Wszystkie newsy

Nowe zasady segregacji odpadów
wys: fx, akcept. admin 06.07.2018 Komentarzy: 0
W związku z wprowadzeniem przez Ministra Środowiska jednolitych zasad segregacji odpadów obowiązujących na terenie Polski, od 1 lipca 2018 roku w Bielsku-Białej konieczna będzie zmiana obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy będą zobligowani do segregacji odpadów w następujący sposób:

1) papier;

2) szkło;

3) metale i tworzywa sztuczne;

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

5) pozostałości po segregowaniu;

oraz dodatkowo na nieruchomościach na których powstają:

6) popiół;

7) odpady zielone

W pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem niebieskim i napisem 'Papier' powinny być zbierane odpady z papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

W pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem zielonym i napisem 'Szkło' powinny być zbierane odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.

W pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem żółtym i napisem 'Metale i tworzywa sztuczne' powinny być zbierane odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, łącznie z opakowaniami z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po soku, mleku).

W pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem brązowym i napisem 'Bio' zbiera się odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

W pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem grafitowym i napisem 'Pozostałości po segregowaniu' powinny być gromadzone artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, podpaski itp.), ceramika, porcelana, fajans, worki do odkurzaczy, drobne tekstylia, niedopałki papierosów, pozostałości po domowej hodowli zwierząt oraz takie rodzaje odpadów, które nie nadają się do recyklingu i których nie można zbierać w pozostałych pojemnikach.

Do pojemników (zalecane) lub worków oznaczonych napisem 'Popiół' zbieramy popiół, z kotłów CO jak i kominków, grillów, pieców kuchennych itd.

Odpady zielone odbierane sprzed nieruchomości pozostają nadal limitowane w liczbie jednego worka miesięcznie (w okresie od kwietnia do października) oraz czterech własnych worków na liście (w listopadzie, w terminie wyznaczonym w harmonogramie).

Jednocześnie w dalszym ciągu ODPADY PROBLEMOWE na dotychczasowych zasadach należy oddawać do PSZOK-ów. Nadal organizowane będą także akcje zbierania:
- elektrośmieci (mobilne zbiórki),
- odpadów wielkogabarytowych (wystawki przydomowe),
- przeterminowanych leków (przyjęcie w wybranych aptekach).

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...