Wszystkie newsy Jak zdobyć 120 000 na przedsiębiorstwo społeczne?
 wysłany przez: M. Opalska, zaakceptowany przez admin dn. 06.01.2016 Komentarzy: 0  
Przedsiębiorczość coraz częściej jest łączona z III sektorem. Już nie tylko firmy komercyjne, ale i Podmioty Ekonomii Społecznej potrzebują profesjonalnego wsparcia w działalności. Z myślą o nich powstały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, jako profesjonalne centra świadczące usługi wyspecjalizowane i najwyższej jakości.
W województwie śląskim powstało 6 takich miejsc, w tym jedno w naszym mieście.

Projekt 'Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego' (OWES) jest wspólną inicjatywą: Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego 'Teatr Grodzki' oraz Miasta Bielsko-Biała.

Ze wsparcia mogą skorzystać stowarzyszenia, fundacje i inne Podmioty Ekonomii Społecznej oraz instytucje samorządowe. OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne, księgowe, marketingowe, designu i innowacji), działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. W ramach projektu można bezpłatnie korzystać
z zaplecza infrastrukturalnego – sale szkoleniowe, pomieszczenia i sprzęt biurowy. Ośrodek prowadzi także dwa Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w Żywcu i w Cieszynie.

Jednym z priorytetowych celów projektu jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. OWES wychodzi również naprzeciw osobom indywidualnym, które chciałaby spróbować swoich sił w przedsiębiorczości społecznej, a mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, które mają pomysł na działalność, ale nie mają środków finansowych na realizację. Takie osoby mogą zgłosić się do Ośrodka po wsparcie.

Już w styczniu OWES będzie prowadził nabór wniosków o dotację na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego. Organizacje pozarządowe, gminy, kościoły jak i osoby indywidualne mogą otrzymać około 120 000 zł na stworzenie spółdzielni socjalnej, oraz zostaną objęte wsparciem pomostowym w wysokości około 5 000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez okres 12 miesięcy.

OWES to idealne miejsce spotkań, wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości, które pobudzają do aktywności, nowego spojrzenia oraz włączenia się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i silnej wspólnoty lokalnej. Ośrodek zachęca do współpracy administrację publiczną w promowaniu III sektora. Propaguje wśród przedsiębiorców, ideę zaangażowania się w rozwój przedsiębiorczości społecznej i stwarza warunki do kreowania nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu – tel. 33 496 02 44 lub na stronę www.owes.bcp.org.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego) od 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu