Wszystkie newsy

Rusza budowa S1 Bielsko-Biała - Mysłowice
wys: fx, akcept. admin 15.05.2020 Komentarzy: 0
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach podpisała 14 maja umowę na budowę pierwszego z trzech odcinków drogi S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, od węzła Oświęcim (z budową tego węzła) do Dankowic. Tym samym rozpoczyna się długo wyczekiwana budowa tej nowej drogi.

Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej drogi z Bielska-Białej na Śląsk wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe za kwotę 989.751.443,10 zł. Budowa tego fragmentu drogi zostanie zrealizowana w 33 miesiące.

Wykonawca ma wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Jej stworzenie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania. Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez ten region. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

Mapa GDDKiA

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...