Wszystkie newsy W Bielsku-Białej nie będzie opłaty targowej
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 12.02.2016 Komentarzy: 0  
Rada Miejska podjęła decyzję o zlikwidowaniu opłaty targowej w naszym mieście. Taką możliwość dała nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tą nowelizacją gmina może ale nie musi pobierać takiej opłaty. Uchwała podjęta przez Radę Miejską wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

Obecnie opłata jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z opłaty targowej nie są znaczące, w związku z czym odstąpienie od jej pobierania nie będzie miało dla miasta dużego znaczenia ekonomicznego, a jest uzasadnione społecznie.

Co w praktyce oznacza zniesienie opłaty targowej? Opłata to dodatkowy koszt dla kupców, którzy płacą również opłaty eksploatacyjne za użytkowanie targowiska (prowadzącemu targowisko), lub opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jej zniesienie w założeniach ma przełożyć się na niższe ceny, a co za tym idzie większą siłę nabywczą kupujących.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu