Wszystkie newsy

Elektroniczny nabór do przedszkoli na rok szkolny 2011/2012
wys: am, akcept. admin 31.03.2011 Komentarzy: 0
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej wprowadza w tym roku po raz pierwszy ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.
Elektroniczny system ma wspomóc w całym procesie rekrutacji - od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie od 1 kwietnia do 17 kwietnia 2011 r.
W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem:
https://bielsko-biala.nabory.pl
Można wybrać maksymalnie trzy placówki, z czego dwie jako placówki rezerwowe w przypadku nie zakwalifikowania się do placówki pierwszego wyboru (z powodu braku miejsc).
Wypełnioną elektronicznie i wydrukowaną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć (do dnia 20 kwietnia 2011) tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jak przedszkole pierwszego wyboru.
Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłaszanych wniosków.
Dnia 10 maja 2011 roku na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl zostaną udostępnione wyniki rekrutacji. Niezależnie od tego we wszystkich siedzibach placówek wywieszone będę listy wszystkich dzieci przyjętych do przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Również w tym terminie zostaną podane informacje dotyczące wolnych miejsc w placówkach oraz termin rekrutacji uzupełniającej.
Uwaga: tylko w wyjątkowych przypadkach (np. brak komputera z dostępem do internetu) dopuszcza się możliwość złożenia karty zgłoszenia z pominięciem elektronicznego systemu naboru.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...