infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Wróci linia kolejowa Bielsko-Biała – Cieszyn
wys: fx, akcept. admin 15.04.2023 Komentarzy: 0
Jest dofinansowanie na rewitalizację linii kolejowej Bielsko-Biała – Cieszyn. O przesunięciu projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała – Wadowice - Kraków) z listy rezerwowej programu Kolej+ do realizacji poinformowało 11 kwietnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fakt ten oznacza, że nieczynny odcinek linii kolejowej pomiędzy Bielskiem-Białą a Skoczowem zostanie w ciągu najbliższych kilku lat gruntownie zmodernizowany zgodnie z założeniami studium planistyczno-prognostycznego, opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka.

W ramach studium zaplanowano nie tylko wybudowanie praktycznie od nowa nawierzchni torowej, budowę lub modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych, ale także utworzenie nowych przystanków kolejowych, takich jak: Skoczów Bajerki II, Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Listopadowa. Konkurencyjność linii w transporcie przynieść ma korekta krzywych i łuków, dzięki której podniesiona zostanie prędkość do 100-120 km/h na odcinkach prostych i 60-70 km/h na łukach.

Dzięki inwestycji nie tylko przywrócona zostanie możliwość podróży koleją pomiędzy Bielskiem-Białą a Cieszynem czy Wisłą, ale powstanie pełny kręgosłup infrastrukturalny umożliwiający utworzenie kolei aglomeracyjnej.

W działania zmierzające do przywrócenia połączeń pomiędzy Skoczowem i Bielskiem-Białą pod koordynacją Aglomeracji Beskidzkiej zaangażowały się, na podstawie zawartego porozumienia, miasto Bielsko-Biała; gminy: Cieszyn, Skoczów, Jasienica, Ustroń, Wisła, Goleszów oraz powiaty: bielski i cieszyński. Wynegocjowano korzystne deklaracje marszałka województwa o partycypacji w kosztach inwestycji (50 procent samorządowego wkładu własnego) oraz o uruchomieniu przewozów na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała (deklaracja dotyczy co najmniej 8 par połączeń na dobę).

Zobacz także: Sieć kolejowa województwa śląskiego

Źródło: Aglomeracja Beskidzka, UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...