Wszystkie newsy

Strefa Płatnego Parkowania
wys: mm, akcept. admin 11.06.2015 Komentarzy: 0
Miejski Zarząd Dróg informuje, że od 15.06.2015r. w Bielsku-Białej zaczyna funkcjonować Strefa Płatnego Parkowania. Płatny postój będzie obowiązywał od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Strefę będą wydzielały znaki, a opłata będzie pobierana przez inkasenta.

Cennik obowiązujący w Strefie Płatnego Parkowania:
- za pierwszą godzinę postoju - 2 zł ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
- za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju -1 zł,
- za drugie rozpoczęte 30 minut postoju - 1 zł,
- za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 2,30 zł,
- za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 2,50 zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2 zł.

Szczegóły związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania
można znaleźć na stronie www.parkowaniebielsko.pl

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...