Wszystkie newsy

Pierwsze uchwały w sprawie oświaty
wys: mm, akcept. admin 25.01.2012 Komentarzy: 0
W Bielsku-Białej radni podjęli pierwsze uchwały w sprawie oświaty. Likwidację szkoły podstawowej nr 5 i gimnazjum nr 10, które mają siedzibę w budynku przy ul. Michałowicza poprzedziła długa dyskusja, głos zabrali także rodzice.
'Bielskie szkoły są w czołówce woj. śląskiego. Nie ma merytorycznych powodów tych zmian, są powody finansowe. Tymczasem od września nie dostaliśmy żadnych danych finansowych na ten temat' - mówiła radna Grażyna Staniszewska. Jak wyliczyła radna obsługa przedszkoli i szkół, a więc Miejski Zarząd Oświaty kosztował w 2011 r. ponad 6 mln zł. To sześć razy więcej, niż w 1997 r. 'Jak się okazuje, to szkoły mają oszczędzać, a nie MZO' - mówiła radna. 'Nie ujawnianie takich danych, to łamanie prawa, włącznie z konstytucją' - dodała Staniszewska.
Ripostujący prezydent miasta Jacek Krywult stwierdził, że całe wystąpienie radnej to manipulacja.

'Podejrzewam, że to ostatni głos rozpaczy w naszej sprawie' - mówiła na sesji Renata Rosner, przedstawicielka rodziców uczniów podstawówki i gimnazjum. 'W mieście nie ma klas, w których jak mówią miejskie władze uczy się tylko 10-15 dzieci. To bzdura' - mówiła matka. Z danych, które przytoczył Janusz Kaps z MZO, wynika, że w samej tylko szkole podstawowej nr 5 są dwie klasy, w których uczy się mniej niż 15 dzieci (w I klasie jest 14 uczniów, w IV - 12 uczniów). Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji obu szkół została przegłosowana.

Przegłosowano także m.in. likwidację technikum nr 9 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Lompy. 'To ogromny błąd. Jest to jedyna średnia szkoła, w której osoby niepełnosprawne mogą się uczyć zawodu. Tacy uczniowie mogą się nie odnaleźć w nowych realiach' - mówiła radna Grażyna Staniszewska. Młodzież ma kontynuować naukę w 'mechaniku' przy ul. Słowackiego.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...