Wszystkie newsy

Budżet Bielska-Białej na 2020 rok
wys: fx, akcept. admin 24.12.2019 Komentarzy: 0
Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła budżet na przyszły rok.
Dochody budżetu miasta na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 1.428 mln zł, co stanowi wzrost o 23,5%. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowią 1.200 mln zł i stanowią 84% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 228 mln zł i stanowią 16%. Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych decydujący wpływ ma wysokość środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020, jakie Miasto w przyszłym roku planuje uzyskać na zadania finansowane z udziałem tych środków.

Wpływy ze środków unijnych planuje się bowiem na kwotę 222 mln zł. Najwyższe kwoty zaplanowano w związku z kontynuacją trzech dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 942, rozbudową DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) oraz nowoczesną bazą Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Dochody bieżące na 2020 rok są wyższe o ponad 13%, co w głównej mierze związane jest z ogólnokrajowym wzrostem gospodarczym.

Dochody własne wynoszą 663 mln zł i stanowią 46% dochodów ogółem. W odniesieniu do bieżącego roku dochody własne są wyższe o ponad 4%. Najwyższe wpływy dotyczą udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 328 mln zł.

Więcej

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...