Wszystkie newsy Trwają inwestycje drogowe
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 01.08.2016 Komentarzy: 0  
W Lipniku trwa realizacja zadania pn. 'Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka - Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w Bielsku-Białej'. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu żelbetowego o długości 9,9 m i szerokości zmiennej 12,45 - 13,45 m. W ramach prowadzonych prac zaplanowano także roboty w korycie potoku, przebudowę nawierzchni jezdni w rejonie mostu oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia technicznego. Zakończenie robót planowane jest na koniec października br.

'Przebudowa ul. Nad Niprem w Bielsku-Białej' to kolejne zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Przebudowa ulicy jest prowadzona na odcinku około 200 m, w obrębie istniejącego pasa drogowego. Polega na wymianie pełnej konstrukcji nawierzchni z zachowaniem istniejącej geometrii wraz z przebudową schodów, remontem odwodnienia i wymianą wpustów deszczowych. Przebudowa powinna zakończyć się na przełomie sierpnia i września br.

Trwa także przebudowa na całej długości ulicy Frycza-Modrzewskiego. Inwestycja polega na wymianie warstw nawierzchni i podbudowy. Planuje się unormowanie szerokości drogi do 5,5 m i pozostawienie chodników o szerokości zmiennej. Dodatkowo zaplanowano przebudowę infrastruktury drogowej, przebudowę będących w pasie drogowym istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. W ramach zadania wyznaczone zostaną miejsca postoju samochodów poprzez zróżnicowanie nawierzchni. Długość drogi do przebudowy to około 500 metrów. Prace powinny się zakończyć pod koniec sierpnia.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu