Wszystkie newsy

Dziedzictwo Kulturowe Regionu - Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej
wys: mm, akcept. admin 15.11.2012 Komentarzy: 0
W Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego 'Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej'. Z finalistami oraz ich nauczycielami spotkał się prezydent Jacek Krywult, który wręczył im symboliczne dyplomy oraz nagrody. W tym roku w konkurs zaangażowanych było 30 szkół z terenu miasta (10 podstawowych, 11 gimnazjalnych i 9 ponadgimazjalnych). Konkurs zorganizowało Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bielsko-Bialskiej, a jego celem jest zachęcenie młodzieży do poznawania dziejów naszej 'małej ojczyzny'.

W eliminacjach wewnštrzszkolnych we wrzeœniu uczestniczyło 300 uczniów. Spoœród nich wybrano 74 (26 ze szkół podstawowych, 26 z gimnazjów, 22 ze szkół ponadgimnazjalnych) uczestników etapu pisemnego, który odbył się w Bielskiej Szkole Przemysłowej 17 paŸdziernika br. Po 10 najlepszych uczestników z każdego typu szkoły brało udział w finale ustnym 31 paŸdziernika, który odbył się również w Bielskiej Szkole Przemysłowej i ostatecznie zdecydował o kolejnoœci. Trzydziestka finalistów to młodzi ludzie najlepiej orientujšcy się w problematyce historii i kultury Bielska-Białej.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...