Wszystkie newsy

Prace przy ul. Sobieskiego
wys: mm, akcept. admin 23.07.2015 Komentarzy: 0
Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Wołyńskiej/Dniestrzańskiej. Przebudowa ma na celu uzyskanie poprawy parametrów technicznych, uporządkowanie i uzupełnienie systemu odwodnienia oraz poprawy warunków bezpieczeństwa na drodze.

Zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. budowę obustronnych chodników, zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągu, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.

Przebieg trasy zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej ulicy, wprowadzając jednak korekty niezbędne dla poprawy warunków widoczności na łukach. Ponadto projekt przewiduje nową lokalizację przystanków. Ich usytuowanie uwzględnia warunki niezbędnej widoczności na zatrzymanie oraz widoczności, jaką zapewnić należy kierowcom autobusów. Przejścia dla pieszych zostaną wyznaczone w rejonie przystanków autobusowych i w obrębie skrzyżowań.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...