Wszystkie newsy



 Otwarcie Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 27.03.2015 Komentarzy: 0  
25 marca odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Jest to jedna z siedmiu placówek Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego. Jej siedziba mieści się przy ulicy Komorowickiej 164.

Placówka w Bielsku-Białej powstała 1 stycznia 2014 roku, ale do 15 lutego 2015 roku mieściła się w Cieszynie. Została utworzona na bazie Placówek Straży Granicznej w Cieszynie i w Żywcu, które zlikwidowano 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z harmonogramem przekształceń organizacyjnych Straży Granicznej, zawartych w Założeniach wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009 – 2015.

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej administruje odcinkiem granicy państwowej z Republiką Czeską i Słowacką oraz realizuje swe zadania w głębi kraju. Swym zasięgiem obejmie miasta: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, pszczyński, wadowicki, żywiecki.

Docelowo w PSG Bielsko-Biała służbę pełnić będzie 75 funkcjonariuszy. Koszt przebudowy budynku na potrzeby Placówki Straży Granicznej oraz zagospodarowania terenu i zakupu wyposażenia wyniósł blisko 4 mln zł.




Łącznie komentarzy ( 0 )



© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu