Wszystkie newsy Zakończono inwestycje drogowe
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 10.11.2015 Komentarzy: 0  
W poniedziałek oddano do użytku cztery inwestycje zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg.

Zadanie 'Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Sikornik w Bielsku-Białej' obejmowało modernizację fragmentu drogi długości 400 metrów. W ramach zaplanowanych prac wykonano także wymianę nawierzchni chodników, wymianę istniejących wpustów deszczowych, remont nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z wymianą ich konstrukcji.

Kolejna zakończona inwestycja to 'Rozbudowa ul. Pikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górską do skrzyżowania z projektowaną drogą o nazwie roboczej Nowo-Bierna w Bielsku-Białej'. Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącej jezdni do szerokości 5 metrów, wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych szerokości 2 metrów, wykonanie zjazdów do posesji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Prowadzone prace obejmowały również wykonanie kanalizacj sanitarnej (inwestor AQUA S.A) oraz przebudowę sieci energetycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej.

Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w Bielsku-Białej została zrealizowana w ramach Projektu Ogólnomiejskiego do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2015, pod nazwą „Bezpieczny parking - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego”. W ramach zadania wykonano parking z kostki brukowej wraz odwodnieniem i przebudową oświetlenia. Przebudowano również kolidujący odcinek gazociągu. Na parkingu powstało 31 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia całego parkingu wynosi 1638m2.

W związku z budową nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej niezbędna była przebudowa ulic Piekarskiej i Wapiennej. Zakres robót objął wymianę konstrukcji nawierzchni do szerokości 6 metrów. W trakcie prac powstał także chodnik o szerokości 2,5 metra i zatoki postojowe. Wykonano system odwodnienia, przebudowano sieć oświetlenia ulicznego oraz przebudowano kolidujące elementy sieci teletechnicznej.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu