Wszystkie newsy

Od ronda NSZ do ronda Dziopaka czyli komorowicki groch z kapustą
wys: Stowarzyszenie Olszówka, akcept. admin 18.09.2021 Komentarzy: 0
"Od ronda NSZ do ronda Dziopaka, czyli komorowicki groch z kapustą" – to nazwa kolejnej historycznej wycieczki Stowarzyszenia Olszówka, którą 18 września poprowadzi Sławomir Horowski, historyk i nauczyciel w II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.

W tym roku świętujemy 70. rocznicę połączenia Bielska i Białej i w jedno miasto. Przy tej okazji warto jednak przypomnieć, że Bielsko-Biała to także inne historyczne miejscowości, które dziś wchodzą w jego skład ale w przeszłości funkcjonowały jako odrębne byty administracyjne. Jedną z takich miejscowości były Komorowice, których historia jest wyjątkowo długa, gdyż sięga przełomu XIII i XIV wieku.

Wycieczka po Komorowicach, która rozpocznie się przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych (zbieg ulicy Komorowickiej, Czerwonej i Kwiatkowskiego), nieprzypadkowo nazwana została historycznym grochem z kapustą.
Opowieść o dziejach Komorowic będzie okazją do przedstawienia ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w różnych epokach i dotyczyły wielu aspektów życia. Rzecz dotyczy na przykład wielkiej akcji osadniczej z przełomu XIII i XIV wieku, wojny prusko-austriackiej z 1866 roku, działalności antykomunistycznego podziemia, powstania Fabryki Samochodów Małolitrażowych czy lokalnej piłki nożnej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Komorowic z dawnym Bielskiem i dawną Białą, wiele z tych wydarzeń było istotnych nie tylko dla historii Komorowic ale i dla dziejów Bielska oraz Białej, a potem Bielska-Białej – mówi Sławomir Horowski, który poprowadzi historyczną wycieczkę po Komorowicach.

Wycieczka odbędzie się w sobotę 18.09.2021. Początek godz. 15.00.

Uwaga!
Obowiązują limity uczestników i zapisy. Aby tego dokonać należy wysłać maila na adres:
stowarzyszenieolszowka@gmail.com lub wysłać sms na numer telefonu 693 315 998.
Prosi się o podanie imienia i nazwiska oraz której wycieczki dotyczy zgłoszenie (trzeba podać jej datę).
Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dostaną potwierdzenie zawierające informacje o miejscu zbiórki. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wycieczki są bezpłatne. Dofinansowanie – Gmina Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Olszówka ze środków pochodzących z 1% odpisu z podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
Patronat – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.
Zapraszamy - Jacek Zachara i Jakub Krajewski, koordynatorzy projektu.

Więcej

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...