Wszystkie newsy

Miasteczko Ruchu Drogowego już otwarte
wys: mm, akcept. admin 17.10.2016 Komentarzy: 0
W minioną sobotę uroczyście otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego, które powstało przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz prezydent Jacek Krywult. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Celem projektu było utworzenie miasteczka ruchu rowerowego, na terenie którego prowadzone będą szkolenia dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową. Nauka zasad ruchu drogowego odbywać się będzie poza drogami ogólnymi, pod okiem doświadczonego pedagoga. W projekcie przewidziano symulację wielu sytuacji spotykanych na drogach - drogi jedno i dwujezdniowe, jezdnie jedno i dwukieurnkowe, przejazd kolejowy, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, rondo, przejścia dla pieszych. Umiejętności nabyte w trakcie takiego, bezpiecznego, szkolenia, na pewno przyniosą pożądane efekty w trakcie uczestniczenia w prawdziwym ruchu drogowym. Autorem projektu jest Bronisław Szafarczyk.

Wydarzeniu towarzyszył II Hałcnowski Piknik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas którego przygotowano liczne atrakcje dla uczestników.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...