Wszystkie newsy

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii
wys: fx, akcept. admin 03.09.2020 Komentarzy: 0
Od 7 września (godz. 10.00), do 7 października (godz. 18.00) będzie trwał nabór wniosków w projekcie Odnawialne Źródła Energii. Dzięki projektowi właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Bielska-Białej, którzy chcą zainstalować w odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe, mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty). Inwestycje będą wykonywane w 2021 r.

Aby zgłosić swój udział w projekcie, będzie trzeba złożyć deklarację udziału i formularz zgody właściciela. Formularze należy wydrukować dwustronnie i po wypełnieniu oraz podpisaniu zaparafować na każdej stronie w dolnym lewym rogu. Wraz z deklaracją udziału należy złożyć wydrukowany z internetu aktualny wydruk z księgi wieczystej (ze strony https://ekw.ms.gov.pl/) lub ewentualnie inny aktualny dokument potwierdzający prawo własności.

Deklaracje udziału w formie papierowej będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD). W okresie naboru BOK będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 10.00 - 14.00. W sprawie szczegółów projektu i ewentualnych pytań została uruchomiona specjalna infolinia tel. 12 291 93 02.

Objęte projektem instalacje odnawialnych źródeł energii to: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł, pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł, kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł i fotowoltaika – grant do 14.250 zł.

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 procent kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, ale nie więcej niż jest to zapisane powyżej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym – jego koszty pokrywa grantobiorca.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...