Wszystkie newsy

Rusza budowa systemu sterowania ruchem w Bielsku-Białej
wys: fx, akcept. admin 17.10.2017 Komentarzy: 0
Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat - budowa systemu sterowania ruchem ITS w Bielsku-Białej. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn.: 'Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej'. Pierwszy etap zamówienia trwać będzie niespełna rok, a koszt jego realizacji wyniesie blisko 11,7 mln zł. Obejmie 12 kluczowych skrzyżowań i 6 przejść dla pieszych. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego w mieście, ze szczególnym naciskiem na transport publiczny. To właśnie podróżujący komunikacją miejską odczują największe zmiany – w mieście zostaną wprowadzone tzw. priorytety przejazdu na skrzyżowaniach dla pojazdów transportu publicznego, dzięki czemu zmniejszą się znacząco opóźnienia, a co za tym idzie zwiększy się komfort podróżujących.

Dzięki systemowi skróci się czas postoju na czerwonym świetle dla pojazdów transportu publicznego. Dodatkowo mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymywania bieżącej informacji o ruchu na tablicach przystankowych i w autobusach, a także poprzez dedykowany systemowi portal internetowy i aplikację na urządzenia mobilne.

W pierwszym etapie budowy systemu zostaną także zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach i przystankach, a także zostanie uruchomione i wyposażone Centrum Zarządzania Ruchem w mieście.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...