Wszystkie newsy System Powiadamiania Mieszkańców (SPM)
 wysłany przez: fx, zaakceptowany przez admin dn. 27.10.2017 Komentarzy: 0  
Od 30 października br. będzie można składać wnioski dotyczące zgód na otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te będą wysłane w formie SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Stosując powiadomienia Urząd Miejski chce zapewnić mieszkańcom informację o aktualności posiadanych dokumentów czy zezwoleń, jak również zabezpieczyć mieszkańców przed naliczeniem odsetek związanych z brakiem wymaganych płatności w terminie.

System Powiadamiania Mieszkańców będzie wysyłał powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu ważności zezwolenia, terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku, itp. (PESEL, REGON, NIP wymagany jest w celu jednoznacznej identyfikacji) oraz informacje o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta.

Ze względu na wymogi prawne w celu otrzymywania powiadomienia mieszkaniec musi złożyć podpisany wniosek o otrzymywanie powiadomień sms lub e-mail wybierając rodzaj powiadomienia.

Zainteresowani mogą złożyć wniosek w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej podczas załatwiania dowolnej sprawy w urzędzie lub przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres: powiadomienia@um.bielsko.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (SEKAP lub EPUAP). Złożony wniosek musi być podpisany.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu