Wszystkie newsy

Powstaje pętla wokół lotniska
wys: mm, akcept. admin 02.03.2016 Komentarzy: 0
Trwają prace budowlane związane z powstaniem ścieżki rowerowej wokół lotniska w Aleksandrowicach. Na odcinku od ulicy Pieczarkowej do istniejącej drogi na terenie Aeroklubu (dojazd do ul. Cieszyńskiej) prowadzone są zaawansowane roboty związane z kształtowaniem podbudowy, układaniem krawężników i kabla oświetleniowego. Na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Smolnej wykonywane są prace związane z powstaniem warstwy wzmocnienia podłoża. Nowa ścieżka rowerowa będzie miała szerokość 3 m, natomiast chodnik 2 m szerokości. Ciąg zostanie wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, dwie zatoki do zawracania oraz miejsca do wypoczynku. W ramach inwestycji powstanie także oświetlenie. Od strony lotniska teren oddzieli ogrodzenie. Długość budowanego ciągu wynosi 2080 m. Łączna długość ścieżki wokół lotniska będzie wynosiła ok. 3040 m. Zakończenie robót jest przewidywane w połowie bieżącego roku. Zadanie realizowane jest przez Miejski Zarząd Dróg.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...