Wszystkie newsy

Budżet Bielska-Białej na rok 2016 został przyjęty
wys: mm, akcept. admin 23.12.2015 Komentarzy: 0
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej przyjęto budżet miasta na 2016 r. W głosowaniu nad uchwałą budżetową udział wzięło 25 radnych. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, 10 radnych wstrzymało się od głosu, jedna osoba głosowała przeciw przyjęciu uchwały.

Planowane dochody na 2016 rok stanowią kwotę 786,7 mln zł i są niższe o 1,2% w stosunku do roku 2015, co głównie jest spowodowane znacznie niższą kwotą dochodów majątkowych, a zwłaszcza środków unijnych. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wynoszą 778,4 mln zł tj. 98,9%, a dochody majątkowe 8,3 mln zł tj. 1,1% dochodów ogółem.

Na realizację wydatków w 2016 roku przeznacza się środki w kwocie 814,4 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 702,6 mln zł tj. 86,3%, a wydatki majątkowe – 111,8 mln zł tj. 13,7% wydatków ogółem.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...