Wszystkie newsy

Remonty dróg dobiegły końca
wys: mm, akcept. admin 23.09.2016 Komentarzy: 0
W środę oficjalnie oddano do użytku trzy inwestycje realizowane w ostatnich miesiącach przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Prace były prowadzone na ulicach: Akademii Umiejętności, Frycza Modrzewskiego oraz Kowalskiej. Ostatnie prace modernizacyjne dobiegają końca na ul. Nad Niprem.

'Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej od ul. Lipnickiej do ul. G. Zapolskiej'
Parametry rozbudowanej ulicy:
- długość odcinka objętego rozbudową - ok. 350m,
- szerokość jezdni 6m,
- szerokość chodnika - 2m,
- szerokość pobocza - 1m,
- wykonanie 4 miejsc postojowych o wymiarach 6x2,5m.

Zakres robót m.in. obejmował:
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i chodników,
- wykonanie wpustów deszczowych,
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w tym sieci energetycznej i teletechnicznej.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...