Wszystkie newsy

Zaproszenie do udziału w spotkaniu dla przedsiębiorców
wys: mm, akcept. admin 08.03.2017 Komentarzy: 0
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza firmy szkoleniowe zainteresowane świadczeniem usług rozwojowych dofinansowanych ze środków EFS jak i przedsiębiorstwa zainteresowane skorzystaniem ze szkoleń i doradztwa do udziału w spotkaniu, którego przedmiotem będzie przedstawienie możliwości inwestowania w kadry, ich kwalifikacje zawodowe i kompetencje oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach rozwojowych.

Podczas spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawią szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL oraz zasady aplikowania o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wśród zaproszonych gości pojawią się pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), którzy zaprezentują ramy funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych (odbiorcy wsparcia, zasady ubiegania się o środki, rozliczanie usługi). Spotkanie odbędzie się 10 marca br. w Bielsku-Białej w Papuga Hotel przy ul. Zapora 3 w godzinach 10.00 - 14.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowo podczas spotkania będzie uruchomiony Mobilny Punkt Rejestracji w BUR prowadzony przez przedstawicieli PARP.

Zainteresowani rejestracją w BUR są proszeni o wypełnienie osobnego formularza (w załączeniu) i przesłanie na adres: szkolenia.efs@wup-katowice.pl.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...