Wszystkie newsy Inwestycje drogowe
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 18.04.2016 Komentarzy: 0  
W Wapienicy trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa ul. Zapory i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej”. Obecnie prace skupiają się na odcinku od ulicy Kopytko do pętli autobusowej (długość około 675 m). Do tej pory zakończono tam roboty ziemne i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. Obecnie wykonywane są podbudowy oraz prace związane z ułożeniem krawężników i obrzeży. Taki sam zakres prac jest wykonywany równocześnie na odcinku od pętli autobusowej do mostu (długość około 239 m). Po zakończeniu tych robót, wykonawca przystąpi do kładzenia warstwy asfaltu. Kolejny etap inwestycji realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg będzie prowadzony na odcinku od ulicy Jaworzańskiej do ulicy Kopytko. Zakończenie tego zadania przewidziane jest w listopadzie 2016 r.

Trwają również prace związane z Przebudową ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Wołyńskiej/Dniestrzańskiej. Wykonawca robót wykonał pełną konstrukcję drogową na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Hutniczej, wraz z zabudową części chodników. Na tym odcinku przebudowane zostały wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wykonano część ogrodzeń posesji wynikających z wykupu terenów pod pas drogowy. Na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Wołyńskiej przebudowano infrastrukturę techniczną obejmującą sieci wodociągowe, energetyczne i teletechniczne oraz wykonano nową kanalizację deszczową. W szerokim zakresie realizowane są roboty przy zabezpieczaniu skarp gruntowych poprzez wykonanie murów oporowych.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu