infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Referendum 16 kwietnia
wys: fx, akcept. admin 26.02.2023 Komentarzy: 0
16 kwietnia br. mieszkańcy Bielska-Białej zadecydują o trzech ważnych dla miasta kwestiach, biorąc udział w organizowanym po raz pierwszy przez bielski samorząd referendum lokalnym. Ich odpowiedzi na trzy zadane pytania wskażą, jakie rozwiązania na lata zostaną przyjęte w mieście.
Referendum jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej. To pierwszy w historii odrodzonego samorządu Bielska-Białej przypadek, gdy władze miasta umożliwiają lokalnej społeczności wyrażenie w referendum swojego zdania w sprawach dotyczących miasta i jego mieszkańców. Warto podkreślić, że gdy referendum będzie wiążące - wola lokalnej społeczności stanie się prawem, które samorząd będzie musiał wypełnić.

Rada Miejska w Bielsku-Białej ustaliła następującą treść pytań referendalnych:

1) Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17 c (teren byłej ciepłowni)?
2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?
3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?

Jak określono w uchwale, pod pytaniami zamieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: TAK i NIE, oba poprzedzone kratką na postawienie znaku X - oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na pytanie.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...