infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Kwiatkowskiego
wys: fx, akcept. admin 26.02.2023 Komentarzy: 0
Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej staje się faktem. W Ratuszu podpisano umowę na realizację inwestycji, która w zasadniczym zakresie będzie obejmowała budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 139.
Na sfinansowanie inwestycji miasto przeznaczy 61 mln brutto, z czego 35 mln pochodzić będzie ze strategicznego programu rządowego Polski Ład potwierdzonego promesą z 20 stycznia 2023 r. Pozostałe środki w wysokości 26 mln pochodzić będą z budżetu miasta.
Niedługo rozpocznie się przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego na odcinku pomiędzy Rondem NSZZ „Solidarność”, a Rondem Ofiar Katynia. Wyeksploatowany wiadukt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstaną nowe obiekty. Do inwestycji w tym newralgicznym dla transportu samochodowego miejscu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przygotowuje się od dawna. Zamknięcie dla ciężkich pojazdów wysłużonego wiaduktu i poprowadzenie objazdów pobliskimi ulicami musi trwać możliwie najkrócej, stąd starania drogowców o jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji. Przebudowa będzie polegała na budowie dwóch obiektów mostowych; jednego o długości 65 m nad linią kolejową oraz drugiego o długości 28 m nad wewnętrzną drogą zakładową BEFARED S.A. Między obiektami wykonany zostałby zbrojony nasyp gruntowy, obudowany ścianami czołowymi. W efekcie układ drogowy będzie posiadał 3 pasy ruchu, z czego 2 w kierunku Ronda Ofiar Katynia i 1 w kierunku Ronda NSZZ „Solidarność. W trakcie uzgodnień ze Zjednoczoną Beskidzką Inicjatywą Rowerową ustalono budowę 3-metrowej szerokości ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej obiektu, połączonego z infrastrukturą rowerową po stronie Ronda Ofiar Katynia. Przez rondo przeprowadzona zostanie także ścieżka rowerowa (północ-południe) biegnąca wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego. Długość rozbudowywanego odcinka ul. Kwiatkowskiego pomiędzy dwoma rondami wynosi 586 metrów. Prócz rozbiórki wiaduktu i budowy nowego nasypu wraz z dwoma obiektami mostowymi, inwestycja obejmie także budowę mostu na potoku Starobielskim oraz umocnienie koryta w jego sąsiedztwie, a także przebudowę Ronda Ofiar Katynia wraz z wlotami. W ciągu ul. Kwiatkowskiego powstaną też nowe schody i winda łącząca ulicę z peronem Bielsko-Biała Północ.

Zgodnie z warunkami kontraktu planowany czas realizacji to 25 miesięcy. W marcu planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Kwiatkowskiego. Do tego czasu wykonawca prowadzić będzie prace niewymagające tego zamknięcia, tym samym minimalizując utrudnienia w ruchu. Ruch na ulicy Michała Grażyńskiego będzie utrzymany z miejscowymi utrudnieniami, uzależnionymi od prowadzonych etapowo prac.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...