Wszystkie newsy ZUS zaprasza na szkolenia
 wysłany przez: fx, zaakceptowany przez admin dn. 23.11.2017 Komentarzy: 0  
Od 1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób rozliczania i opłacania składek do ZUS. Przedsiębiorca będzie przekazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenia z tematu 'e-Składka – nowy wymiar rozliczeń'.

Zakres merytoryczny szkolenia:
• Projekt e-składka- uproszczenie zasad opłacania składek od 01.01.2018 r.;
• NRS – Numer Rachunku Składkowego (indywidualny rachunek płatnika);
• Zasady rozdzielania wpłat dokonanych po 01.01.2018 r.;
• Główne zmiany w sposobie rozliczania wpłat od 01.01.2018 r.;
• Korzyści dla płatnika wynikające z projektu.

W 2018 r. jednym przelewem opłacisz składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przelewie przedsiębiorca nie będzie podawać jakie składki i za jaki okres opłaca. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod nr tel. 33 825 31 21 i adresem e-mail: sekretariatbielskobiala@zus.pl. Szczegóły dotyczące szkoleń można znaleźć na stronie: www.zus.pl/o-zus/kalendarium.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu