Wszystkie newsy

 Rewitalizacja Willi Teodora Sixta
 wysłany przez: fx, zaakceptowany przez admin dn. 21.04.2018 Komentarzy: 0  
Projekt 'Rewitalizacja Willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej' uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane dofinansowanie wynosi 6.142.506,45 zł, z czego:
- dofinansowanie ze środków UE wynosi 5.495.926,82 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 646.579,63 zł.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej a Konsorcjum Firm, którego liderem jest INTRAVI Sp. z o.o. Sp. k. z Żywca na wykonanie robót budowlanych dla zadania 'Rewitalizacja Willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej'.

Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, oferując najniższą cenę: 7 651 373,42 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji w Bielsku-Białej, w oparciu o zabytkową infrastrukturę zespołu willowo-parkowego Willa Sixta. Willa Sixta zostanie dostosowana do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności objętej wsparciem w projektach powiązanych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej będzie realizował w Willi Sixta działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych.

Willa Sixta jest własnością Gminy Bielsko-Biała. Galeria Bielska BWA jest dysponentem obiektu na podstawie umowy użyczenia z dnia 24 lutego 2016 roku.

Autorem projektu rewitalizacji jest Biuro Architektoniczne 'ARS Architektura' S.C. z Tychów.

Zakończenie robót i oddanie budynku planowane jest w kwietniu 2019 roku.

Łącznie komentarzy ( 0 )