Wszystkie newsy

XI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
wys: mm, akcept. admin 25.01.2016 Komentarzy: 0
Od 26 do 29 stycznia 2016 roku na terenie powiatu bielskiego odbywać się będzie XI edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym, których organizatorem jest Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Patronat Honorowy nad Mistrzostwami sprawuje Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Udział w Mistrzostwach zadeklarowało 50 załóg stanowiących elitę polskiego ratownictwa oraz 7 załóg zagranicznych - z Ukrainy, Litwy i Łotwy. Uczestnicy przyjeżdżają własnymi ambulansami, prezentując wyposażenie z różnych regionów kraju, a umiejętności teoretyczne i praktyczne oceniają sędziowie. Pragnąc zapewnić najwyższy merytoryczny poziom ww. imprezy niezbędny jest udział w niej ludzi o najwyższych kwalifikacjach, tak więc konkurencje zostały przygotowane przy współpracy wykładowców najlepszych uczelni medycznych.

Przygotowane konkurencje mają na celu udoskonalanie i przećwiczenie zasad postępowania z pacjentami wychłodzonymi, w trudnych warunkach zimowych, a także nabycie umiejętności postępowania z cudzoziemcami w związku z falą migracji w Europie. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 6 konkurencji obejmujących pozorowane zdarzenia medyczne, które rozgrywane będą na terenach Amfiteatru w Jaworzu, przełęczy Przegibek, na terenach ośrodka wypoczynkowego 'Beskidy Park' pod Szyndzielnią i na terenie Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, a także w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej i na terenie Zakładu Produkcji Samochodów Specjalnych Szczęśniak w Komorowicach.

Zawodom towarzyszą sesje naukowe oraz warsztaty, umożliwiające bezpośrednią wymianę poglądów oraz doświadczeń pomiędzy specjalistami Medycyny Ratunkowej z Polski i z zaproszonych państw.

Szczegóły

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...