimś sąsiedztwie ścieżek. Reszta drzew została wycięta w jarze, obok potoku, gdzie nie prowadzi żadna ścieżka i tym samym nie ma żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia spacerujących ludzi.

Według nas jednym z realnych zagrożeń jest to, że w wypadku pozostawienia drzew nikt nie zarobi na wycince. Kolejnym realnym zagrożeniem jest usytuowanie wyciętych stosów drzew (przygotowanych do wywózki) wzdłuż ścieżki po której chodzą ludzie.

Natomiast prawdziwa jest część wypowiedzi pana leśniczego Pawła Staszewskiego „że to drewno zostanie... sprzedane, bo jest to "majątek gminy".”

Ponieważ 11 maja głos ws. wycinki w Dolinie Gościnnej ma zabrać ogrodnik miejski chcieliśmy odnieść się i do tego. Podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami na placu Wojska Polskiego, na które Pan Gajny zaprosił aktywistę klimatycznego, stwierdził tam, że jak był aktywistą społecznym inaczej widział różne sprawy, a teraz przechylił się w stronę punktu widzenia urzędników. Dlatego domyślamy się, że będzie udowadniał, że z ostatnią wycinką wszystko jest zgodne z prawem. Być może. My jednak uważamy, że cięcia sanitarne są jednym z wytrychów, którymi posługują się służby leśne. Są one eufemizmem, terminem zastępczy dla prowadzonego tam po prostu pozysku drewna. Najłatwiej grać na tanich instynktach i posługiwać się wydumanym argumentem odnoszącym się do zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Jeśli przyjąć konsekwentnie tenże argument, to trzeba by wyciąć wszystkie drzewa, bo kiedyś każde z nich się ... wywróci!

Interlokutor ogrodnika miejskiego, Pan Kamil Szewczyk stwierdził, że gdy mu tenże pokazał Dolinę Gościnną to stwierdził, że to skarb i nie należy tam nic robić, czyli trzeba zachować ją w stanie naturalnym. Zgadzamy się z Panem Kamilem Szewczykiem.

Stowarzyszenie Olszówka nie zgadza się z argumentacją podaną jako usprawiedliwienie wycinki drzew w obszarze chronionym, szczególnie że ma to miejsce podczas trwania okresu lęgowego ptaków. Zwracamy uwagę, że usunięto również drzewa, które leżały na ziemi (w miejscu, gdzie nie było wydeptanej ścieżki) i obecnie lub kiedyś w przyszłości mogły przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności oraz retencyjności. Z badań naukowych wynika, że właśnie taką funkcję pełnią kłody powalonych drzew. I nie są zagrożeniem dla przechodzących ludzi, bo siłą rzeczy i grawitacji nie spadną nikomu na głowę.

Takie powalone, pokrzywione drzewa są określane jako biocenotyczne, czyli takie, które nie dają zysku, ale sprawiają, że zwiększa się bioróżnorodność obszarów przyrodniczo cennych.

Jest rzeczą nieakceptowalną, że tego procesu nie rozumieją -lub, co gorsza -nie chcą rozumieć - pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim, którzy powinni stać na straży naszego dziedzictwa przyrodniczego i naturalnych procesów w nim zachodzących. Niezależnie od faktu, że jakiś przepis da się wcisnąć, aby usprawiedliwić zwykły pozysk drewna. Mamy apel do mieszkańców - rozejrzyjcie się wokół siebie. Być może te drzewa, które widzimy obok swojego domu, będą za chwilę łakomym kąskiem dla kolejnego urzędnika. Nie milczmy. Stańmy w obronie tego co jest ważne dla jakości naszego życia!