infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Zgłoś przedsięwzięcie rewitalizacyjne
wys: fx, akcept. admin 11.03.2023 Komentarzy: 0
Rozpoczął się nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030. Chodzi o inicjatywy, które przyczynią się do przeciwdziałania występującym na obszarze rewitalizacji problemom: społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym i środowiskowym, a tym samym wpłyną na ożywienie tego obszaru. Nabór potrwa do 4 kwietnia br.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego bielskiego Urzędu Miejskiego zaprasza wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności: mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorców do zgłaszania planowanych do realizacji (w perspektywie do 2030 r.) wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Wspólne zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stworzy wszystkim projektodawcom - zarówno podmiotom z sektora publicznego, jak i prywatnego - możliwość aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej czy z programów krajowych na realizację przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. naboru, w tym terminu, sposobu i miejsca składania Formularza projektowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - tel. 33 497 14 80.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...