Wszystkie newsy

Bulwary oficjalnie oddane do użytku
wys: mm, akcept. admin 21.11.2016 Komentarzy: 0
Zadanie 'Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej' obejmowało kompleksową modernizację terenu Bulwarów polegającą na zagospodarowaniu tej przestrzeni na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców i turystów. Zapewniono bezpłatne miejsca parkingowe dla użytkowników terenów zielonych na trzech niezależnych parkingach zlokalizowanych pomiędzy ul. Górską a Potokiem Straconka.

Miasto Bielsko-Biała w 2008 r. zleciło pracowni projektowej 'ARCHEX' opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu „Bulwarów Straceńskich” wraz z koniecznymi pozwoleniami zamiennymi uzyskiwanymi w trakcie realizacji zadania.

Inwestycja realizowana została w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował budowę parkingów. W ramach zadania wykonano 3 parkingi o powierzchni przekraczającej 4 tys. m2, utworzono 130 miejsc parkingowych w tym 11 dla osób niepełnosprawnych, wykonano oświetlenie parkingów i kanalizację deszczową. Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę parkingów w wysokości około 1,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 'Infrastruktura okołoturystyczna'. Realizacja budowy parkingów rozpoczęła się w czerwcu 2013 roku i trwała rok.

W roku 2015 rozpoczęto realizację drugiego etapu 'Przebudowy i rozbudowy Bulwarów Straceńskich', który obejmował realizację zagospodarowania terenu lewego brzegu potoku Straconka, w ramach którego wykonano obiekty budowlane, rekreacyjne oraz konieczne instalacje w tym:
- ścieżkę dla pieszych z kostki betonowej, przy której zabudowano ławeczki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Wzdłuż ścieżki zlokalizowano trasę edukacyjną dla najmłodszych. Na terenie zamontowano tablice edukacyjne, informacyjne i konieczne regulaminy;
- ścieżkę rowerową z oznakowaniem pionowym i poziomym;
- oświetlenie terenu wzdłuż wykonanych ścieżek;
- place zabaw o bezpiecznej (miękkiej) nawierzchni poliuretanowej. Wyodrębniono place zabaw dla dzieci zgodnie z ich wiekiem, powstał plac dla dzieci starszych i dzieci młodszych. Powstałe place zabaw zostały zabezpieczone niskim ogrodzeniem;
- kolejkę linową z bezpieczną nawierzchnią wykonaną z gumowych mat;
- dwa place do grilla z wiatami i drewnianymi stołami;
- powstały dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej (do gry w siatkówkę i wielofunkcyjne) zabezpieczone piłkochwytami;
- dwie siłownie zewnętrzne z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne;
- wybrukowany plac ze stołami do ping-ponga oraz stołami do gier planszowych;
- skatepark betonowy z prefabrykowanymi elementami;
- budynek o powierzchni użytkowej 76,55 m2, z pomieszczeniami toalet publicznych, toalety
dla niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniem przeznaczonym do karmienia i przewijania dzieci;
- dwie samoobsługowe toalety prefabrykowane.

Istniejące boisko trawiaste poddano rekultywacji oraz zabezpieczono piłkochwytami. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Wszystkie powyższe elementy wymagały wykonania odwodnienia terenu oraz wykonania koniecznych przyłączy wodnych, sanitarnych i elektrycznych. Teren został zabezpieczony monitoringiem wizualnym z odbieranym sygnałem w komendzie Straży Miejskiej.

8 listopada 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielsko-Biała wydał ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu zrealizowanego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...