Wszystkie newsy

Gra uliczna
wys: mm, akcept. admin 03.11.2015 Komentarzy: 0
Gra uliczna 'Rok 1939. Bielsko-bialski garnizon wojskowy w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej' jest kolejnš próbš organizacji na terenie naszego miasta imprezy historycznej będšcej połšczeniem edukacji regionalnej i doskonałej zabawy. Jest ona również okazjš do radosnego i spontanicznego uczczenia Œwięta Niepodległoœci.

W trakcie gry organizatorzy zaproponujš Państwu przeniesienie się do okresu bardzo niespokojnego w historii Bielska i Białej. Będzie to rok 1939 – czas napięcia i niepokoju w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej.
Głównymi organizatorami sš Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Militarny Instytut Historyczny.

Gra odbędzie się 11 listopada 2015 w godz. 9.00 – 15.00 na ulicach i placach œródmieœcia Bielska-Białej.

Więcej


Komentarzy ( 0 )Skomentuj...