Wszystkie newsy

Parkomaty w Strefie Płatnego Parkowania
wys: fx, akcept. admin 02.09.2019 Komentarzy: 0
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2019 r. systemu 55 parkomatów na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej zmieni się sposób wnoszenia opłat za postój samochodów.

UWAGA! Przyjęte rozwiązanie wprowadza istotne zmiany dla użytkowników parkingów:
- obowiązek wniesienia opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej
- brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie w terminie 14 dni
- naliczanie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu faktu postoju pojazdu bez wniesionej opłaty parkingowej (opłatę można przedłużyć zdalnie poprzez aplikację mobilną)
- brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym bądź w kasie MZD

Niezależnie od przyjętego rozwiązania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania będzie można nadal wnosić przy pomocy aplikacji mobilnych SkyCash oraz moBilet. Ponadto nie ulegają zmianie:
- obszar strefy płatnego parkowanie
- godziny płatnego parkowania, czyli poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00
- wysokość obowiązujących stawek opłat za parkowanie
- wysokość opłaty dodatkowej (50 zł)
- cena abonamentów

Zainstalowane w strefie płatnego parkowania urządzenia umożliwią:
- wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź systemem płatności BLIK
- wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie
- minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju
- zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Zainstalowane urządzenia będą wyposażone w m.in.: kolorowy wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną, czytnik kodów kreskowych ułatwiający dokonywanie zakupu biletu parkingowego oraz opłacanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Parkomaty będą zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii solarnej i akumulatora.

Źródło: www.parkowaniebielsko.pl

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...