infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Konsultacje ws. strefy płatnego parkowania
wys: fx, akcept. admin 07.05.2023 Komentarzy: 0
Do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych organizowanych w związku z planowanym rozszerzeniem obszaru strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców Miejski Zarząd Dróg. Konsultacje będą trwały od 8 do 23 maja.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w trzecim kwartale tego roku planowane jest rozszerzenie istniejącej strefy płatnego parkowania o obszar objęty ulicami: Podwale, Stefana Okrzei, Michała Grażyńskiego, Nadbrzeżną, Towarzystwa Szkoły Ludowej i Komorowicką do Józefa Piłsudskiego. To powiększy obecną strefę płatnego parkowania o około 190 miejsc parkingowych. W nowej części strefy zostanie zamontowanych jedenaście parkomatów.

Decyzja o rozszerzeniu strefy, jak tłumaczy MZD, jest podyktowana utrzymującym się deficytem miejsc postojowych w tym obszarze. A wynika on przede wszystkim z postojów długookresowych; MZD chce też uporządkować parkowanie pojazdów oraz uspokoić ruch w tym rejonie. Planowane zmiany są uzasadnione wykonaną analizą.

Z uwagi na specyfikę rozszerzanego obszaru, zmienią się zasady wydawania abonamentów dla przedsiębiorców. Abonament będą mogli otrzymać nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w strefie płatnego parkowania, lecz również ci, których działalność odbywa się w lokalach przylegających bezpośrednio do granicy strefy.

W związku z powyższym MZD zaprasza mieszkańców Bielska-Białej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.

Opinie i uwagi dotyczące projektu uchwały można zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl lub w biurze Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej.

Ponadto MZD informuje, że planowane rozszerzenie strefy płatnego parkowania nie będzie wiązać się z podwyższeniem opłat za parkowanie, w tym opłaty dodatkowej ani podwyższeniem wysokości abonamentów; nie będzie również oznaczało zmiany obecnych godzin funkcjonowania strefy.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...