Wszystkie newsy

Bezpłatne szkolenie dla bezrobotnych
wys: mm, akcept. admin 19.01.2015 Komentarzy: 0
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 'Teatr Grodzki' zaprasza osoby w wieku powyżej 50 lat, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie 'Nowa perspektywa doradztwa zawodowego'. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 osób w wieku powyżej 50 roku życia, poprzez udzielenie im wsparcia w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, mających na celu określenie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości odbycia szkoleń zawodowych.

Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet 16 godzin doradztwa zawodowego oraz sfinansowanie wybranego przez siebie szkolenia zawodowego. Indywidualne sesje doradcze realizowane są w okresie od października 2014 roku do maja 2015 roku. Szkolenia zawodowe organizowane są w terminie od listopada 2014 roku do maja 2015 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 19 do 20 stycznia 2015 r. w godz. 9.00 - 13.00, osobiście lub drogą pocztową. Tel.: 33 496 52 19, kom. 693 887 115, e-mail: aleksandra@teatrgrodzki.pl.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...