Wszystkie newsy

Podsumowanie projektu 'Rzeka'
wys: KGO, akcept. admin 07.03.2011 Komentarzy: 0
Galeria Bielska BWA przygotowuje się do finału projektu 'Rzeka', który realizuje od 2008 roku. Wszystko w ramach programu 'Lokomotywa – strategia budowy klastrów', współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gminę Bielsko-Biała.
Projekt 'Rzeka' poszukuje punktów styczności między kulturą a naturą. Każdy zainteresowany tematyką, niezależnie od wieku, będzie mógł wziąć udział w działaniach artystycznych i edukacyjnych, które zaplanowała Galeria Bielska BWA na połowę marca. Warsztatom oraz wykładom towarzyszyć będą wystawy obrazów i fotografii, które ukazują różne oblicze wody. Już dziś można podziwiać jedną z nich zatytułowaną 'Biała nad Białą'. Stanowi ona pokaz aktualnych poszukiwań artystów związanych z lubelską Galerią 'Białą'. Jest prezentacją ich artystycznego dorobku.
W programie projektu znajdziemy między innymi:
- Konferencję (21 marca): 'Woda i jej znaczenie w prawidłowym działaniu ekosystemów' z udziałem polskich i zagranicznych prelegentów, połączoną z prezentacją filmów o akcjach ratowania rzek
– Realizację Eko-rzeźby z naturalnych materiałów nad rzeką, z udziałem artystów polskich i norweskich oraz społeczności lokalnej; akcją kierować będzie Waldemar Rudyk (21-22 marca)
– 'Marsz dla Wody' – spacer z udziałem zaproszonych gości połączony z prezentacją walorów turystycznych Rzeki Białej, który wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Wody (22.03) i Światowej Dekady 'Woda dla Życia 2005 – 2015'; współorganizatorem konferencji i 'Marszu dla wody' jest Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne Klub Gaja
- Wieczorny performance nad rzeką Białą – świętowanie pierwszego dnia wiosny z lokalną społecznością - gra świateł, ognia i wody
- Konferencję pt. 'Lokomotywa kultury – pociąg do współpracy. Klaster jako narzędzie budowania konkurencyjności regionów' podsumowującą projekt 'Lokomotywa – strategia rozwoju klastrów' – 30 marca:
Wydarzenie zgromadzi uczestników z Polski i ze świata: przedstawicieli instytucji kultury, środowiska biznesowego, artystów oraz specjalistów w dziedzinie teorii i praktyki budowania klastrów. Przedstawione będzie podsumowanie programu, kodeks dobrych praktyk.
Spotkanie będzie oficjalną inauguracją Klastra Kreatywnego LOKOMOTYWA KULTURY, powstającego z inicjatywy Fundacji Galerii Bielskiej.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...